Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oběžné pamětní mince 2 € – 2006

Vatikánský městský stát

Motiv: 500. výročí Švýcarské papežské gardy

Popis: Na minci je zobrazen člen Švýcarské gardy, který skládá přísahu věrnosti papežovi. Kolem člena gardy je v neuzavřeném opisu uveden text „GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA“, jenž je pod zástavou doplněn názvem vydávajícího státu „CITTÀ DEL VATICANO“. Vlevo nad podpisem autorky návrhu „O. ROSSI“ podél žerdi zástavy je uveden letopočet „1506“. Na pravé straně, nad značkou mincovny „R“, je vyznačen letopočet „2006“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 100 000 mincí

Datum emise: listopad 2006

San Marino

Motiv: 500. výročí úmrtí Kryštofa Kolumba

Popis: Na minci je zobrazena podobizna Kryštofa Kolumba a tři karavely. Nad podobiznou je umístěn nápis „SAN MARINO“ a větrná růžice, napravo je uvedena značka mincovny „R“. Na svitku pod podobiznou je uveden letopočet „1506–2006“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 120 000 mincí

Datum emise: říjen 2006

Finsko

Motiv: 100. výročí všeobecného a rovného volebního práva

Popis: Vnitřní část mince zobrazuje mužskou a ženskou tvář, které jsou odděleny linkou. Nalevo od nich je vyznačeno datum „1.10.1906“, na pravé straně je uveden letopočet vydání s vloženou zkratkou země „20 FI 06“. Vedle obou tváří je umístěna značka mincovny „M“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 2,5 milionu mincí

Datum emise: říjen 2006

Belgie

Motiv: Atomium

Popis: Uprostřed mince je vyobrazeno Atomium, napravo od něj iniciály rytce „LL“. U spodní části Atomia se pak nacházejí dvě mincovní značky. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie, písmeno „B“ a rok emise „2006“.

Objem emise: 5 milionů mincí

Datum emise: duben 2006

Německo

Motiv: Šlesvicko-Holštýnsko

Popis: Uprostřed mince je vyobrazena brána Holstentor, která je symbolem města Lübeck. Pod ní se nachází nápis „Schleswig-Holstein“, německý název první ze 16 spolkových zemí připomínané na eurominci. Napravo od brány jsou vyznačeny iniciály rytce „HH“, nalevo pak značka mincovny – „A“, „D“, „F“, „G“ nebo „J“, podle toho, v které mincovně byla daná mince vyrobena. Na mezikruží je pak ve výseči umístěn rok emise „2006“, 12 hvězd Evropské unie a nápis „Bundesrepublik Deutschland“.

Objem emise: 30 milionů mincí

Datum emise: únor 2006

Itálie

Motiv: XX. zimní olympijské hry – Turín 2006

Popis: Uprostřed mince je oblými liniemi znázorněná dynamická postava lyžaře. Nad ní se nachází nápis „GIOCHI INVERNALI“. Nalevo od postavy lyžaře připomíná dějiště zimních her nápis „TORINO“ a vyobrazení symbolu města, budovy Mole Antonelliana. Nalevo od postavy lyžaře jsou také umístěny iniciály Italské republiky „RI“ a značka mincovny „R“. Napravo od lyžaře je vyznačen rok emise „2006“ a iniciály autorky návrhu „MCC“ (Maria Carmela Colaneriová). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 40 milionů mincí

Datum emise: leden 2006

Lucembursko

Motiv: 25. narozeniny následníka trůnu, velkovévody Guillauma

Popis: Uprostřed mince je zobrazena podobizna velkovévody Jindřicha, která částečně překrývá podobiznu velkovévody Guillauma. Pod oběma podobiznami je vyznačen letopočet emise „2006“. Nalevo od něj se nachází písmeno „S“, napravo značka mincovny. Nad podobiznami je umístěn nápis „LËTZEBUERG“, v mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,1 milionu mincí

Datum emise: leden 2006