Menu

Priložnostni spominski kovanci za 2 € – 2018

Andora

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 70 let Splošne deklaracije človekovih pravic

Opis: motiv kovanca prikazuje sedem stopniščnih ram (te predstavljajo sedem župnij ali upravnih enot Andore) v obliki gora, ki vodijo v dolino, kjer je zapisano ime države izdajateljice »ANDORRA« in letnica izdaje »2018«. Stopniščne rame so obenem tudi veje drevesa, ki simbolizira človeštvo, katerega del je tudi Andora. Na vejah drevesa raste 30 listov, ki predstavljajo 30 členov Splošne deklaracije človekovih pravic. Motiv obkroža napis v katalonščini »70 ANYS DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS«, ki še dodatno obeležuje dogodek. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 75.000 kovancev

Datum izdaje: november 2018


Malta

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: kulturna dediščina

Opis: motiv je ustvarila šolarka, prikazuje pa več značilnosti malteške dediščine: obrise prazgodovinskih templjev, ki so najstarejše prosto stoječe strukture na svetu, cerkveno kupolo in zvonik, ki sta značilna za malteška mesta in vasi, ter tradicionalni malteški čoln z malteško zastavo. Na zgornjem delu jedra kovanca je ime države izdajateljice »Malta«, na dnu jedra pa je letnica »2018«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 320.000 kovancev

Datum izdaje: november 2018


Finska

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: finska kultura savnanja

Opis: na kovancu je upodobljena finska pokrajina, sredi katere je tipična finska savna ob jezeru. Na sredini spodaj je letnica izdaje »2018«. V jedru kovanca je na levi strani oznaka države izdajateljice »FI«, na desni strani pa oznaka kovnice. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijon kovancev

Datum izdaje: oktober 2018


Belgija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 50. obletnica satelita ESRO 2B

Opis: motiv prikazuje satelit ESRO 2B, ki je prvi uspešen satelit Evropske organizacije za raziskavo vesolja. Izstreljen je bil maja 1968, ko je začel krožiti okoli planeta Zemlje. Satelit ESRO 2B, imenovan tudi »IRIS« (International Radiation Investigation Satellite), je v orbiti beležil sončne rentgenske žarke, kozmično sevanje in pasove Zemljinega sevanja. Oznaka kovnice mesta Utrecht (Merkurjeva palica) je na dnu jedra kovanca, skupaj z oznako belgijskega kovničarja, z grbom občine Herzele, oznako države »BE« in z začetnicama oblikovalca kovanca Luca Luycxa »LL«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 260.000 kovancev

Datum izdaje: oktober 2018


Vatikan

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 50. obletnica smrti patra Pija

Opis: na kovancu je v profilu z desne strani upodobljen portret patra Pija. Zgoraj je v polkrogu z leve proti desni izpisano ime države izdajateljice »CITTÀ DEL VATICANO«. Na dnu je napis »Padre Pio« in desno od njega oznaka kovnice »R«. Levo od portreta je letnica »1968«, desno pa letnica izdaje »2018«. Levo spodaj je ime umetnika »P. DANIELE«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 101.000 kovancev

Datum izdaje: oktober 2018


Grčija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 75. obletnica smrti Kostisa Palamasa

Opis: motiv prikazuje portret grškega pesnika Kostisa Palamasa (1859–1943). Ob notranjem robu jedra na levi sta napis »HELENSKA REPUBLIKA« in ime »KOSTIS PALAMAS« v grščini. V jedru sta tudi palmeta (oznaka grške kovnice) in letnica izdaje »2018«. Na spodnji desni strani je monogram umetnika Jorgosa Stamatopulosa. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 750.000 kovancev

Datum izdaje: oktober 2018


Grčija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 70. obletnica združitve Dodekaneza z Grčijo

