Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

2 eurós emlékérmék – 2005

Vatikán

A megemlékezés tárgya: a XX. Ifjúsági Világtalálkozó

A rajzolat leírása: Az érme közepe a kölni dómot ábrázolja egy felette áthaladó üstökössel. Az érme középső részének fönti peremén az üstökös csóvája és a dóm két tornya által kettéosztva a következő szavak olvashatók: „XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ”. Az épület egyik tornya az érme külső körívébe nyúlik. A külső köríven, felül tizenkét csillag helyezkedik el félkörben, amelyet a pénzérme kibocsátásának éve (2005) és az „R” verdejel választ ketté. A dóm középen látható képe alatt a külső köríven a következő szavak alkotnak félkört: „CITTÀ DEL VATICANO”.

A kibocsátás mennyisége: 100 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2005. december

San Marino

A megemlékezés tárgya: 2005, a fizika nemzetközi éve

A rajzolat leírása: Az érme közepén a „la fisica antica”, avagy a bolygók tanulmányozása néven ismert, Galileo Galileit ábrázoló allegorikus festmény szabad interpretációja látható. A pénzverés éve az asztalon álló földgömb alatt jelenik meg. A képtől balra látható az „R” verdejel, a jobb oldalon pedig a vésnök „LDS” monogramja. A kép fölött félkört alkotva a „SAN MARINO” felirat olvasható, a belső rész alsó pereme mentén pedig az „ANNO MONDIALE DELLA FISICA” felirat fut körbe. Az érme szélén körben az Európai Unió tizenkét csillaga helyezkedik el, az egyes csillagokat az érme hátterét alkotó stilizált atom külső pontjai választják el egymástól.

A kibocsátás mennyisége: 130 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2005. október

Olaszország

A megemlékezés tárgya: az Európai Alkotmány aláírásának első évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme közepén a kezében tollat és az Európai Alkotmány szövegét tartó Európé látható a bikával. A kép bal felső negyedében található az „R” verdejel. Az érme középső részének baloldali peremén a vésnök, Maria Carmela Colaneri „MCC” monogramja szerepel. A kibocsátás éve a kép jobb felső negyedében a bika feje fölött látható. A kép alsó részén kissé oldalt helyezkedik el az Olasz Köztársaság „RI” monogramja. Az érme külső körívén a központi kép alatt az alábbi szavak alkotnak félkört: „COSTITUZIONE EUROPEA”, a külső körív többi részén az Európai Unió tizenkét csillaga helyezkedik el.

A kibocsátás mennyisége: 18 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2005. október

Finnország

A megemlékezés tárgya: az Egyesült Nemzetek Szervezete megalakulásának 60. évfordulója, illetve Finnország ENSZ-tagságának 50. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme középső részén egy békegalambot ábrázoló mozaikrejtvény darabjai láthatók. A galamb képe alatt a belső kör alsó felének pereme mentén balra a „FINLAND – UN” felirat, jobbra pedig a pénzverés éve tűnik fel. A dátum utolsó számjegye fölött, egy mozaikkocka széléhez közel a vésnök „K” monogramja található. Közvetlenül a békegalamb képe alatt helyezkedik el az „M” verdejel. Az érme külső peremét az Európai Unió tizenkét csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 2 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2005. október

Ausztria

A megemlékezés tárgya: az Osztrák Államszerződés 50. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme középső része az 1955 májusában a Szovjetunió, Nagy-Britannia, az Egyesült Államok és Franciaország külügyminiszterei és nagykövetei, valamint az akkori osztrák külügyminiszter, Leopold Figl által aláírt Osztrák Államszerződés utolsó oldalának reprodukciója, a rajta látható aláírásokkal és pecsétekkel. A pecsétek fölött a „50 JAHRE STAATSVERTRAG” felirat, alattuk a kibocsátás éve (2005) olvasható. A hátteret redőző függőleges sávok az osztrák nemzeti színeket (piros-fehér-piros) jelképezik. Az érme külső peremét az Európai Unió tizenkét csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 7 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2005. május

Spanyolország

A megemlékezés tárgya: Miguel de Cervantes „Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha” című műve első kiadásának 400. évfordulója.

A rajzolat leírása: Az érme középső részén Don Quijote lándzsás képe látható, a háttérben két szélmalommal. Az alaktól balra, mélyítetten verve az „ESPAÑA” szó, ez alatt pedig a verdejel (M) szerepel. A külső körcikkben az Európai Unió tizenkét csillagát helyezték el, ezek közül négyet mélyítetten verve. A kibocsátás éve alul olvasható.

A kibocsátás mennyisége: 8 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2005. április

Belgium

A megemlékezés tárgya: a Belgium-Luxemburgi Gazdasági Unió

A rajzolat leírása: Az emlékérme (balról jobbra haladva) Henrik luxemburgi nagyherceg és II. Albert belga király arcképét ábrázolja profilnézetben az érme belső részén, a „2005” évszám fölött. A vésnök nevének kezdőbetűi (LL) jobbra lent láthatók. A képmásokat és az évszámot az EU tizenkét csillaga övezi, balra Henrik nagyherceg, jobbra pedig II. Albert király monogramja tűnik fel. A verdejelek az érme alsó részén, két-két csillag között találhatók.

A kibocsátás mennyisége: 6 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2005. március

Luxemburg

A megemlékezés tárgya: Henrik nagyherceg 50. születésnapja, trónra lépésének ötödik évfordulója, valamint Adolf nagyherceg halálának centenáriuma

A rajzolat leírása: Az érme közepén őfelsége Henrik nagyherceg jobbra tekintő képmása látható, amely Adolf nagyherceg képmása fölött, azt részben fedve helyezkedik el. Felül a „GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG” (luxemburgi nagyhercegek) felirat olvasható. A képmások alatt a „HENRI” név olvasható a „* 1955” évszám fölött, illetve az „ADOLPHE” a „† 1905” fölött. A képet az érme külső peremén a „LËTZEBUERG” (Luxemburg) felirat betűi közé elhelyezve az EU tizenkét csillaga veszi körül. A képmások alatt középen a kibocsátási év (2005), tőle balra egy „S” betű, jobbra a verdejel látható.

A kibocsátás mennyisége: 2,8 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2005. január