Menu

Priložnostni spominski kovanci za 2 € – 2006

Vatikan

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 500. obletnica Papeške švicarske garde

Opis: na kovancu je upodobljen vojak Švicarske garde, ki prisega zvestobo papežu. Obkroža ga napis »GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA«, ki ga pod zastavo dopolnjuje ime države izdajateljice »CITTÀ DEL VATICANO«. Na levi strani kovanca je odtisnjena letnica »1506«, pod njo pa je vzdolž droga zastave podpis graverke »O. ROSSI«. Na desni strani je letnica »2006«, pod njo pa oznaka kovnice »R«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 100.000 kovancev

Datum izdaje: november 2006


San Marino

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 500. obletnica smrti Krištofa Kolumba

Opis: na kovancu je portret Krištofa Kolumba in upodobitev treh karavel. Nad portretom je napis »SAN MARINO«, desno od portreta pa sta vetrovnica in oznaka kovnice »R«. Pod portretom sta na zvitku prikazani letnici »1506–2006«. Motiv obkroža 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 120.000 kovancev

Datum izdaje: oktober 2006


Finska

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 100. obletnica splošne in enakopravne volilne pravice

Opis: v jedru kovanca sta prikazana moški in ženski obraz, ki sta ločena s črto. Na njuni levi je datum »1.10.1906«, na njuni desni pa leto izdaje s kratico za Finsko na sredini »20 FI 06«. Poleg vsakega obraza je odtisnjena oznaka kovnice »M«. Na kolobarju je upodobljenih 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 2,5 milijona kovancev

Datum izdaje: oktober 2006


Belgija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: Atomium

Opis: v jedru kovanca je podoba Atomiuma, desno od nje pa sta začetnici vrezovalca »LL«. Ob vznožju te bruseljske znamenite stavbe sta oznaki kovnice. Na kolobarju je razporejenih 12 zvezd Evropske unije, zgoraj med njimi črka »B«, spodaj pa letnica kovanja »2006«.

Obseg izdaje: 5 milijonov kovancev

Datum izdaje: april 2006


Nemčija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: Schleswig-Holstein

Opis: v jedru kovanca so upodobljena mestna vrata Holstentor, simbol mesta Lübeck, pod njimi pa je izpisana beseda »Schleswig-Holstein«, ime prve od 16 nemških zveznih dežel, ki je obeležena na eurokovancu. Začetnici vrezovalca »HH« sta desno od podobe mestnih vrat, na levi strani pa je vrezana oznaka ene od petih kovnic: A, D, F, G ali J. Na kolobarju so letnica kovanja »2006«, 12 zvezd Evropske unije in besedi »Bundesrepublik Deutschland«.

Obseg izdaje: 30 milijonov kovancev

Datum izdaje: februar 2006


Italija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: XX. zimske olimpijske igre – Torino 2006

Opis: v jedru kovanca je podoba smučarja v zavoju. Nad njim sta izpisani besedi »GIOCHI INVERNALI«, levo pa je prizorišče olimpijskih iger označeno z besedo »TORINO« in podobo znamenitosti Torina, stavbe Mole Antonelliana. Levo od smučarja sta tudi monogram Italijanske republike, »RI« in oznaka kovnice »R«. Na njegovi desni so letnica izdaje »2006« in začetnici oblikovalke Marie Carmele Colaneri »MCC«. Motiv obkroža 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 40 milijonov kovancev

Datum izdaje: januar 2006


Luksemburg

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 25. rojstni dan prestolonaslednika, velikega vojvode Guillauma

Opis: v jedru kovanca je v profilu upodobljen veliki vojvoda Guillaume, levo nad njim pa veliki vojvoda Henri. Letnico izdaje »2006« pod portretoma oklepata črka »S« in oznaka kovnice. Nad portretoma je izpisana beseda »LËTZEBUERG«. Dvanajst zvezd Evropske unije je razvrščenih na kolobarju kovanca.

Obseg izdaje: 1,1 milijona kovancev

Datum izdaje: januar 2006


Nazaj na vrh