Opis: v jedru kovanca je po zgledu enega najznačilnejših kovancev Dodekaneza, ki so ga kovali v starodavnem mestu Rodos, upodobljena vrtnica kot simbol Rodosa, s stiliziranimi valovi, ki se širijo iz središča kovanca. Ob notranjem robu jedra sta napisa »1948–2018 ZDRUŽITEV DODEKANEZA Z GRČIJO« in »HELENSKA REPUBLIKA« v grščini. Na levi je tudi palmeta (oznaka grške kovnice), na desni strani pa je monogram umetnika Jorgosa Stamatopulosa. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 750.000 kovancev

Datum izdaje: oktober 2018


Latvija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: Zemgale

Opis: motiv prikazuje grb latvijske pokrajine Zemgale. Nad grbom je ime države izdajateljice »LATVIJA«, pod njim pa napis »ZEMGALE«. Na desni strani je letnica izdaje »2018«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 512.000 kovancev

Datum izdaje: september 2018


Luksemburg

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 175. obletnica smrti velikega vojvode Guillauma I.

Opis: na desni strani je podoba velikega vojvode Henrija, ki je obrnjen proti levi, na levi pa je podoba velikega vojvode Guillauma I. Med podobama so navpično napisani letnici »1772–1843« in ime »Guillaume Ier«. V spodnjem delu sta beseda »LUXEMBOURG« in letnica »2018«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 500.000 kovancev

Datum izdaje: september 2018


San Marino

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 420. obletnica rojstva Giana Lorenza Berninija

Opis: v jedru kovanca je detajl z Berninijevega dela »Doprsni kip Costanze Bonarelli«, tik ob njem sta letnici »1598–2018«, ob robu jedra na levi je napis »SAN MARINO«, na desni pa so umetnikov priimek »BERNINI«, črka »R«, ki označuje rimsko kovnico, in začetnici oblikovalke Annalise Masini »A.M.«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 60.500 kovancev

Datum izdaje: september 2018


Malta

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: Unescova svetovna dediščina – templji v Mnajdri

Opis: na motivu so malteški prazgodovinski templji Mnajdra, ki so vpisani na seznam Unescove svetovne dediščine. Mnajdra je prazgodovinsko najdišče, ki obsega tri templje, razporejene okrog ovalnega dvorišča. Nahaja se na južni obali Malte, približno 500 metrov od najdišča Hagar Qim. Mnajdra je najbolj znana po astronomski razporeditvi, njen južni tempelj pa je bil verjetno zgrajen tako, da obeležuje sončni vzhod v času enakonočja in sončnega obrata. Najstarejši deli tega kompleksa so bili zgrajeni približno 3600–3200 let pred našim štetjem. Zgoraj desno so drug pod drugim napisi »MNAJDRA«, »TEMPLES« in letnici »3600 - 2500 BC«. Spodaj levo je ime države izdajateljice »MALTA«, pod njim pa letnica izdaje »2018«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 320.000 kovancev

Datum izdaje: julij 2018


Portugalska

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 250. obletnica botaničnega vrta Ajuda

Opis: kovanec prikazuje zelo staro drevo iz rodu Dracaena, ki raste v botaničnem vrtu Ajuda in ga tudi simbolizira. Botanični vrt Ajuda je enota za tehnološko podporo Univerze za agronomijo. Zagotavlja infrastrukturo za izobraževanje in raziskave, obenem pa je odprt tudi za javnost. Bil je prvi botanični vrt na Portugalskem, katerega namen je ohranjanje, preučevanje in zbiranje čim več rastlinskih vrst. V zgornjem delu motiva je od leve proti desni polkrožni napis »250 ANOS JARDIM BOTÂNICO DA AJUDA«. Spodaj je od leve proti desni v polkrogu izpisano »PORTUGAL 2018«. Tik pod podobo drevesa je na levi strani izpisano ime umetnika »J. FAZENDA«, na desni strani pa je oznaka kovnice »INCM«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 520.000 kovancev

Datum izdaje: julij 2018


Monako

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: François Joseph Bosio

Opis: na kovancu sta upodobljena François Joseph Bosio in kip. Nad podobo je v polkrogu izpisano »MONACO« Na dnu sta prav tako v polkrogu napisa: »FRANÇOIS-JOSEPH BOSIO« in pod njim »1768 – SCULPTEUR – 2018«. Levo in desno od napisov sta oznaka kovnice in oznaka kovničarja. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 16.000 kovancev

