Menu

2-euro-erindringsmønter - 2006

Vatikanstaten

Erindringsmotivet på 2-euromøntens nationale side

Anledning: Schweizergardens 500-års jubilæum

Beskrivelse: På mønten ses en schweizergardist, som aflægger faneed. Indskriften "GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA" omkranser gardisten og danner en halvcirkel, der afsluttes under flaget med navnet på udstedelseslandet "CITTÀ DEL VATICANO". Til venstre er årstallet "1506" præget over kunstnerens underskrift "O. ROSSI", som er placeret langs fanens stang. Årstallet "2006" er præget øverst til højre over møntmærket "R". EU-flagets 12 stjerner er afbildet på den ydre ring.

Antal: 100.000 mønter

Udsendt: November 2006


San Marino

Erindringsmotivet på 2-euromøntens nationale side

Anledning: 500-året for Christoffer Columbus' død

Beskrivelse: På mønten ses et portræt af Christoffer Columbus og en afbildning af tre karaveller. Over portrættet står indskriften "SAN MARINO", og en vindrose og møntmærket "R" ses til højre. Under portrættet ses årene "1506 – 2006" i en kartouche. EU-flagets 12 stjerner er afbildet på den ydre ring.

Antal: 120.000 mønter

Udsendt: Oktober 2006


Finland

Erindringsmotivet på 2-euromøntens nationale side

Anledning: 100-året for indførelsen af almindelig og lige valgret

Beskrivelse: Det centrale motiv er et mands- og et kvindeansigt adskilt af en linje. Til venstre for ansigterne står "1.10.1906", og til højre står udstedelsesåret med landekoden for Finland i midten "20 FI 06". Møntmærket "M" er præget både til højre og til venstre for ansigterne. EU-flagets 12 stjerner er afbildet på den ydre ring.

Antal: 2,5 mio. mønter

Udsendt: Oktober 2006


Belgien

Erindringsmotivet på 2-euromøntens nationale side

Anledning: Atomium

Beskrivelse: I møntens midte ses et billede af Atomium og til højre herfor gravørens initialer "LL". Umiddelbart under Atomium ses to møntmærker. Motivet er omgivet af EU-flagets 12 stjerner, bogstavet "B" og prægningsåret "2006".

Antal: 5 mio. mønter

Udsendt: April 2006


Tyskland

Erindringsmotivet på 2-euromøntens nationale side

Anledning: Slesvig-Holsten

Beskrivelse: I møntens midte ses byporten Holstentor, Lübecks vartegn. Herunder står ordet "Schleswig-Holstein", den første af Tysklands 16 delstater, der er genstand for en euro-erindringsmønt. Gravørens initialer "HH" ses til højre for motivet, og til venstre ses møntmærket "A", "D", "F", "G" eller "J", alt efter hvor den er blevet præget. Motivet er omgivet af prægningsåret "2006", EU-flagets 12 stjerner og ordene "Bundesrepublik Deutschland".

Antal: 30 mio. mønter

Udsendt: Februar 2006


Italien

Erindringsmotivet på 2-euromøntens nationale side

Anledning: De 20. Olympiske Vinterlege – Torino 2006

Beskrivelse: I møntens midte ses en skiløber. Umiddelbart over skiløberen står ordene "GIOCHI INVERNALI", og til venstre for ham er værtsbyen for vinterlegene markeret ved ordet "TORINO" og et billede af Torinos vartegn, Mole Antonelliana-bygningen. Ligeledes til venstre for skiløberen ses Den Italienske Republiks initialer "RI" i form af et monogram samt møntmærket "R". Til højre for skiløberen ses prægningsåret "2006" og kunstnerens initialer "MCC" (Maria Carmela Colaneri). Motivet er omgivet af EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 40 mio. mønter

Udsendt: Januar 2006


Luxembourg

Erindringsmotivet på 2-euromøntens nationale side

Anledning: Tronarving storhertug Guillaumes 25 års fødselsdag

Beskrivelse: I møntens midte ses et dobbeltportræt af storhertug Henri (i forgrunden) og storhertug Guillaume. Under dobbeltportrættet ses prægningsåret 2006 mellem bogstavet "S" og møntmærket. Over dobbeltportrættet står ordet "LËTZEBUERG". Motivet er omgivet af EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1,1 mio. mønter

Udsendt: Januar 2006


Toppen af siden