Menu

Monety okolicznościowe o nominale 2 euro – 2005

Watykan

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: XX Światowe Dni Młodzieży w Kolonii w sierpniu 2005

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia katedrę w Kolonii, a nad nią przelatującą kometę. Wzdłuż górnego brzegu części wewnętrznej biegnie napis „XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ” (XX Światowe Dni Młodzieży), rozdzielony na dwie części przez ogon komety i dwie wieże katedry, z których jedna zachodzi na otok monety. W górnej części otoku umieszczonych jest półkoliście 12 gwiazd Unii Europejskiej, a między nimi pośrodku rok emisji „2005” i znak mennicy „R”. Na dole w otok wpisana jest półkoliście nazwa kraju emisji „CITTÀ DEL VATICANO”.

Nakład (wielkość emisji): 100 000 monet

Data emisji: grudzień 2005


San Marino

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Światowy Rok Fizyki 2005

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia interpretację alegorycznego wizerunku Galileusza pod nazwą „La fisica antica” lub „Studium planet”. Pod globusem stojącym na stole widnieje rok emisji. Po lewej stronie znajduje się znak mennicy „R”, a po prawej – inicjały grawera „LDS”. Nazwa kraju emisji „SAN MARINO” układa się w półkole nad wzorem, a wzdłuż dolnego brzegu części wewnętrznej biegnie napis „ANNO MONDIALE DELLA FISICA” (Światowy Rok Fizyki). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej, rozdzielonych orbitami stylizowanego atomu wpisanego w tło monety.

Nakład (wielkość emisji): 130 000 monet

Data emisji: październik 2005


Włochy

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 1. rocznica podpisania konstytucji europejskiej

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia postacie mitycznej Europy i byka. Europa trzyma w ręku pióro i tekst konstytucji europejskiej. U góry po lewej stronie znajduje się znak mennicy „R”. Przy dolnym brzegu części wewnętrznej z lewej strony umieszczone są inicjały grawera Marii Carmeli Colaneri „MCC”. Na górze po prawej stronie, nad głową byka, wyryto rok emisji. Nieco na lewo od środka w dolnej części wzoru widać monogram Republiki Włoskiej „RI”. W otoku monety pod wzorem biegnie po łuku napis „COSTITUZIONE EUROPEA” (Konstytucja europejska), zaś pozostałą część otoku wypełnia 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 18 milionów monet

Data emisji: październik 2005


Finlandia

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 60-lecie Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz 50-lecie członkostwa Finlandii w ONZ

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia gołąbka pokoju w postaci układanki. Poniżej przy dolnym brzegu części wewnętrznej widnieje po lewej stronie napis „FINLAND – UN” (Finlandia – ONZ), a po prawej – rok emisji. Nad ostatnią cyfrą roku, przy krawędzi jednego z elementów układanki, umieszczono inicjał grawera – literę „K”. Pod wizerunkiem gołąbka pokoju znajduje się znak mennicy „M”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 2 miliony monet

Data emisji: październik 2005


Austria

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 50. rocznica podpisania austriackiego traktatu państwowego

Opis: W wewnętrznej części monety przedstawiono podpisy i pieczęcie złożone pod austriackim traktatem państwowym, podpisanym w maju 1955 przez ministrów spraw zagranicznych i ambasadorów ZSRR, Wielkiej Brytanii, USA i Francji oraz austriackiego ministra spraw zagranicznych Leopolda Figla. Nad pieczęciami biegnie napis „50 JAHRE STAATSVERTRAG” (50 lat traktatu państwowego), a pod nimi znajduje się rok emisji „2005”. Wygrawerowane w tle pionowe pasy nawiązują do austriackich kolorów narodowych (czerwony – biały – czerwony). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 7 milionów monet

Data emisji: maj 2005


Hiszpania

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 400. rocznica pierwszego wydania „Przemyślnego szlachcica Don Kichota z Manczy” Miguela Cervantesa

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia wizerunek Don Kichota z lancą w dłoni, na tle wiatraków. Po lewej stronie znajduje się wykonana techniką reliefu wklęsłego nazwa kraju emisji „ESPAÑA”, a niżej – znak mennicy „M”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej, z których cztery wykonano techniką reliefu wklęsłego. W dolnej części otoku umieszczono rok emisji.

Nakład (wielkość emisji): 8 milionów monet

Data emisji: kwiecień 2005


Belgia

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Belgijsko-luksemburska unia gospodarcza

Opis: W wewnętrznej części monety przedstawione są z profilu wizerunki wielkiego księcia Luksemburga Henryka (z lewej strony) i króla Belgii Alberta II (z prawej). Pod nimi widnieje rok emisji „2005”. Na dole po prawej stronie umieszczone są inicjały grawera „LL”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej oraz monogramy wielkiego księcia Henryka (po lewej stronie) i króla Alberta II (po prawej). Między dwoma gwiazdami w dolnej części otoku znajdują się znaki mennicy.

Nakład (wielkość emisji): 6 milionów monet

Data emisji: marzec 2005


Luksemburg

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 50. urodziny wielkiego księcia Henryka, 5. rocznica jego wstąpienia na tron oraz 100. rocznica śmierci wielkiego księcia Adolfa

Opis: W wewnętrznej części monety przedstawiono profil wielkiego księcia Henryka, zwrócony w prawo, nałożony na profil wielkiego księcia Adolfa. Powyżej znajduje się napis „GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG” (Wielcy książęta Luksemburga). Pod portretami umieszczono imiona książąt: „HENRI”, a pod nim datę „*1955”, oraz „ADOLPHE”, a pod nim datę „†1905”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej, a między nimi litery tworzące nazwę kraju „LËTZEBUERG” oraz centralnie na dole rok emisji „2005”, otoczony literą „S” z lewej strony i znakiem mennicy z prawej.

Nakład (wielkość emisji): 2,8 miliona monet

Data emisji: styczeń 2005


powrót na górę strony