Menu

Възпоменателни монети от 2 € – 2006 г.

Ватикан

2 € – възпоменателна страна

Тема: 500 години Папска швейцарска гвардия

Описание: На монетата е изобразен швейцарски гвардеец, полагащ клетва за вярност към папата. Надписът „GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA“ образува полукръг около гвардееца, а под знамето е разположено името на емитиращата държава – „CITTÀ DEL VATICANO“. Годината „1506“ е вляво от изображението, над подписа на гравьора „O. ROSSI“, изписан успоредно на дръжката на знамето. Годината „2006“ е вдясно, над знака на монетния двор „R“. 12-те звезди на Европейския съюз са изобразени на външния пръстен.

Тираж: 100 000 монети

Дата на емисия: ноември 2006 г.


Сан Марино

2 € – възпоменателна страна

Тема: 500 години от смъртта на Христофор Колумб

Описание: На монетата е изобразен Христофор Колумб с три каравели. Надписът „SAN MARINO“ е над портрета, а вдясно от него са разположени знакът на монетния двор „R“ и роза на ветровете. Върху свитък под портрета са изписани годините „1506 – 2006“. 12-те звезди на Европейския съюз са изобразени на външния пръстен.

Тираж: 120 000 монети

Дата на емисия: октомври 2006 г.


Финландия

2 € – възпоменателна страна

Тема: 100 години универсални и равни избирателни права

Описание: На вътрешния кръг на монетата са изобразени лица на мъж и жена, разделени с линия. Вляво от тях е датата „1.10.1906“ , а вдясно – надписът „20 FI 06“ (годината на емисия и „FI“, съкращение на Финландия). Знакът на монетния двор „M“ е разположен до всяко от двете лица. 12-те звезди на Европейския съюз са изобразени на външния пръстен на монетата.

Тираж: 2,5 милиона монети

Дата на емисия: октомври 2006 г.


Белгия

2 € – възпоменателна страна

Тема: Атомиум

Описание: В средата на монетата е представено изображение на Атомиума, а инициалите на гравьора „LL“ са вдясно от него. В основата на изображението са разположени два знака на монетни дворове. 12-те звезди на Европейския съюз, буквата „В“ и годината на отсичане „2006“ са на външния пръстен на монетата.

Тираж: 5 милиона монети

Дата на емисия: април 2006 г.


Германия

2 € – възпоменателна страна

Тема: Шлезвиг-Холщайн

Описание: В центъра на монетата е изобразена Холстентор – портата, символ на град Любек. Под нея е изписано „Schleswig-Holstein“, първата от 16-те федерални провинции на Германия, на която е посветена възпоменателна монета. Инициалите на гравьора „НН“ са вдясно от изображението, а знакът на монетния двор „A“, „D“, „F“, „G“ или „J“ (в зависимост от монетния двор) е разположен вляво от него. Годината на отсичане „2006“, 12-те звезди на Европейския съюз и надписът „Bundesrepublik Deutschland“ са на външния пръстен.

Тираж: 30 милиона монети

Дата на емисия: февруари 2006 г.


Италия

2 € – възпоменателна страна

Тема: ХХ Зимни олимпийски игри – Торино, 2006 г.

Описание: В средата на монетата е разположено изображение на динамична извита фигура на скиор. Над него са изписани думите „GIOCHI INVERNALI“, а вляво от него – „TORINO“ – мястото на провеждане на Зимните игри. Също от лявата страна има изображение на сградата Моле Антонелиана – символ на Торино. Монограмът на Италианската република „RI“ и знакът на монетния двор „R“ са вляво от скиора. Годината на емисия „2006“ и инициалите на дизайнера „MCC“ (Maria Carmela Colaneri) са вдясно. 12-те звезди на Европейския съюз са изобразени на външния пръстен.

Тираж: 40 милиона монети

Дата на емисия: януари 2006 г.


Люксембург

2 € – възпоменателна страна

Тема: 25-годишен юбилей на Великия херцог Гийом, наследник на престола

Описание: В средата на монетата е представен образът на Великия херцог Анри, насложен върху този на Великия херцог Гийом. Годината на емисия „2006“ е под портретите, разположена между буквата „S“ и знака на монетния двор. Думата „LËTZEBUERG“ е изписана над двата образа. 12-те звезди на Европейския съюз са изобразени на външния пръстен на монетата.

Тираж: 1,1 милиона монети

Дата на емисия: януари 2006 г.


нагоре