Menu

2-euro jubileumsmynt - 2006

Vatikanstaten

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: Schweizergardets 500-årsjubiléum

Beskrivning: Myntet visar en schweizergardist som svär trohet till påven. Inskriptionen ”GUARDIA SVIZZERA PONTIFICA” bildar en halvcirkel runt vakten och under flaggan står namnet på den utgivande staten CITTÀ DEL VATICANO. På vänster sida står 1506 ovanför gravörens namnteckning, O. ROSSI, utmed flaggstången. Till höger står 2006 ovanför myntmärket R. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 100 000 mynt

Utgivningsdatum: november 2006


San Marino

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: 500-årsdagen av Christofer Columbus död

Beskrivning: Myntet visar Christopher Columbus och tre karaveller. Ovanför porträttet står SAN MARINO och en vindros och myntmärket R till höger. Årtalen 1506–2006 visas på en skriftrulle under porträttet. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 120 000 mynt

Utgivningsdatum: oktober 2006


Finland

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: 100-årsjubiléet av allmän och lika rösträtt

Beskrivning: Myntets inre del visar ett kvinno- och ett mansansikte åtskiljda av en linje. Till vänster om dem står det ”1.10.2006” och till höger om dem ”20 FI 06”, vilket är utgivningsåret och landsförkortningen för Finland. Myntmärket ”M” syns bredvid vart och ett av de två ansiktena. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 2,5 miljoner mynt

Utgivningsdatum: oktober 2006


Belgien

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: Atomium

Beskrivning: Atomium avbildas i myntets mitt med gravörens initialer ”LL” till höger. Ett myntverksmärke och ett myntmästarmärke finns på ömse sida om basen på Atomium. I den yttre ringen finns Europeiska unionens tolv stjärnor med bokstaven ”B” högst upp och präglingsåret ”2006” längst ned.

Upplaga: 5 miljoner mynt

Utgivningsdatum: april 2006


Tyskland

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: Schleswig-Holstein

Beskrivning: ”Holstentor”, en av staden Lübecks portar visas i mitten av myntet och därunder orden ”Schleswig-Holstein”, det första av Tysklands 16 federala länder som uppmärksammas med ett euromynt. Gravörens initialer ”HH” finns till höger om bilden och till vänster en av bokstäverna A, D, F, G eller J beroende på var mynten präglades. Präglingsåret ”2006”, Europeiska unionens tolv stjärnor och orden ”Bundesrepublik Deutschland” finns i den yttre delen.

Upplaga: 30 miljoner mynt

Utgivningsdatum: februari 2006


Italien

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: De tjugonde olympiska vinterspelen i Turin 2006

Beskrivning: I myntets inre del finns en skidåkare. Ovanför honom står orden ”GIOCHI INVERNALI” och till vänster markeras orten där vinterspelen hölls med ”TORINO” och en bild av Turins mest kända byggnad, Mole Antonelliana. Italienska republikens monogram ”RI” och myntverksmärket ”R” finns till höger om skidåkaren. Utgivningsåret 2006, och formgivarens initialer MCC (Maria Carmela Colaneri) finns till höger. Europeiska unionens tolv stjärnor omger bilden.

Upplaga: 40 miljoner mynt

Utgivningsdatum: januari 2006


Luxemburg

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: Tronföljare prins Guillaumes tjugofemårsdag

Beskrivning: I det inre fältet avbildas storhertig Henri ovanpå en avbildning av tronföljaren Guillaume. Präglingsåret ”2006”, bokstaven ”S” och ett myntverksmärke finns under porträtten. Ordet ”LËTZEBUERG” finns ovanför. I den yttre ringen visas Europeiska unionens tolv stjärnor.

Upplaga: 1,1 miljoner mynt

Utgivningsdatum: januari 2006


Upp