Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Възпоменателни монети от 2 € – 2018 г.

Описанията на тази страница са взети от Официален вестник на Европейския съюз и поради това е възможно да се различават в известна степен от други публикувани на този уебсайт материали.

Андора

Тема: 70 години от Всеобщата декларация за правата на човека

Описание: Върху монетата са изобразени седем стълбища (символизиращи седемте общини или административни подразделения в Андора) във формата на планини, водещи към долина, където е изписано името на емитиращата държава – „ANDORRA“, и годината на емисията „2018“. Тези стълбища са същевременно и клоните на дърво, символизиращо човечеството, от което Андора е неразделна част. По клоните на дървото има 30 листа, представляващи 30-те члена от Всеобщата декларация за правата на човека. Надписът на каталонски „70 ANYS DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS“ (70 години от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека) огражда изображението, подчертавайки възпоменателния му характер. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 75 000 монети

Дата на емисия: ноември 2018 г.

Малта

Тема: Културно наследство

Описание: Изображението е дело на ученик и представя различни теми, присъщи на малтийското културно наследство, сред които: загатнати праисторически храмове, които са най-древните самостоятелно стоящи градежи в света, купол и кула на църква, които са характерна черта за пейзажа на малтийския град и село, както и изображение на традиционна малтийска лодка, плаваща под малтийски флаг. В горната част на вътрешния кръг на монетата е името на емитиращата държава – „Malta“, а в долната – годината „2018“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 320 000 монети

Дата на емисия: ноември 2018 г.

Финландия

Тема: Финландската сауна-култура

Описание: Върху монетата е изобразен финландски пейзаж, в центъра на който се вижда типична финландска сауна, разположена на брега на езеро. Годината на емитиране „2018“ е поставена долу в центъра. Обозначението на емитиращата държава „FI“ е разположено в центъра вляво, а знакът на монетния двор – в центъра вдясно. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: октомври 2018 г.

Белгия

Тема: Петдесетгодишнина от изстрелването на спътника „ESRO 2B“

Описание: Върху монетата е изобразен спътникът „ESRO 2B“ – първият успешен спътник на Европейската организация за космически изследвания, изведен в орбита през май 1968 г. и обикалящ около планетата Земя. „ESRO 2B“, наричан също „IRIS“ (International Radiation Investigation Satellite – международен спътник за изследване на радиацията), след навлизането си в орбита, наблюдава слънчевата и космическата радиация, както и земните радиационни пояси. Знакът на монетния двор на Утрехт (жезълът на Меркурий) е разположен в долната част заедно със знака на управителя на монетния двор на Белгия (гербът на община Херцеле), кода на държавата Белгия (BE) и инициалите „LL“, обозначаващи дизайнера на монетата, г-н Люк Люикс. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 260 000 монети

Дата на емисия: октомври 2018 г.

Ватикан

Тема: Петдесетгодишнина от смъртта на отец Пио

Описание: Изобразен е портрет на отец Пио в десен профил. В горната част (от ляво надясно) в полукръг е изписано името на емитиращата държава – „CITTÀ DEL VATICANO“. В долната част е поставен надписът „Padre Pio“, а вдясно от него е знакът на монетния двор „R“. В лявата страна на изображението е годината „1968“, а вдясно е годината на емисията – „2018“. В долната част вляво е името на автора „P.DANIELE“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 101 000 монети

Дата на емисия: октомври 2018 г.

Гърция

Тема: Отбелязване на 75 години от смъртта на Костис Паламас

Описание: Изобразен e портрет на гръцкия поет Костис Паламас (1859–1943). Вписан по ръба на вътрешната част вляво е текстът „РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ“ и името „КОСТИС ПАЛАМАС“ (на гръцки). Изобразени са също палмета (знакът на гръцкия монетен двор) и годината на емисията – „2018“. В долната част вдясно е разположен монограмът на автора (Йоргос Стаматопулос). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 750 000 монети

Дата на емисия: октомври 2018 г.

