Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

2-euro minnesmynt – 2006

Vatikanstaten

Motiv: Schweizergardets 500-årsjubileum

Beskrivning: Myntet visar en schweizergardist som svär trohet till påven. Inskriptionen ”GUARDIA SVIZZERA PONTIFICA” bildar en halvcirkel runt vakten och under flaggan står namnet på den utgivande staten CITTÀ DEL VATICANO. På vänster sida står 1506 ovanför gravörens namnteckning, O. ROSSI, utmed flaggstången. Till höger står 2006 ovanför myntmärket R. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 100 000 mynt

Utgivningsdatum: November 2006

San Marino

Anledning: 500-årsdagen av Christofer Columbus död

Beskrivning av myntets utformning: Myntet visar Christopher Columbus och tre karaveller. Ovanför porträttet står SAN MARINO och en vindros och myntmärket R till höger. Årtalen 1506–2006 visas på en skriftrulle under porträttet. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 120 000 mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2006

Finland

Anledning: 100-årsdagen av den allmänna och lika rösträtten för män och kvinnor

Beskrivning: Myntets inre del visar ett kvinno- och ett mansansikte åtskiljda av en linje. På myntets vänstra sida anges datumet 1.10.1906 och på den högra sidan anges året med den inflikade landförkortningen 20 FI 06. Myntmärket ”M” finns till vänster av vart och ett av ansiktena. I myntets yttre ring återges Europeiska unionens tolv stjärnor.

Upplaga: 2,5 miljoner mynt

Utgivning: Oktober 2006

Belgien

Minnesmotiv: Atomium

Beskrivning: Atomium avbildas i myntets mitt med gravörens initialer ”LL” till höger. Ett myntverksmärke och ett myntmästarmärke finns på ömse sida om basen på Atomium. I den yttre ringen finns Europeiska unionens tolv stjärnor med bokstaven ”B” högst upp och präglingsåret ”2006” längst ned.

Upplaga: 5 miljoner mynt

Utgivning: April 2006

Tyskland

Minnesmotiv: Schleswig-Holstein

Beskrivning: ”Holstentor”, en av staden Lübecks portar, visas i mitten av myntet och därunder orden ”Schleswig-Holstein”, det första av Tysklands 16 federala länder som uppmärksammas med ett euromynt. Gravörens initialer ”HH” finns till höger om bilden och till vänster en av bokstäverna A, D, F, G eller J, som symbol för myntningsorten. Präglingsåret ”2006”, Europeiska unionens tolv stjärnor och orden ”Bundesrepublik Deutschland” finns i den yttre delen.

Upplaga: 30 miljoner mynt

Utgivning: Februari 2006

Italien

Anledning: De tjugonde olympiska vinterspelen i Turin 2006

Beskrivning: I myntets inre del finns en skidåkare. Ovanför honom står orden ”GIOCHI INVERNALI” och till vänster markeras orten där vinterspelen hölls med ”TORINO” och en bild av Turins mest kända byggnad, Mole Antonelliana. Italienska republikens monogram ”RI” och myntverksmärket ”R” finns till vänster om skidåkaren. Utgivningsåret 2006, och formgivarens initialer MCC (Maria Carmela Colaneri) finns till höger. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 40 miljoner mynt

Utgivning: Januari 2006

Luxemburg

Anledning/Minnesmotiv: Tronföljaren Guillaumes tjugofemårsdag

Beskrivning: I det inre fältet avbildas storhertig Henri ovanpå en avbildning av tronföljaren Guillaume. Präglingsåret ”2006”, bokstaven ”S” och ett myntverksmärke finns under porträtten. Ordet ”LËTZEBUERG” finns ovanför. I den yttre ringen visas Europeiska unionens tolv stjärnor.

Upplaga: 1,1 miljoner mynt

Utgivning: Januari 2006