Datum izdaje: junij 2018


Portugalska

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 250. obletnica državne tiskarne

Opis: motiv prikazuje napis »1768–2018 IMPRENSA NACIONAL DUZENTOS E CINQUENTA 250 ANOS PORTUGAL MMXVIII«, čigar črke in številke spominjajo na knjige v knjižnici. V spodnjem delu jedra je na levi izpisano ime umetnika »Eduardo Aires«, na desni pa je oznaka kovnice »INCM«. Dolžnost državne tiskarne je objavljati portugalski uradni list, v katerem so zbrane vse zakonodajne dejavnosti države, in knjige najvišjega kulturnega pomena ter organizirati druge kulturne dejavnosti. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 520.000 kovancev

Datum izdaje: maj 2018


Belgija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 50. obletnica dogodkov maja 1968 v Belgiji

Opis: motiv prikazuje dva študenta s pamfletom in zastavo v rokah, nanaša pa se na študentske demonstracije maja 1968 v zvezi z družbeno-kulturnimi spremembami. Demonstracije, od katerih je minilo 50 let, so bile pomemben dogodek, ki je močno zaznamoval politično dogajanje v državi in vplival na vladne reforme, ki so jim sledile. Oznaka kovnice mesta Utrecht (Merkurjeva palica) je na levi strani skupaj z oznako belgijskega kovničarja (grb občine Herzele). Letnica »2018« in oznaka države »BE« sta na levi strani, prav tako tudi začetnici oblikovalca »LL« (Luc Luycx). V ozadju je upodobljena predavalnica, ki simbolizira študente. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 260.000 kovancev

Datum izdaje: maj/junij 2018


Francija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: Simone Veil

Opis: motiv prikazuje portret Simone Veil, ikone boja za pravice žensk. Simone Veil, rojena Jacob, je umrla junija 2017 v starosti 89 let. Preživela je deportacijo v Auschwitz in kasneje postala ena osrednjih osebnosti v izgradnji Evrope. Bila je prva izvoljena predsednica Evropskega parlamenta, ki mu je predsedovala od leta 1979 do leta 1982. Borila se je za dekriminalizacijo splava in je simbol njegove legalizacije. Zakon, ki je poimenovan po njej, je bil izglasovan leta 1975. Leta 2008 je bila izvoljena v Francosko akademijo. Na portretu je na ovratniku izpisana njena deportacijska številka. V ozadju je upodobljen Evropski parlament, na katerem so izpisani njeno ime, ključni datumi, oznaka države »RF«, letnica izdaje »2018« in oznaka kovnice. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 15 milijonov kovancev

Datum izdaje: maj/junij 2018


Vatikan

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: Evropsko leto kulturne dediščine – Laokoontova skupina

Opis: na kovancu je upodobljen kip Laokoonta in njegovih sinov oziroma Laokoontova skupina, ki je eno temeljnih del svetovnega kiparstva in eno od del, na katerih so osnovani vatikanski muzeji. Na sredini spodaj je napis države izdajateljice »Città del VATICANO«. Od leve proti desni je v polkrogu napis »ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE«. Desno zgoraj sta letnica izdaje »2018« in oznaka kovnice »R«. Desno spodaj je ime oblikovalke »D. LONGO«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 101.000 kovancev

Datum izdaje: maj 2018


San Marino

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 500. obletnica rojstva Tintoretta

Opis: v jedru kovanca so vgravirani detajl s Tintorettove slike »Obiskovanje« (objem med devico Marijo in Elizabeto) ter letnici »1518–2018«. Ob robu jedra kovanca je zgoraj napis »SAN MARINO«, spodaj pa »TINTORETTO«. Na levi strani so začetnice oblikovalke Luciane de Simoni »LDS«, ter črka »R«, ki označuje rimsko kovnico. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 60.500 kovancev