Гърция

Тема: 70 години от съюза между Додеканезите и Гърция

Описание: В центъра е изобразена роза – гербът на Родос, вдъхновен от монета, изсечена от древния град Родос – една от най-характерните монети на Додеканезите, със стилизирани вълни, излизащи от центъра на розата. Вписан по ръба на вътрешната част е текстът „1948–2018 г. СЪЮЗЪТ МЕЖДУ ДОДЕКАНЕЗИТЕ И ГЪРЦИЯ“ и „РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ“ (на гръцки). Също така вляво е поставена палмета (знакът на гръцкия монетен двор), а вдясно – монограмът на дизайнера на монетата (Йоргос Стаматопулос). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 750 000 монети

Дата на емисия: октомври 2018 г.

Латвия

Тема: Земгале

Описание: Върху монетата е изобразен гербът на област Земгале. В горната ѝ част е изписано името на емитиращата държава „LATVIJA“, а в долната – „ZEMGALE“. Вдясно е изписана годината на емисията – „2018“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 512 000 монети

Дата на емисия: септември 2018 г.

Люксембург

Тема: 175 години от смъртта на Великия херцог Гийом I

Описание: От дясната страна е изобразен ликът на Негово Кралско Височество Великия херцог Анри в ляв профил, а от лявата – ликът на Негово Кралско Височество Великия херцог Гийом I. Между двете изображения вертикално са изписани годините „1772–1843“, както и името „Guillaume Ier“. В долната част са надписът „LUXEMBOURG“ и годината „2018“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: септември 2018 г.

Сан Марино

Тема: 420 години от рождението на Джан Лоренцо Бернини

Описание: В центъра на монетата е изобразен детайл от скулптурата на Бернини „Buste de Costanza Bonarelli“ и „1598–2018“; по вътрешния кръг вляво – надписът „SAN MARINO“, а вдясно – надписът „BERNINI“, буквата „R“, обозначаваща монетния двор на Рим, и инициалите на автора, Анализа Мазини („А.М.“). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 60 500 монети

Дата на емисия: септември 2018 г.

Малта

Тема: Обект на световното наследство на ЮНЕСКО – храмов комплекс Мнайдра

Описание: Изобразени са праисторическите храмове Мнайдра в Малта – обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Мнайдра е праисторически обект, състоящ се от три храма, разположени около овална площадка. Намира се на южния бряг на Малта, на около 500 метра от Хаджар Ким. Мнайдра е известен най-вече със своята астрономическа подредба, като Южният храм изглежда е бил изграден така, че да отбелязва изгрева на слънцето при равноденствие и слънцестоене. Най-древните части на комплекса датират от около 3 600 – 3 200 г. пр. Хр. В горната дясна част на изображението един под друг са надписите „MNAJDRA“, „TEMPLES“ и годините „3 600-2 500 BC“. В долната част вляво е изписано наименованието на емитиращата държава „MALTA“, а под него – „2018“ – годината на емисията. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 320 000 монети

Дата на емисия: юли 2018 г.

Португалия

Тема: 250 години ботаническа градина „Ajuda“ (Jardim Botânico da Ajuda)

Описание: Върху монетата е изобразено много старо драконово дърво (драцена), което се намира в ботаническата градина „Ajuda“ и е неин символ. Ботаническата градина „Ajuda“ е отдел за технологично обслужване на Аграрния университет. Тя играе ролята на инфраструктура за образование и научни изследвания, но също така е отворена за обществеността. Това е първата ботаническа градина в Португалия, създадена с цел опазване, изучаване и събиране на възможно най-голям брой растителни видове. В горната част на изображението от ляво надясно в полукръг фигурира надписът „250 ANOS JARDIM BOTÂNICO DA AJUDA“. В долната част от ляво надясно в полукръг фигурира надписът „PORTUGAL 2018“. Точно под изображението с дървото от лявата страна са инициалите на автора „J. FAZENDA“, а от дясната страна – знакът на монетния двор „INCM“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 520 000 монети

Дата на емисия: юли 2018 г.

