Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Monety okolicznościowe o nominale 2 euro – 2018

Opisy monet, które pochodzą z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, mogą nieznacznie się różnić od opisów publikowanych na naszej stronie.

Andora

Temat: 70. rocznica podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka

Opis: Moneta przedstawia siedem ciągów schodów (symbolizujących siedem parafii będących okręgami administracyjnymi Andory). Układają się one w kształt gór okalających dolinę, w którą wpisano nazwę kraju emisji „ANDORRA” i rok emisji „2018”. Schody są jednocześnie gałęziami drzewa symbolizującego ludzkość, której Andora jest integralną częścią. Trzydzieści liści na tych gałęziach jest nawiązaniem do trzydziestu artykułów Powszechnej deklaracji praw człowieka. Wokół centralnego motywu biegnie napis w języku katalońskim „70 ANYS DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS” (70-lecie Powszechnej deklaracji praw człowieka), podkreślający okolicznościowy charakter monety. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 75 000 monet

Data emisji: listopad 2018

Malta

Temat: Dziedzictwo kulturowe

Opis: Wzór monety, zaprojektowany przez ucznia, obejmuje różne motywy z dziedzictwa kulturowego Malty: schematyczne przedstawienie prehistorycznej świątyni (świątynie maltańskie to najstarsze na świecie budowle wolno stojące), kopułę i wieżę kościelną stanowiące typowy element panoramy maltańskich miejscowości oraz tradycyjny maltański statek z flagą Malty. Przy otoku nad centralnym motywem znajduje się nazwa kraju emisji „Malta”, a na dole – rok emisji „2018”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 320 000 monet

Data emisji: listopad 2018

Finlandia

Temat: Fińska kultura sauny

Opis: Moneta przedstawia krajobraz Finlandii z umieszczoną centralnie typową fińską sauną nad jeziorem. Na dole w osi pionowej widnieje rok emisji „2018”. W osi poziomej z lewej strony znajduje się oznaczenie kraju emisji „FI”, a z prawej – znak mennicy. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: październik 2018

Belgia

Temat: 50. rocznica wystrzelenia satelity ESRO 2B

Opis: Motywem monety jest ESRO 2B – pierwszy satelita pomyślnie wprowadzony na orbitę okołoziemską w maju 1968 przez Europejską Organizację Badań Kosmicznych. Ten satelita był też nazywany „IRIS” (International Radiation Investigation Satellite – międzynarodowy satelita do badań promieniowania). Służył przede wszystkim do badania promieniowania słonecznego, promieniowania kosmicznego i pasów radiacyjnych Ziemi. Pod głównym motywem widnieją: znak mennicy w Utrechcie (laska Merkurego) i znak mincmistrza Belgii (herb gminy Herzele), kod kraju „BE” oraz monogram projektanta monety Luca Luycxa „LL”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 260 000 monet

Data emisji: październik 2018

Watykan

Temat: 50. rocznica śmierci Ojca Pio

Opis: Moneta przedstawia wizerunek Ojca Pio z profilu, zwrócony w prawo. Górą przy otoku biegnie półkoliście nazwa kraju emisji „CITTÀ DEL VATICANO” (Państwo Watykańskie). Na dole pod wizerunkiem znajduje się napis „Padre Pio”, a po jego prawej stronie – znak mennicy „R”. Obok głównego motywu z lewej strony widnieje oznaczenie roku „1968”, a z prawej – rok emisji „2018”. Niżej z lewej strony znajduje się nazwisko projektanta „P.DANIELE”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 101 000 monet

Data emisji: październik 2018

Grecja

Temat: Kostis Palamas – 75. rocznica śmierci

Opis: Motywem jest wizerunek greckiego poety Kostisa Palamasa (1859–1943). Z lewej strony przy otoku biegną półkoliście w dwóch rzędach napisy w języku greckim: „ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” (Republika Grecka) i „ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ” (Kostis Palamas). W tle wybito palmetę (znak mennicy greckiej) i rok emisji „2018”. W prawej dolnej ćwiartce znajduje się monogram projektanta Georgiosa Stamatopoulosa. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 750 000 monet

Data emisji: październik 2018

Grecja

Temat: 70. rocznica zjednoczenia Dodekanezu z Grecją

Opis: W centralnej części motywu znajduje się róża, godło Rodos, wzorowana na monecie bitej przez starożytne miasto Rodos, jednej z najbardziej charakterystycznych monet Dodekanezu. Wokół róży ku brzegom monety rozchodzą się stylizowane fale. Przy otoku biegną napisy „1948–2018 Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ” (1948–2018 zjednoczenie Dodekanezu z Grecją) i „ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” (Republika Grecka). Z lewej strony wybito palmetę (znak mennicy greckiej), a z prawej – monogram projektanta Georgiosa Stamatopoulosa. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 750 000 monet