Datum izdaje: april 2018


Finska

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: pokrajina finskega narodnega parka Koli

Opis: motiv prikazuje razgled po pokrajini finskega narodnega parka Koli. Na dnu motiva je v sredini letnica izdaje »2018«. V jedru kovanca je na levi strani oznaka države izdajateljice »FI«, na desni strani pa oznaka kovnice. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijon kovancev

Datum izdaje: april 2018


Litva

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: praznik litovske pesmi in plesa (uvrščen na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva)

Opis: motiv s stiliziranimi figurami ljudi in ptic, ki so značilne za eno od zvrsti litovske ljudske umetnosti (iz papirja izrezane podobe), ponazarja ljudski ples in pesem. V jedru kovanca je spodaj ime države izdajateljice »LIETUVA«, na levi strani je letnica izdaje »2018«, na desni pa oznaka litovske kovnice. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 500.000 kovancev

Datum izdaje: april 2018


Slovenija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: svetovni dan čebel – Slovenija

Opis: v jedru kovanca je podoba satja v obliki zemeljske oble, prikazana pa je vzhodna polobla. Podobo satja levo zgoraj obdaja napis »SVETOVNI DAN ČEBEL«, desno spodaj pa napis »SLOVENIJA 2018«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijon kovancev

Datum izdaje: april 2018


Italija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 60. obletnica ustanovitve italijanskega ministrstva za zdravje

Opis: motiv prikazuje alegorično upodobitev zdravja s simboli dejavnosti ministrstva, med katerimi so okolje, raziskave, prehrana in medicina. Na levi je logotip Republike Italije »RI«, zgoraj je oznaka rimske kovnice »R«, pod podobo ženske pa sta izpisani začetnici avtorice Silvie Petrassi. Od leve proti desni je v polkrogu napis »MINISTERO DELLA SALUTE« in letnici »1958–2018«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 3 milijoni kovancev

Datum izdaje: marec 2018


Španija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 50. rojstni dan kralja Filipa VI.

Opis: motiv predstavlja grb španskega kralja Filipa VI. Na levi strani je v polkrogu izpisana beseda »ESPAÑA«, pod njo pa letnica izdaje »2018«. Desno spodaj je v polkrogu izpisano »50 ANIVERSARIO DE S.M. FELIPE VI«. Oznaka kovnice je desno zgoraj. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 400.000 kovancev

Datum izdaje: februar 2018


Španija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: Unescova svetovna kulturna in naravna dediščina – Santiago

Opis: mesto Santiago de Compostela je bilo leta 1985 uvrščeno na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine zaradi lepote in celovitosti, predvsem pa romarske poti Camino de Santiago, ki še danes priča o duhovnem in kulturnem pomenu tega mesta v srednjem veku.
Camino de Santiago (Pot svetega Jakoba) je široko razvejana mreža starih romarskih poti po celi Evropi, ki se stekajo pri grobnici svetega Jakoba v mestu Santiago de Compostela v severozahodni Španiji.
Motiv prikazuje kip svetega Jakoba kot osrednjo figuro na vratih Puerta Santa katedrale v Santiagu de Compostela. Na levi strani je v polkrogu izpisana beseda »ESPAÑA«, levo spodaj letnica izdaje »2018«, pod njim pa oznaka kovnice.
Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 300.000 kovancev

Datum izdaje: februar 2018


Andora

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 25. obletnica ustave Andore

Opis: na kovancu je upodobljen »Spomenik moškim in ženskam Andore, ki so uvedli ustavo«, ki stoji na trgu Consell General (andorski parlament). Spomenik prikazuje silhueti moškega in ženske ter obeležuje referendum 14. marca 1993, na katerem so prebivalci Andore izrazili voljo, da postanejo ustavna država, ki je demokratična in socialna, kot je izraženo v 1. členu ustave. Na desni strani spomenika je zemljevid Andore z latinskim napisom »VIRTVS VNITA FORTIOR« (enotna krepost je močnejša), ki je državno geslo Kneževine Andore. Okrog motiva je napis »25è ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ 1993-2018« in ime države »ANDORRA«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 75.000 kovancev

Datum izdaje: januar 2018


Litva

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: Estonija, Latvija in Litva so leta 2018 skupaj izdale spominski eurokovanec s skupnim motivom, s katerim sta počaščeni ustanovitev držav Estonije in Latvije in ponovna ustanovitev države Litve.