Монако

Тема: Франсоа-Жозеф Бозио

Описание: Върху монетата са изобразени г-н БОЗИО и статуя, която служи за фон. В горната част на изображението в полукръг е изписана думата „MONACO“. В долната част, също в полукръг, фигурират два надписа: „FRANÇOIS-JOSEPH BOSIO“ и отдолу „1768 – SCULPTEUR – 2018“. От лявата и дясната страна на тези два надписа са поставени знакът на монетния двор и знакът на управителя на монетния двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 16 000 монети

Дата на емисия: юни 2018 г.

Португалия

Тема: 250-ата годишнина на Националната печатница („Imprensa Nacional“)

Описание: Изображението включва надписа „1768–2018 IMPRENSA NACIONAL DUZENTOS E CINQUENTA 250 ANOS PORTUGAL MMXVIII“, като буквите и цифрите в него напомнят на книги, изложени в библиотека. В долната част на вътрешния пръстен от лявата страна е изписано името на автора „Eduardo Aires“, а от дясната – знакът на монетния двор „INCM“. Националната печатница отговаря за публикуването на Официалния вестник на Португалия, който съдържа цялата законодателна дейност на държавата, и на книги с най-голямо културно значение, както и за други дейности в областта на културата. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 520 000 монети

Дата на емисия: май 2018 г.

Белгия

Тема: 50-годишнината от събитията в Белгия през май 1968 г.

Описание:Изобразени са студенти, които държат брошура и знаме, което е препратка към студентските демонстрации, състояли се в Белгия в отговор на социокултурните промени от май 1968 г. Те представляват важно национално събитие, което задава посоката на националната политика на Белгия и последвалите правителствени реформи преди 50 години. Знакът на монетния двор на Утрехт (жезълът на Хермес) е разположен вляво заедно със знака на управителя на монетния двор на Белгия (гербът на община Херцеле). Също вляво са разположени годината „2018“ и кодът на държавата „BE“, както и инициалите на дизайнера на монетата г-н Люк Люикс – „LL“. На заден план е изобразена аудитория, която представлява асоциация със студентите. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 260 000 монети

Дата на емисия: май/юни 2018 г.

Франция

Тема: Симон Вейл

Описание: Изображението представлява портрет на Симон Вейл – знакова фигура в борбата за правата на жените. Симон Вейл (моминско име Жакоб) ни напусна през юни 2017 г. на 89-годишна възраст. Тя оцелява след депортиране в лагера Аушвиц, след което се превръща в един от най-важните участници в изграждането на Европа. Вейл е първият избран председател на Европейския парламент (1979 – 1982 г.). Тя е символ на декриминализацията на абортите, за която се бори, като съответен закон, озаглавен в нейна чест, е гласуван във Франция през 1975 г. През 2008 г. е избрана за член на Френската академия. Вейл носи на яката си своя регистрационен номер на депортиране. На заден план има изображение на Европейския парламент, върху което са изписани нейното име, основни дати, означението на държавата „RF“, годината на емитиране „2018“ и знаците на монетния двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 15 милиона монети

Дата на емисия: май/юни 2018 г.

Ватикан

Тема: Европейска година на културното наследство – групата на Лаокоон

Описание: Мотивът съдържа статуята на Лаокоон и неговите синове, наричани също групата на Лаокоон – значима творба на световната скулптура, основополагаща за Ватиканските музеи. В средата на долната част е изписано името на емитиращата държава „Città del VATICANO“. От ляво надясно в полукръг са изписани думите „ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE“. Горе вдясно се намират годината на емитиране „2018“ и знакът на монетния двор „R“. Долу вдясно е изписано името на скулптора „D. LONGO“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 101 000 монети

Дата на емисия: май 2018 г.

