Menu

2 eurós emlékérme – 2005

Vatikán

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a XX. Ifjúsági Világtalálkozó

Leírás: az érme közepe a kölni dómot ábrázolja egy felette áthaladó üstökössel. Az érme középső részének fönti peremén az üstökös csóvája és a dóm két tornya által kettéosztva a következő szavak olvashatók: „XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ”. Az épület egyik tornya az érme külső körívébe nyúlik. A külső köríven, felül tizenkét csillag helyezkedik el félkörben, amelyet a pénzérme kibocsátásának éve („2005”) és az „R” verdejel választ ketté. A dóm középen látható képe alatt a külső köríven a következő szavak alkotnak félkört: „CITTÀ DEL VATICANO”.

Kibocsátott darabszám: 100 000 érme

Kibocsátási időpont: 2005. december


San Marino

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: 2005 a fizika nemzetközi éve

Leírás: az érme közepén a „la fisica antica”, avagy a bolygók tanulmányozása néven ismert, Galileo Galileit ábrázoló allegorikus festmény szabad interpretációja látható. A pénzverés éve az asztalon álló földgömb alatt jelenik meg. A képtől balra látható az „R” verdejel, a jobb oldalon pedig a vésnök „LDS” monogramja. A kép fölött félkört alkotva a „SAN MARINO” felirat olvasható, a belső rész alsó pereme mentén pedig az „ANNO MONDIALE DELLA FISICA” felirat fut körbe. Az érme szélén körben az Európai Unió tizenkét csillaga helyezkedik el, az egyes csillagokat az érme hátterét alkotó stilizált atom külső pontjai választják el egymástól.

Kibocsátott darabszám: 130 000 érme

Kibocsátási időpont: 2005. október


Olaszország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az Európai Alkotmány aláírásának első évfordulója

Leírás: az érme közepén a kezében tollat és az Európai Alkotmány szövegét tartó mítoszi Európa látható a bikával. A kép bal felső negyedében található az „R” verdejel. Az érme középső részének baloldali peremén a vésnök, Maria Carmela Colaneri „MCC” monogramja szerepel. A kibocsátás éve a kép jobb felső negyedében a bika feje fölött látható. A kép alsó részén kissé oldalt helyezkedik el az Olasz Köztársaság „RI” monogramja. Az érme külső körívén a központi kép alatt az alábbi szavak alkotnak félkört: „COSTITUZIONE EUROPEA”, a külső körív többi részén az Európai Unió tizenkét csillaga helyezkedik el.

Kibocsátott darabszám: 18 millió érme

Kibocsátási időpont: 2005. október


Finnország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az Egyesült Nemzetek Szervezete megalakulásának 60. évfordulója, illetve Finnország ENSZ-tagságának 50. évfordulója

Leírás: a érme középső részén egy békegalambot ábrázoló mozaikrejtvény darabjai láthatók. A galamb képe alatt a belső kör alsó felének pereme mentén balra a „FINLAND – UN” felirat, jobbra pedig a pénzverés éve tűnik fel. A dátum utolsó számjegye fölött, egy mozaikkocka széléhez közel a vésnök „K” monogramja található. Közvetlenül a békegalamb képe alatt helyezkedik el az „M” verdejel. Az érme belső részét az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 2 millió érme

Kibocsátási időpont: 2005. október


Ausztria

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az Osztrák Államszerződés 50. évfordulója

Leírás: az érme középső része az 1955 májusában a Szovjetunió, Nagy-Britannia, az Egyesült Államok és Franciaország külügyminiszterei és nagykövetei, valamint az akkori osztrák külügyminiszter, Leopold Figl által aláírt Osztrák Államszerződés utolsó oldalának reprodukciója, a rajta látható aláírásokkal és pecsétekkel. A pecsétek fölött a „50 JAHRE STAATSVERTRAG” felirat, alattuk és a kibocsátás éve („2005”) olvasható. A hátteret redőző függőleges sávok az osztrák nemzeti színeket (piros-fehér-piros) jelképezik. Az érme belső részét az Európai Unió tizenkét csillaga foglalja keretbe.

Kibocsátott darabszám: 7 millió érme

Kibocsátási időpont: 2005. május


Spanyolország

a 2 euro. emlékérme különleges oldala

Téma: Miguel de Cervantes Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha című műve első kiadásának 400. évfordulója.

Leírás: az érme középső részén Don Quijote lándzsás képe látható a háttérben két szélmalommal. Az alaktól balra, mélyítetten verve az „ESPAÑA” szó, ez alatt pedig a verdejel („M”) szerepel. A külső körcikkben az Európai Unió tizenkét csillagát helyezték el, ezek közül négyet mélyítetten verve. A kibocsátás éve alul olvasható.

Kibocsátott darabszám: 8 millió érme

Kibocsátási időpont: 2005. április


Belgium

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a Belgium-Luxemburgi Gazdasági Unió

Leírás: az emlékérme (balról jobbra haladva) Henri luxemburgi nagyherceg és II. Albert belga király arcképét ábrázolja profilnézetben az érme belső részén, a „2005”-ös évszám fölött. A vésnök nevének kezdőbetűi („LL”) jobbra lent láthatók. A képmásokat és a dátumot az Unió tizenkét csillaga övezi, balra Henri nagyherceg, jobbra pedig II. Albert király monogramja tűnik fel. A verdejelek az érme alsó részén, két-két csillag között találhatók.

Kibocsátott darabszám: 6 millió érme

Kibocsátási időpont: 2005. március


Luxemburg

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Henri nagyherceg 50. születésnapja, trónra lépésének ötödik évfordulója, valamint Adolf nagyherceg halálának centenáriuma

Leírás: az érme közepén őfelsége Henri nagyherceg jobbra tekintő képmása látható, amely Adolf nagyherceg képmása fölött, azt részben fedve helyezkedik el. Felül a „GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG” (luxemburgi nagyhercegek) felirat olvasható. A képmások alatt a „HENRI” név olvasható az „* 1955” fölött, illetve az „ADOLPHE” az „† 1905” fölött. A képet az érme szélén a „LËTZEBUERG” (Luxemburg) felirat betűi közé elhelyezve az EU tizenkét csillaga veszi körül. A képmások alatt középen a kibocsátási év („2005”), tőle balra egy „S” betű, jobbra a verdejel látható.

Kibocsátott darabszám: 2,8 millió érme

Kibocsátási időpont: 2005. január


vissza a lap tetejére