Data emisji: październik 2018

Łotwa

Temat: Semigalia

Opis: Na monecie widnieje herb regionu Semigalia (łot. Zemgale). Nad herbem znajduje się nazwa kraju emisji „LATVIJA” (Łotwa), a na dole przy otoku biegnie napis „ZEMGALE”. Po prawej stronie umieszczono rok emisji „2018”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 512 000 monet

Data emisji: wrzesień 2018

Luksemburg

Temat: 175. rocznica śmierci wielkiego księcia Wilhelma I

Opis: Po prawej stronie przedstawiono profil wielkiego księcia Henryka zwrócony w lewo, a po lewej – profil wielkiego księcia Wilhelma I. Między wizerunkami książąt umieszczono w osi pionowej daty „1772–1843” i imię „GUILLAUME Ier” (Wilhelm I). Na dole znajduje się nazwa kraju „LUXEMBOURG” oraz oznaczenie roku „2018”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 500 000 monet

Data emisji: wrzesień 2018

San Marino

Temat: 420. rocznica urodzin Gianlorenza Berniniego

Opis: Centralnym motywem monety jest popiersie Constanzy Bonarelli dłuta Berniniego. Po lewej stronie widnieją daty „1598–2018”, a po prawej – litera „R”, znak mennicy rzymskiej. Przy otoku biegną półkoliście napisy: z lewej „SAN MARINO”, z prawej – „BERNINI”. W prawym dolnym rogu umieszczono monogram projektantki monety Annalisy Masini „A.M.”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 60 500 monet

Data emisji: wrzesień 2018

Malta

Temat: Lista światowego dziedzictwa UNESCO – świątynie Mnajdra

Opis: Moneta przedstawia prehistoryczny kompleks świątynny Mnajdra na Malcie, wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Kompleks obejmuje trzy świątynie z owalnym dziedzińcem w środku. Znajduje się na południowym wybrzeżu Malty, ok. 500 metrów od świątyni Hagar Qim. Charakterystyczną cechą Mnajdry jest astronomiczny układ; południową świątynię najprawdopodobniej zbudowano tak, żeby wschód słońca wyznaczał dni równonocy i przesilenia. Najstarsze części kompleksu pochodzą z lat 3600–3200 p.n.e. Nad głównym motywem po prawej stronie umieszczono w trzech rzędach napisy: „MNAJDRA”, „TEMPLES” i lata „3600 - 2500 BC”. Na dole z lewej strony znajduje się nazwa kraju emisji „MALTA”, a pod nią – rok emisji „2018”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 320 000 monet

Data emisji: lipiec 2018

Portugalia

Temat: 250-lecie ogrodu botanicznego Ajuda (Jardim Botânico da Ajuda)

Opis: Moneta przedstawia bardzo stare drzewo smocze (dracenę), które rośnie w ogrodzie botanicznym Ajuda i jest jego symbolem. Ten ogród jest jednostką wsparcia technologicznego przy Wyższym Instytucie Agronomicznym. Pełni rolę placówki edukacyjno-badawczej, ale jest również otwarty dla ogółu społeczeństwa. Był to pierwszy ogród botaniczny w Portugalii, utworzony w celu zbierania, badania i zachowania jak największej liczby gatunków z całego świata roślin. Górą przy otoku biegnie półkoliście napis „250 ANOS JARDIM BOTÂNICO DA AJUDA” (250 lat ogrodu botanicznego Ajuda), a dołem – napis „PORTUGAL 2018”. Tuż pod centralnym motywem z lewej strony umieszczono nazwisko projektanta: „J. FAZENDA”, a z prawej – znak mennicy „INCM”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 520 000 monet

Data emisji: lipiec 2018

Monako

Temat: François-Joseph Bosio

Opis: Moneta przedstawia wizerunek rzeźbiarza François-Josepha Bosio oraz jedną z jego rzeźb. Górą biegnie półkoliście nazwa kraju „MONACO”, a dołem w dwóch rzędach napisy: „FRANÇOIS-JOSEPH BOSIO” i „1768 – SCULPTEUR – 2018” (1768 – rzeźbiarz – 2018). Obok napisów z lewej strony znajduje się znak mennicy, a z prawej – znak mincmistrza. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 16 000 monet