Сан Марино

Тема: 500-та годишнина от рождението на Тинторето

Описание: В центъра на монетата е възпроизведен детайл от картината на Тинторето „Посещението“ (прегръдката между Дева Мария и Елисавета), датите „1518–2018“; по периферията: горе е изписано „SAN MARINO“, а отдолу „Tintoretto“; отляво са инициалите на авторката Лучана де Симони „LDS“, както и буквата „R“, обозначаваща монетния двор в Рим. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 60 500 монети

Дата на емисия: април 2018 г.

Финландия

Тема: Финландският национален парк Коли

Описание: Върху монетата е изобразена гледка от върха на финландския национален парк Коли. Годината на емитиране „2018“ е поставена в долната част на средата на монетата. Обозначението на емитиращата държава „FI“ е разположено в средата вляво, а знакът на монетния двор в средата вдясно. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: април 2018 г.

Литва

Тема: Литовския празник на песента и танца (вписан в представителния списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството)

Описание: Изображението представлява стилизирани фигури на хора и птици, типични за един от жанровете литовското фолклорно изкуство – изрязването от хартия на декорации, символ на народните танци и песни. Надписът с името на емитиращата държава, „LIETUVA“, заема централно място в долната част; годината на емисията, „2018“, е отляво, а знакът на литовския монетен двор е разположен отдясно. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: април 2018 г.

Словения

Тема: Световен ден на пчелите в Словения

Описание: В средата на вътрешния кръг на монетата е изобразена медена пита под формата на земното кълбо с видимо източно полукълбо. Около медената пита, в горната лява част са изписани думите „SVETOVNI DAN ČEBEL“, а в долната дясна част – думите „SLOVENIJA 2018“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: април 2018 г.

Италия

Тема: 60-тата годишнина от създаването на италианското министерство на здравеопазването

Описание: Изображението е алегорично представяне на здравето с някои символи на дейностите на министерството: околна среда, научни изследвания, хранене и медицина. Отляво е логото „RI“, което е съкращение на Италианската република; в горната част е знакът на монетния двор на Рим „R“; в основата на женската фигура са инициалите на авторката Силвия Петраси. От ляво надясно, в полукръг са надписът „MINISTERO DELLA SALUTE“ и годините „1958–2018“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 3 милиона монети

Дата на емисия: март 2018 г.

Испания

Тема: Петдесетата годишнина на крал Фелипе VI

Описание: Изображението възпроизвежда герба на крал Фелипе VI. Вляво, в полукръг, е разположена думата „ESPAÑA“, а под нея е годината на емисията – „2018“. Долу вдясно, в полукръг е разположен надписът „50 ANIVERSARIO DE S.M. FELIPE VI“. Знакът на монетния двор е разположен горе вдясно. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 400 000 монети

Дата на емисия: февруари 2018 г.

Испания

Тема: Паметници от културното и природното наследство на ЮНЕСКО - Сантяго де Компостела

Описание: Град Сантяго де Компостела е обявен за част от световното културно наследство на ЮНЕСКО през 1985 г, благодарение на неговата градска красота и монументална цялост и в отзвук на неговото духовно и културно значение през Средновековието – поклонението „По пътя към Сантяго“.
Camino de Santiago (Пътят на Св. Яков) е обширна мрежа от древни поклоннически маршрути в цяла Европа, водещи до гробницата на св. Яков в Сантяго де Компостела в северозападна Испания.
Изображението възпроизвежда скулптура на Св. Яков като централна фигура в Светата порта на катедралата в Сантяго де Компостела. Вляво, в полукръг, се вижда думата „ESPAÑA“, в долната част вляво е годината на емисията – „2018“, а под нея – знакът на монетния двор.
По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 300 000 монети

Дата на емисия: февруари 2018 г.