Opis: tri baltske države so simbolično prikazane v obliki pletenice. Združuje jih njihova zgodovina: skupna preteklost, sedanjost in prihodnost. Na kovancu so tudi stilizirana številka, ki pomeni 100. obletnico, in heraldični znaki vseh treh držav. Na levi strani sta ime države izdajateljice »LIETUVA« in oznaka kovnice, na desni strani pa letnica izdaje »2018« in oznaka oblikovalca »JP«. Motiv je bil izbran z javnim glasovanjem v vseh treh baltskih državah. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijon kovancev

Datum izdaje: januar 2018


Latvija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: Estonija, Latvija in Litva so leta 2018 skupaj izdale spominski eurokovanec s skupnim motivom, s katerim sta počaščeni ustanovitev držav Estonije in Latvije in ponovna ustanovitev države Litve.

Opis: tri baltske države so simbolično prikazane v obliki pletenice. Združuje jih njihova zgodovina: skupna preteklost, sedanjost in prihodnost. Na kovancu so tudi stilizirana številka, ki pomeni 100. obletnico, in heraldični znaki vseh treh držav. Na levi strani je ime države izdajateljice »LATVIJA«, na desni pa letnica izdaje »2018«. Motiv je bil izbran z javnim glasovanjem v vseh treh baltskih državah. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 512.000 kovancev

Datum izdaje: januar 2018


Estonija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: Estonija, Latvija in Litva so leta 2018 skupaj izdale spominski eurokovanec s skupnim motivom, s katerim sta počaščeni ustanovitev držav Estonije in Latvije in ponovna ustanovitev države Litve.

Opis: tri baltske države so simbolično prikazane v obliki pletenice. Združuje jih njihova zgodovina: skupna preteklost, sedanjost in prihodnost. Na kovancu so tudi stilizirana številka, ki pomeni 100. obletnico, in heraldični znaki vseh treh držav. Na levi strani je ime države izdajateljice »EESTI«, na desni pa letnica izdaje »2018«. Motiv je bil izbran z javnim glasovanjem v vseh treh baltskih državah. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 500.000 kovancev

Datum izdaje: januar 2018


Estonija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: stoletnica neodvisnosti Estonije

Opis: na motivu sta skupaj prikazani števili 18 in 100, ki simbolizirata čas, ko je Estonija postala neodvisna država, in kažeta na preteklih sto let. Desno spodaj je besedilo »SADA AASTAT EESTI VABARIIKI«, poleg njega pa ime države »EESTI« in letnica izdaje »2018«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijon kovancev

Datum izdaje: januar 2018


Nemčija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 100. obletnica rojstva velikega nemškega državnika in kanclerja Helmuta Schmidta (1918–2015)

Opis: na kovancu je prikazan Helmut Schmidt v drži, kakršno je največkrat zavzel v pogovoru z drugim. Desno zgoraj je v polkrogu izpisano »HELMUT SCHMIDT«, na desni strani pa letnica »1918–2015«. Oznaka kovnice je pod letnico. Na levi strani je oznaka države izdajateljice »D«, pod njo pa letnica izdaje »2018«. Spodaj je monogram umetnika. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 30 milijonov kovancev

Datum izdaje: januar 2018


Francija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: francoski modri glavinec