Data emisji: czerwiec 2018

Portugalia

Temat: 250-lecie drukarni państwowej (Imprensa Nacional)

Opis: Motywem monety jest biegnący rzędami napis „1768–2018 IMPRENSA NACIONAL DUZENTOS E CINQUENTA 250 ANOS PORTUGAL MMXVIII” (1768–2018 drukarnia państwowa dwieście pięćdziesiąt 250 lat Portugalia MMXVIII), przedstawiony tak, że poszczególne litery i cyfry przypominają książki ustawione na bibliotecznej półce. Na dole przy otoku z lewej strony umieszczono nazwisko projektanta: „Eduardo Aires”, a z prawej – znak mennicy „INCM”. Drukarnia państwowa wydaje portugalski dziennik urzędowy, zawierający cały dorobek prawodawczy kraju, oraz książki o najwyższym znaczeniu kulturowym, a także prowadzi inne działania kulturalne. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 520 000 monet

Data emisji: maj 2018

Belgia

Temat: 50. rocznica wydarzeń z maja 1968 w Belgii

Opis: Centralnym motywem monety są studenci trzymający ulotkę i flagę. Jest to nawiązanie do studenckich demonstracji, które odbywały się w Belgii w kontekście rewolucji społeczno-kulturowej z maja 1968. Wpłynęły one na belgijską politykę wewnętrzną i wprowadzone następnie reformy. Mija właśnie 50 lat od tych wydarzeń. Na lewo od głównego motywu monety widnieją znak mennicy w Utrechcie (laska Merkurego) i znak mincmistrza Belgii (herb gminy Herzele). Także z lewej strony umieszczono oznaczenie roku „2018” i kod kraju „BE” oraz monogram projektanta monety Luca Luycxa „LL”. W tle widać budynek audytorium, stanowiący nawiązanie do studentów. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 260 000 monet

Data emisji: maj/czerwiec 2018

Francja

Temat: Simone Veil

Opis: Na monecie widnieje portret Simone Veil, uosabiającej walkę o prawa kobiet. Simone Veil, z domu Jacob, zmarła w czerwcu 2017 w wieku 89 lat. Veil przeżyła Auschwitz, a następnie stała się jedną z najważniejszych postaci w procesie budowy nowej Europy. W latach 1979–1982 była przewodniczącą Parlamentu Europejskiego – pierwszego wybranego w wyborach powszechnych. Walczyła o depenalizację aborcji; prawo o dopuszczalności przerywania ciąży uchwalone w 1975 nazwano „ustawą Veil”. W 2008 została członkinią Akademii Francuskiej. Na monecie ukazany jest wizerunek Veil z numerem obozowym na kołnierzyku. W tle widać Parlament Europejski oraz jej imię i nazwisko, ważne daty, oznaczenie kraju „RF”, rok emisji „2018” i znaki mennicze. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 15 milionów monet

Data emisji: maj/czerwiec 2018

Watykan

Temat: Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego – Grupa Laokoona

Opis: Motywem monety jest rzeźba zwana Grupą Laokoona, przedstawiająca mitycznego Laokoona i jego synów oplecionych przez węże. To wyjątkowo cenny eksponat w zbiorach Muzeów Watykańskich i jedno z najważniejszych dzieł światowej sztuki rzeźbiarskiej. W dolnej części monety centralnie umieszczono nazwę kraju emisji „Città del VATICANO” (Państwo Watykańskie). Przy otoku biegnie półkoliście napis „ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE” (Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego). Nad rzeźbą po prawej stronie umieszczono rok emisji „2018” i znak mennicy „R”. Niżej przy otoku znajduje się nazwisko projektantki „D. LONGO”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 101 000 monet

Data emisji: maj 2018

San Marino

Temat: 500-lecie urodzin Tintoretta

Opis: Centralnym motywem monety jest fragment obrazu Tintoretta „Nawiedzenie” (obejmujące się św. Maria Panna i św. Elżbieta); między nimi widnieją daty „1518–2018”. Przy otoku biegną półkoliście: na górze – nazwa kraju „SAN MARINO”, na dole – nazwisko „TINTORETTO”; między nimi po lewej stronie umieszczono monogram projektantki Luciany de Simoni „LDS” oraz znak mennicy rzymskiej „R”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 60 500 monet