Андора

Тема: 25-та годишнина от конституцията на Андора

Описание: На монетата е изобразен „Паметникът на мъжете и жените на Андора, които инициираха Конституцията“, който се намира на площада на Consell General (парламента на Андора). Този паметник представлява силуетите на мъж и жена и отбелязва волята, изразена от гражданите на Андора на проведения на 14 март 1993 г. референдум, за превръщането на Андора в конституционна държава, демократична и социална, както е посочено в член 1 от конституцията. Отдясно на паметника е картата на Андора, в която е поставен надписът на латински VIRTVS VNITA FORTIOR (обединена, добродетелта е по-силна), което е девизът на Княжество Андора. Около изображението са поставени надписът „25è ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ 1993-2018“ (25-та годишнина от Конституцията 1993 – 2018 г.) и името на държавата „ANDORRA“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 75 000 монети

Дата на емисия: януари 2018 г.

Литва

Тема: През 2018 г. Естония, Латвия и Литва емитираха заедно възпоменателна евромонета с общо изображение по случай основаването на държавите Естония и Латвия и възстановяването на литовската държава

Описание: Трите балтийски държави са символично представени като сплитки. Те са обединени от своята история: общо минало, настояще и бъдеще. Изобразени са също стилизирано число, представляващо 100-ата годишнина, и хералдическите символи на трите държави. Отляво са разположени името на емитиращата държава – „LIETUVA“ – и знакът на монетния двор, а вдясно са годината на емисията – „2018“ и инициалите на автора „JP“. Изображението беше избрано след обществено гласуване в трите балтийски държави. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: януари 2018 г.

Латвия

Тема: През 2018 г. Естония, Латвия и Литва емитираха заедно възпоменателна евромонета с общо изображение по случай основаването на държавите Естония и Латвия и възстановяването на литовската държава

Описание: Трите балтийски държави са символично представени като сплитки. Те са обединени от своята история: общо минало, настояще и бъдеще. Изобразени са също стилизирано число, представляващо 100-ата годишнина, и хералдическите символи на трите държави. От лявата страна е изписано името на емитиращата държава „LATVIJA“, а вдясно е годината на емисията „2018“. Изображението беше избрано след обществено гласуване в трите балтийски държави. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 512 000 монети

Дата на емисия: януари 2018 г.

Естония

Тема: През 2018 г. Естония, Латвия и Литва емитираха заедно възпоменателна евромонета с общо изображение по случай основаването на държавите Естония и Латвия и възстановяването на литовската държава

Описание: Трите балтийски държави са символично представени като сплитки. Те са обединени от своята история: общо минало, настояще и бъдеще. Изобразени са също стилизирано число, представляващо 100-ата годишнина, и хералдическите символи на трите държави. От лявата страна е изписано името на емитиращата държава „EESTI“, а вдясно е годината на емисията „2018“. Изображението беше избрано след обществено гласуване в трите балтийски държави. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: януари 2018 г.

Естония

Тема: Стогодишнината от независимостта на Естония

Описание: На монетата са изобразени едновременно числата 18 и 100, символизиращи годината, в която Естония става независима държава, и изминалите сто години от съществуването ѝ. Долу вдясно е текстът „SADA AASTAT EESTI VABARIIKI“ и до него името на държавата „EESTI“ и годината на емитиране „2018“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: януари 2018 г.

Германия

Тема: Сто години от рождението на големия германския държавник и канцлер Хелмут Шмит (1918–2015)

Описание: На изображението Хелмут Шмит е представен в характерна поза в диалог със събеседник. В полукръг в горната част вдясно е поставен надписът „HELMUT SCHMIDT“, а вдясно от него – годините „1918–2015“. Знакът на съответния монетен двор е разположен под годините. Вляво е изписан кодът на емитиращата държава „D“, а под него е годината на емисията – „2018“. Най-отдолу са инициалите на художника. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 30 милиона монети

Дата на емисия: януари 2018 г.

