Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oběžné pamětní mince 2 € – 2005

Vatikánský městský stát

Motiv: 20. světový den mládeže

Popis: Ve středu mince je vyobrazena katedrála v Kolíně nad Rýnem s kometou. V horní části je podél mezikruží vyznačen text „XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ“, který je rozdělen ocasem komety a dvěma věžemi katedrály, z nichž jedna přesahuje na mezikruží. V jeho horní části je rozmístěno 12 hvězd, mezi něž je vložen letopočet ražby (2005) a mincovní značka „R“. Pod vyobrazením katedrály je ve spodní části mezikruží umístěn v opisu text „CITTÀ DEL VATICANO“.

Objem emise: 100 000 mincí

Datum emise: prosinec 2005

San Marino

Motiv: 2005 – světový rok fyziky

Popis: Vnitřní část mince zobrazuje volnou interpretaci alegorické kresby s vyobrazením Galilea Galilei, jež je známá pod názvem „la fisica antica“ neboli studium planet. Rok ražby lze nalézt pod globusem na vyobrazení stolu. Nalevo od obrázku je mincovní značka „R“, napravo iniciály rytce „LDS“. Nad vyobrazením Galileiho jsou do půlkruhu uspořádána slova „SAN MARINO“ a podél dolní hrany vnitřní části mince jsou umístěna slova „ANNO MONDIALE DELLA FISICA“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie, které jsou odděleny částmi stylizovaného atomu pokrývajícího pozadí celé mince.

Objem emise: 130 000 mincí

Datum emise: říjen 2005

Itálie

Motiv: 1. výročí podepsání evropské ústavy

Popis: Střed mince tvoří motiv bohyně Európy a býka. Európa drží pero a text evropské ústavy. Vlevo nahoře od vyobrazení je umístěna mincovní značka „R“. Vlevo dole při okraji vnitřní části mincovního pole jsou vyznačeny iniciály autorky rytiny Marie Carmely Colaneriové „MCC“. V pravé horní části nad hlavou býka je vyznačen letopočet ražby. V dolní části motivu jsou od jeho středu umístěny iniciály Italské republiky „RI“. Pod vyobrazením je ve spodní části mezikruží umístěn v opisu text „COSTITUZIONE EUROPEA“, ve zbývající části mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 18 milionů mincí

Datum emise: říjen 2005

Finsko

Motiv: 60. výročí založení Organizace spojených národů a 50. výročí členství Finska v OSN

Popis: Ve střední části mince je zobrazena holubice míru vytvořená z dílků skládanky. Pod holubicí, podél spodního okraje středového kruhu, jsou nalevo umístěna slova „FINLAND – UN“ a napravo rok ražby. Nad poslední číslicí tohoto letopočtu, poblíž okraje jednoho dílku skládanky, se nachází písmeno „K“ – iniciála rytce. Značka mincovny „M“ je umístěna přímo pod vyobrazením holubice míru. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 2 miliony mincí

Datum emise: říjen 2005

Rakousko

Motiv: 50. výročí rakouské státní smlouvy

Popis: Na vnitřní části mincovního pole jsou zobrazeny podpisy a pečeti z rakouské státní smlouvy, kterou v květnu 1955 podepsali ministři zahraničních věcí a velvyslanci Sovětského svazu, Velké Británie, USA a Francie a tehdejší rakouský ministr zahraničních věcí Leopold Figl. Nad pečetěmi je umístěn nápis „50 JAHRE STAATSVERTRAG“, pod nimi je vyznačen letopočet vydání „2005“. Svislé pruhy, které se nacházejí na pozadí, představují rakouské státní barvy (červená-bílá-červená). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 7 milionů mincí

Datum emise: květen 2005

Španělsko

Motiv: 400 let od prvního vydání Cervantesova románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

Popis: Středovému poli mince dominuje rytíř Don Quijote de la Mancha s kopím v ruce. V pozadí za jeho postavou jsou vyobrazeny větrné mlýny. Nalevo od hlavního motivu je na zvýšeném pásu vyznačen nápis „ESPAÑA“, pod ním značka mincovny „M“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie, na pravé straně jsou čtyři z nich umístěny ve zvýšené výseči. Rok emise je vyznačen ve spodní části mince.

Objem emise: 8 milionů mincí

Datum emise: duben 2005

Belgie

Motiv: Hospodářská unie Belgie-Lucembursko

Popis: Ústřední motiv tvoří dvě podobizny zobrazující z profilu lucemburského velkovévodu Jindřicha (vlevo) a belgického krále Alberta II. (vpravo), pod nimiž je vyznačen letopočet „2005“. V pravé dolní části se nacházejí iniciály rytce „LL“. Podobizny a letopočet obepíná 12 hvězd Evropské unie a monogramy velkovévody Jindřicha a krále Alberta II. Při spodním okraji mince jsou mezi dvěma hvězdami umístěny značky mincovny.

Objem emise: 6 milionů mincí

Datum emise: březen 2005

Lucembursko

Motiv: 50. narozeniny velkovévody Jindřicha, 5. výročí jeho nástupu na trůn a 100. výročí úmrtí velkovévody Adolfa

Popis: Na vnitřní části mince se nachází podobizna Jeho královské Výsosti, velkovévody Jindřicha, hledícího doprava, která překrývá podobiznu velkovévody Adolfa. Nad podobiznami je nápis „GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG“. Pod nimi se nachází nápisy „HENRI * 1955“ a „ADOLPHE †1905“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie, které jsou proloženy písmeny tvořícími nápis „LËTZEBUERG“ a číslicemi, jež uprostřed pod oběma podobiznami vyznačují letopočet 2005. Nalevo od letopočtu se nachází písmeno „S“, napravo značka mincovny.

Objem emise: 2,8 milionu mincí

Datum emise: leden 2005