Data emisji: kwiecień 2018

Finlandia

Temat: Fiński park krajobrazowy Koli

Opis: Motywem monety jest rysunek przedstawiający widok z najwyższej części parku krajobrazowego Koli w Finlandii. Pod nim w osi pionowej umieszczono rok emisji „2018”. W osi poziomej z lewej strony znajduje się oznaczenie kraju emisji „FI”, a z prawej – znak mennicy. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: kwiecień 2018

Litwa

Temat: Litewski festiwal pieśni i tańca (wpisany na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO)

Opis: Moneta przedstawia schematyczne figury ludzi i ptaków, symbolizujące pieśni i tańce ludowe, w formie papierowej wycinanki – typowego gatunku litewskiej sztuki ludowej. Na dole pośrodku widnieje nazwa kraju emisji „LIETUVA” (Litwa), a w górnej połowie umieszczono: po lewej stronie – rok emisji „2018”, po prawej – znak mennicy litewskiej. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 500 000 monet

Data emisji: kwiecień 2018

Słowenia

Temat: Światowy Dzień Pszczół w Słowenii

Opis: Centralnym motywem monety jest wschodnia półkula Ziemi stylizowana na plaster miodu. Dookoła przy otoku biegną półkoliście napisy: w lewej górnej ćwiartce – „SVETOVNI DAN ČEBEL” (Światowy dzień pszczół), a w prawej dolnej ćwiartce – „SLOVENIJA 2018” (Słowenia 2018). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: kwiecień 2018

Włochy

Temat: 60. rocznica utworzenia włoskiego ministerstwa zdrowia

Opis: Motywem monety jest postać kobieca będąca alegorią zdrowia oraz nawiązujące do działalności ministerstwa symbole: środowiska naturalnego, prac badawczych, odżywiania i medycyny. Po lewej stronie widnieje monogram Republiki Włoskiej „RI”, nad nim – znak mennicy rzymskiej „R”, a pod wizerunkiem postaci kobiecej – monogram projektantki Silvii Petrassi. Górą od lewej do prawej biegną półkoliście: napis „MINISTERO DELLA SALUTE” (Ministerstwo zdrowia) i daty „1958–2018”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 3 miliony monet

Data emisji: marzec 2018

Hiszpania

Temat: 50. urodziny króla Filipa VI

Opis: Centralnym motywem monety jest herb króla Filipa VI. Z lewej strony umieszczono półkoliście nazwę kraju „ESPAÑA” (Hiszpania), a pod nią poziomo rok emisji „2018”. W prawej dolnej części biegnie półkoliście napis „50 ANIVERSARIO DE S.M. FELIPE VI” (50. urodziny Jego Wysokości Filipa VI). Z prawej strony na górze znajduje się znak mennicy. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 400 000 monet

Data emisji: luty 2018

Hiszpania

Temat: Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO – Santiago

Opis: W 1985 roku miasto Santiago de Compostela zostało zaliczone przez UNESCO do światowego dziedzictwa kultury, ze względu na piękno układu urbanistycznego i integralność architektoniczną w powiązaniu z głębokim oddźwiękiem jego znaczenia duchowego i kulturalnego sięgającego czasów średniowiecza: pielgrzymkami do św. Jakuba.
Droga św. Jakuba (hiszp. Camino de Santiago) to wielka sieć starych szlaków pielgrzymkowych obejmujących całą Europę i zbiegających się przy grobie św. Jakuba w mieście Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii.
Na pierwszym planie widoczna jest rzeźba św. Jakuba, będąca centralną postacią portalu Puerta Santa katedry w Santiago de Compostela. Z lewej strony biegnie półkoliście nazwa kraju „ESPAÑA” (Hiszpania), poniżej umieszczono poziomo rok emisji „2018”, a pod nim – znak mennicy.
W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 300 000 monet

Data emisji: luty 2018

Andora

Temat: 25-lecie Konstytucji Andory

Opis: Motywem monety jest „Pomnik na cześć andorskich mężczyzn i kobiet, którzy żądali Konstytucji”. Stoi on na placu przed siedzibą Rady Generalnej (parlamentu Andory). Przedstawia sylwetki mężczyzny i kobiety. Pomnik upamiętnia wolę obywateli Andory, wyrażoną w referendum 14 marca 1993, aby stać się państwem konstytucyjnym, demokratycznym i prospołecznym; zapisano to w artykule 1 Konstytucji. Po prawej stronie monety obok pomnika widnieje schematyczna mapa z łacińskim napisem „VIRTVS VNITA FORTIOR” (zjednoczona cnota jest silniejsza) – jest to dewiza Księstwa Andory. Przy otoku biegną półkoliście napisy: z prawej „25è ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ” (25-lecie Konstytucji) i lata „1993–2018”, z lewej – „ANDORRA”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 75 000 monet

Data emisji: styczeń 2018

Litwa

Temat: W 2018 roku Estonia, Łotwa i Litwa wyemitowały wspólnie okolicznościową monetę euro z tym samym wzorem, żeby upamiętnić powstanie niepodległego państwa w Estonii i na Łotwie oraz przywrócenie niepodległości na Litwie.