Франция

Тема: Синчецът на Франция (Bleuet de France)

Описание: В продължение на вече 100 години синчецът (Bleuet de France) е цветето на паметта и солидарността във Франция. То води началото си като средство за оказване на помощ на ранените ветерани от Първата световна война, но не след дълго е възприето от цялата френска нация като символ на признателността за жертвата на войниците, защитавали своята страна и идеали.
И днес синчецът на Франция продължава традиционната си мисия за морална и финансова подкрепа на ветераните и жертвите на минали и днешни войни, както и за жертвите на тероризма.
Синчецът допринася и за предаване на етични норми и ценности, като уважение, мир и толерантност, на младото поколение. Цветето на паметта отдава почит на всички, които са се борили и продължават да се борят за нашата свобода.
Синчецът заема централната част на изображението. Около него е разположен надписът „Le Bleuet de France, fleur de mémoire et de solidarité“ (синчецът на Франция, цвете на паметта и солидарността). Датите „1918–2018“, съкращението „RF“, обозначаващо République Française (Френска република), и знаците на монетния двор също са включени в изображението.
По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 15 милиона монети

Дата на емисия: януари 2018 г.

Италия

Тема: Седемдесетата годишнина от влизането в сила на Конституцията на Италия

Описание: Енрико де Никола, временен държавен глава, подписва акта за обнародването на Конституцията на Италианската република на 27 декември 1947 г.; от дясната му страна е ръководителят на правителството Алчиде Де Гаспери, отляво – Умберто Терачини, председател на Италианското учредително събрание. Над тях са разположени надписът „COSTITUZIONE“ и инициалите на Италианската република „RI“; в долната част се намират надписът „CON SICURA COSCIENZA“, „R“, знакът на монетния двор на Рим, както и годините „1948 • 2018“, съответстващи на влизането в сила на конституцията на Италия и годината на емисията на монетата. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 4 милиона монети

Дата на емисия: януари 2018 г.

Словакия

Тема: Двадесет и петата годишнина от създаването на Словашката република

Описание: Изображението символизира влизането на Словакия в Европейския съюз и еврозоната, като представя стилизиран портал, който се извисява над картата на Словакия и символа на еврото, заобиколен от звездите на Европейския съюз, някои от които са закрити от картата. Гербът на Словакия се намира отляво на изображението. Отляво в долната част в полукръг е изписано името на емитиращата държава – „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Датата на основаване на държавата „1.1.1993“ и годината на емитиране „2018“ са изобразени една над друга, под дясната страна на картата. Между картата и датата на основаване се намират знакът на монетния двор Кремница (Mincovna Kremnica), състоящ се от инициалите „MK“, поставени между два щемпела, и стилизираните букви „PK“ – инициалите на автора на изображението Pavel Károly. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: януари 2018 г.

Люксембург

Тема: Сто и петдесетата годишнина от люксембургската конституция

Описание: От лявата страна е изобразен ликът на Негово Кралско Височество Великия Херцог Анри в десен профил. Отдясно са изобразени годините „1868–2018“, както и текстът „150 ans“. Под лика на Великия Херцог е разположен текстът „Constitution du Grand-Duché de Luxembourg“ и е изобразен страничен разрез на отворена книга. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: януари 2018 г.

Германия

Тема: Берлин (от поредицата за федералните провинции (Bundesländer) на Германия)

Описание: Върху монетата е изобразена основната сграда на двореца Шарлотенбург от страната на парадния двор. Във вътрешната част долу се съдържат също наименованието „BERLIN“ и знакът на съответния монетен двор („A“, „D“, „F“, „G“ или „J“), в горната част вдясно е кодът на емитиращата държава „D“, в горната част вляво е годината „2018“, а знакът на гравьора е в долната част вляво. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 30 милиона монети

Дата на емисия: януари 2018 г.

Австрия

Тема: 100 години Република Австрия

Описание: На монетата е изобразена статуята на Атина Палада пред построената в гръцки стрил сграда на австрийския парламент във Виена. Богинята на мъдростта – символ на австрийския парламентаризъм – представлява знанието, разума и стратегическите способности. От лявата страна е годината „2018“, а отдолу е текстът „100 JAHRE“ (100 ГОДИНИ). Текстът „REPUBLIK ÖSTERREICH“ (РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ) е изписан долу вдясно в полукръг. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 18 100 100 монети

Дата на емисия: декември 2017 г.