Opis: modri glavinec (Bleuet de France) v Franciji že sto let velja za simbol spomina in solidarnosti. Nastal je iz želje pomagati vojakom, ranjenim v prvi svetovni vojni, nato pa je kmalu postal simbol hvaležnosti celotnega francoskega naroda do vojakov, ki so se žrtvovali za obrambo domovine in njenih idealov.
Modri glavinec tako kot nekoč tudi danes zagotavlja moralno in finančno podporo veteranom in žrtvam preteklih in današnjih vojn ter žrtvam terorizma.
Pomaga pri prenašanju načel in vrednot, kot so spoštovanje, mir in strpnost, na mlajše generacije, ter izkazuje spoštovanje vsem tistim, ki so se borili in se še danes borijo za našo svobodo.
Podoba modrega glavinca je na sredini kovanca. Obdaja ga napis »Le Bleuet de France, fleur de mémoire et de solidarité«. Na kovancu sta tudi letnici »1918–2018«, kratica »RF« za Francosko republiko in oznaka kovnice.
Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 15 milijonov kovancev

Datum izdaje: januar 2018


Italija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 70. obletnica uveljavitve italijanske ustave

Opis: Enrico De Nicola, začasni voditelj države, 27. decembra 1947 podpisuje akt o razglasitvi ustave Italijanske republike. Na njegovi desni je predsednik vlade Alcide De Gasperi, na levi pa Umberto Terracini, predsednik italijanske ustavodajne skupščine. Zgoraj sta napis »COSTITUZIONE« in monogram Italijanske republike »RI«, pod podobo pa besedilo »CON SICURA COSCIENZA«, oznaka rimske kovnice »R« in letnici »1948 • 2018«, ki označujeta leto uveljavitve italijanske ustave oziroma leto izdaje kovanca. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 4 milijoni kovancev

Datum izdaje: januar 2018


Slovaška

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 25. obletnica ustanovitve Slovaške republike

Opis: motiv, ki simbolizira vstop Slovaške v Evropsko unijo in euroobmočje, prikazuje stiliziran portal, ki se boči nad zemljevidom Slovaške in simbolom za euro, obdanim z zvezdami Evropske unije, pri čemer nekatere od njih prekriva zemljevid. Na levi strani motiva je slovaški grb. Levo spodaj je v polkrogu izpisano ime države izdajateljice »SLOVENSKÁ REPUBLIKA«. Datum ustanovitve države »1.1.1993« in letnica izdaje »2018« sta drug nad drugim pod desno polovico zemljevida. Med zemljevidom in datumom so oznaka kovnice Mincovňa Kremnica, ki jo sestavljata začetnici »MK« med dvema matricama, in stilizirani črki »PK«, ki sta začetnici oblikovalca Pavla Károlyja. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijon kovancev

Datum izdaje: januar 2018


Luksemburg

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 150. obletnica luksemburške ustave

Opis: na levi strani motiva je podoba velikega vojvode Henrija, ki je obrnjen proti desni, na desni strani pa letnici »1868–2018« in besedilo »150 ans«. Pod podobo velikega vojvode je besedilo »Constitution du Grand-Duché de Luxembourg« in podoba odprte knjižice v prečnem prerezu. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 500.000 kovancev

Datum izdaje: januar 2018


Nemčija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: Berlin (serija »Zvezne dežele«)

Opis: motiv prikazuje pogled na glavno zgradbo palače Charlottenburg s častnega dvorišča (cour d'honneur). V spodnjem delu jedra kovanca sta ime »BERLIN« in oznaka kovnice (»A«, »D«, »F«, »G« ali »J«), desno zgoraj je oznaka države izdajateljice »D«, levo zgoraj je letnica »2018«, levo spodaj pa še oznaka graverja. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 30 milijonov kovancev

Datum izdaje: januar 2018


Avstrija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 100 let Avstrijske republike

Opis: motiv prikazuje kip Atene pred stavbo avstrijskega parlamenta na Dunaju, zgrajenega v grškem slogu. Boginja modrosti kot simbol avstrijskega parlamentarizma pomeni znanje, razum in strateške sposobnosti. Na levi strani je letnica »2018«, pod njim pa besedilo »100 JAHRE«. Besedilo »REPUBLIK ÖSTERREICH« je polkrožno izpisano desno spodaj. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 18,1 milijona kovancev

Datum izdaje: december 2017