Opis: Trzy państwa bałtyckie przedstawiono symbolicznie jako warkocz, ich dzieje splatają się bowiem przez wspólną przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Elementami wzoru są także stylizowana liczba „100” na oznaczenie setnej rocznicy oraz trzy godła państwowe. Z lewej strony widnieje nazwa kraju emisji „LIETUVA” (Litwa) oraz znak mennicy, a z prawej – rok emisji „2018” i monogram projektanta „JP”. Ten wzór został wybrany w powszechnym głosowaniu, które odbyło się we wszystkich trzech krajach. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: styczeń 2018

Łotwa

Temat: W 2018 roku Estonia, Łotwa i Litwa wyemitowały wspólnie okolicznościową monetę euro z tym samym wzorem, żeby upamiętnić powstanie niepodległego państwa w Estonii i na Łotwie oraz przywrócenie niepodległości na Litwie.

Opis: Trzy państwa bałtyckie przedstawiono symbolicznie jako warkocz, ich dzieje splatają się bowiem przez wspólną przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Elementami wzoru są także stylizowana liczba „100” na oznaczenie setnej rocznicy oraz trzy godła państwowe. Z lewej strony widnieje nazwa kraju emisji „LATVIJA” (Łotwa), a z prawej – rok emisji „2018”. Ten wzór został wybrany w powszechnym głosowaniu, które odbyło się we wszystkich trzech krajach. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 512 000 monet

Data emisji: styczeń 2018

Estonia

Temat: W 2018 roku Estonia, Łotwa i Litwa wyemitowały wspólnie okolicznościową monetę euro z tym samym wzorem, żeby upamiętnić powstanie niepodległego państwa w Estonii i na Łotwie oraz przywrócenie niepodległości na Litwie.

Opis: Trzy państwa bałtyckie przedstawiono symbolicznie jako warkocz, ich dzieje splatają się bowiem przez wspólną przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Elementami wzoru są także stylizowana liczba „100” na oznaczenie setnej rocznicy oraz trzy godła państwowe. Z lewej strony widnieje nazwa kraju emisji „EESTI” (Estonia), a z prawej – rok emisji „2018”. Ten wzór został wybrany w powszechnym głosowaniu, które odbyło się we wszystkich trzech krajach. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 500 000 monet

Data emisji: styczeń 2018

Estonia

Temat: Stulecie niepodległości Estonii

Opis: Motywem monety jest liczba, którą można odczytać jednocześnie jako 18 i 100. Symbolizuje ona rok uzyskania przez Estonię niepodległości oraz sto lat, jakie od tego momentu upłynęły. Niżej przy otoku biegną półkoliście napisy: „SADA AASTAT EESTI VABARIIKI” (100 lat Republiki Estonii), nazwa kraju „EESTI” i rok emisji „2018”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: styczeń 2018

Niemcy

Temat: 100. rocznica urodzin wybitnego niemieckiego męża stanu i kanclerza Helmuta Schmidta (1918–2015)

Opis: Moneta przedstawia Helmuta Schmidta w charakterystycznej pozie, jaką przyjmował podczas rozmowy. Po prawej stronie w górnej ćwiartce przy otoku biegnie półkoliście napis „HELMUT SCHMIDT”. Poniżej w osi poziomej znajdują się daty „1918–2015”, a pod nimi znak odpowiedniej mennicy. Z lewej strony widnieje kod kraju emisji „D”, a pod nim – rok emisji „2018”. Na samym dole znajduje się monogram projektanta. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 30 milionów monet

Data emisji: styczeń 2018

Francja

Temat: Chaber jako francuski symbol pamięci

Opis: Od 100 lat kwiat chabra bławatka (Bleuet de France) jest we Francji symbolem pamięci i solidarności. Zrodził się z chęci niesienia pomocy inwalidom I wojny światowej, ale szybko stał się narodowym symbolem wdzięczności za ofiary poniesione przez francuskich żołnierzy na rzecz obrony swojego kraju i ideałów.
Dziś organizacja Bleuet de France nadal niesie wsparcie moralne i finansowe weteranom i ofiarom dawnych i obecnych wojen oraz ofiarom terroryzmu.
Uczestniczy też w upowszechnianiu wśród młodzieży norm i wartości etycznych: szacunku, pokoju i tolerancji. Dzieło Bleuet de France jest hołdem dla tych, którzy walczyli i nadal walczą o naszą wolność.
Centralnym motywem monety jest kwiat chabra. Otacza go napis „Le Bleuet de France, fleur de mémoire et de solidarité” (Francuski chaber, kwiat pamięci i solidarności). Na monecie widnieją także daty „1918–2018”, litery „R” i ”F” na oznaczenie Republiki Francuskiej (République Française) oraz znaki mennicy.
W otoku widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 15 milionów monet

Data emisji: styczeń 2018

Włochy

Temat: 70. rocznica wejścia w życie włoskiej konstytucji

Opis: Enrico De Nicola, pełniący obowiązki głowy państwa, podpisuje 27 grudnia 1947 akt ogłoszenia konstytucji Republiki Włoskiej; po jego prawej stronie stoi szef rządu Alcide De Gasperi, a po lewej – Umberto Terracini, przewodniczący włoskiego Zgromadzenia Konstytucyjnego. Powyżej znajduje się napis „COSTITUZIONE” (Konstytucja) oraz monogram Republiki Włoskiej „RI”; w dolnym polu widnieją: napis „CON SICURA COSCIENZA” (Z czystym sumieniem), litera „R” będąca znakiem mennicy rzymskiej oraz daty „1948 • 2018” na oznaczenie, odpowiednio, roku wejścia w życie konstytucji i roku emisji monety. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 4 miliony monet

Data emisji: styczeń 2018

Słowacja

Temat: 25-lecie ustanowienia Republiki Słowackiej

Opis: Wzór symbolizuje wejście Słowacji do Unii Europejskiej i strefy euro. W stylizowany portal wpisana jest mapa Słowacji i symbol euro otoczony gwiazdami Unii Europejskiej, z których część jest zakryta przez mapę. Po lewej stronie obok głównego motywu znajduje się herb Słowacji. Niżej przy otoku biegnie półkoliście nazwa kraju emisji „SLOVENSKÁ REPUBLIKA” (Republika Słowacka). Po prawej stronie pod mapą znajduje się data ustanowienia państwa „1.1.1993”, a niżej – rok emisji „2018”. Między mapą a datą widnieją znak mennicy kremnickiej (Mincovňa Kremnica), czyli litery „MK” między dwoma stemplami, oraz monogram projektanta (stylizowane litery „PK” – Pavel Károly). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: styczeń 2018

Luksemburg

Temat: 150-lecie konstytucji Luksemburga

Opis: Po lewej stronie przedstawiono profil wielkiego księcia Henryka zwrócony w prawo. Po prawej umieszczono daty „1868” i „2018” oraz napis „150 ANS” (150 lat). Poniżej znajduje się napis „CONSTITUTION DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG” (Konstytucja Wielkiego Księstwa Luksemburga) i otwarta księga przedstawiona w przekroju bocznym. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 500 000 monet

Data emisji: styczeń 2018

Niemcy

Temat: Berlin (seria „Bundesländer – niemieckie kraje związkowe”)

Opis: Moneta przedstawia główny budynek pałacu Charlottenburg wraz z dziedzińcem honorowym. Pod pałacem widnieją: napis „BERLIN” i znak odpowiedniej mennicy („A”, „D”, „F”, „G” lub „J”). Na górze z prawej strony umieszczono kod kraju emisji „D”, a z lewej – rok emisji „2018”. Na dole z lewej strony znajduje się znak grawera. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 30 milionów monet

Data emisji: styczeń 2018

Austria

Temat: 100-lecie Republiki Austrii

Opis: Głównym motywem jest posąg Pallas Ateny na tle klasycystycznego budynku parlamentu austriackiego w Wiedniu. Bogini mądrości, uosabiająca wiedzę, rozsądek i talent strategiczny, jest tu symbolem austriackiego parlamentaryzmu. Po lewej stronie znajduje się oznaczenie roku „2018”, a pod nim napis „100 JAHRE” (100 lat). Dołem przy otoku biegnie półkoliście napis „REPUBLIK ÖSTERREICH” (Republika Austrii). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 18 100 100 monet

Data emisji: grudzień 2017