Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

2-euro minnesmynt – 2018

Dessa beskrivningar har tagits från Europeiska unionens officiella tidning och kan därför skilja sig lite från annat material som publicerats på denna webbplats.

Andorra

Tema: 70-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Beskrivning: Åtsidans inre fält upptas av sju trappor (Andorras sju församlingar eller kommuner) i form av berg som leder till en dal med inskriften ”ANDORRA” och präglingsåret ”2018”. Trappstegen är samtidigt trädgrenar som symboliserar mänskligheten som landets invånare är en del av. På grenarna syns 30 blad föreställande de 30 artiklarna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Omskriften på katalanska lyder: ”70 ANYS DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS” (den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 70 år). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 75 000 mynt

Utgivning: November 2018

Malta

Tema: Kulturarvet

Beskrivning: Åtsidan har utformats av en skolelev och återger några motiv som är typiska för Maltas kulturarv: en anspelning på de förhistoriska templen, som är världens äldsta fristående byggnadsverk, en kyrkokupol och kyrkspira – en utmärkande syn i städer och byar på Malta – samt en traditionell maltesisk båt under maltesisk flagg. Namnet på det utgivande landet ”Malta” återfinns överst i det inre fältet och präglingsåret ”2018” nedtill. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 320 000 mynt

Utgivning: November 2018

Finland

Tema: Finsk bastukultur

Beskrivning: Åtsidans inre fält upptas av ett finländskt sjölandskap med en typisk finsk strandbastu i mitten. Präglingsåret ”2018” anges längst ned i det inre fältet. Till vänster och till höger om landskapsutsikten återfinns ”FI” – förkortningen för det utgivande landet – respektive myntmärket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: Oktober 2018

Belgien

Tema: ESRO 2B-satelliten 50 år

Beskrivning: Åtsidan visar satelliten ESRO 2B, som var Organisationen för europeisk rymdforsknings första framgångsrika satellit och som skickades upp i maj 1968 för att kretsa kring jorden. ERSO 2B, som när den påbörjat sin omloppsbana bytte namn till ”IRIS” (International Radiation Investigation Satellite), var inriktad på solens röntgenstrålning, kosmisk strålning och jordens strålningsbälten. Myntortsmärket för Utrecht, en merkuriistav, återfinns i myntets nedre del jämte det belgiska myntmästarmärket, Herzeles kommunvapen, landskoden ”BE” och initialerna ”LL” för formgivaren Luc Luycx. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 260 000 mynt

Utgivning: Oktober 2018

Vatikanstaten

Tema: 50-årsdagen av Padre Pios bortgång

Beskrivning: Åtsidan upptas av ett porträtt i högerprofil av Padre Pio. Omskriften upptill anger det utgivande landets namn ”CITTÀ DEL VATICANO”. Nedanför porträttet återfinns ”Padre Pio” samt till höger myntortsmärket ”R”. Till vänster och höger om porträttet anges årtalet ”1968” respektive präglingsåret ”2018”. Längst ned till vänster anges formgivarens namn ”P.DANIELE”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 101 000 mynt

Utgivning: Oktober 2018

Grekland

Tema: 75-årsminnet av Kostis Palamas bortgång

Beskrivning: På myntet finns ett porträtt av den grekiske poeten Kostis Palamas (1859–1943). Längs den inre randen står det till vänster ”HELLENSKA REPUBLIKEN” och ”KOSTIS PALAMAS” (på grekiska). På myntet finns också en palmett (det grekiska myntverkets myntortsmärke) och präglingsåret ”2018”. Nere till höger syns konstnärens monogram (George Stamatopoulos). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 750 000 mynt

Utgivning: Oktober 2018

Grekland

Tema: 70-årsminnet av Tolvöarnas förening med Grekland

Beskrivning: Myntet är inspirerat av ett av Tolvöarnas mest karaktäristiska mynt som präglades i antikens Rhodos. I mitten av myntet finns en ros, symbolen för Rhodos, med stiliserade vågor som böljar ut från mitten. Längs inre randen finns texten ”1948–2018 TOLVÖARNAS FÖRENING MED GREKLAND” och ”HELLENSKA REPUBLIKEN” (på grekiska). Till vänster finns en palmett (det grekiska myntverkets myntortsmärke) och till höger syns konstnärens monogram (George Stamatopoulos). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 750 000 mynt

Utgivning: Oktober 2018

Lettland

Tema: Zemgale

Beskrivning: I mitten Zemgales landskapsvapen, och ovanför detta en inskrift med namnet på det utgivande landet ”LATVIJA” och nedtill omskriften ”ZEMGALE”. Till höger återfinns präglingsåret ”2018”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 512 000 mynt

Utgivning: September 2018

Luxemburg

Tema: 175-årsdagen av storhertig Vilhelm I:s död.

Beskrivning: Åtsidans inre fält upptas av två bröstbilder, den till höger av nuvarande storhertig Henri samt den till vänster av storhertig Vilhelm I (fr. Guillaume I), båda blickande åt vänster. I lodrät skrift mellan bröstbilderna återfinns ”GUILLAUME Ier” samt ”1772–1843”. Nedtill anges det utgivandet landets namn ”LUXEMBOURG” samt präglingsåret ”2018”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: September 2018

San Marino

Tema: 420-årsminnet av Gian Lorenzo Berninis födelse

Beskrivning: Åtsidans inre fält upptas av Berninis byst av Costanza Bonarelli samt årtalen ”1598–2018”. Till vänster om bysten anges omskriften ”SAN MARINO” och till höger ”BERNINI”. Bokstaven ”R”, som är Roms myntortsmärke, och formgivarens initialer ”A.M.” - Annalisa Masini återfinns till höger i det inre fältet. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 60 500 mynt

Utgivning: September 2018

Malta

Tema: Templen i Mnajdra – en del av Unescos världsarv

Beskrivning: På myntet finns de maltesiska förhistoriska templen i Mnajdra som är en del av Unescos världsarv. De tre templen är grupperade kring en oval förgård. De ligger på Maltas sydkust, cirka 500 meter från Ħaġar Qim. Templen i Mnajdra tycks ha placerats enligt astronomiska beräkningar: sydtemplet verkar ha uppförts för att markera soluppgången vid vår- och höstdagjämning och sommarsolståndet. De äldsta delarna uppfördes omkring 3 600–3 200 f.Kr. Längst upp till höger finns texten ”MNAJDRA”, ”TEMPLES” och åren ”3600–2500 BC” på varsin rad. Längst ner till vänster syns namnet på utgivningslandet ”MALTA” med utgivningsåret ”2018” nedanför. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 320 000 mynt

Utgivning: Juli 2018

Portugal

Tema: Botaniska trädgården i Ajuda 250 år ("Jardim Botânico da Ajuda")

Beskrivning: På åtsidan syns det mycket gamla drakblodsträd som växer i botaniska trädgården i Ajuda och som är dess symbol. Botaniska trädgården hör till lantbrukshögskolan i Ajuda och används både för utbildning och forskning men är även öppen för allmänheten. Det är den första botaniska trädgården i Portugal som grundades i syfte att bevara, studera och samla in största möjliga antal arter från växtriket. Ovanför trädet finns omskriften ”250 ANOS JARDIM BOTÂNICO DA AJUDA” och under det ”PORTUGAL 2018”. Alldeles under trädet finns till vänster konstnärens namn ”J. FAZENDA” och till höger myntmärket ”INCM”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 520 000 mynt

Utgivning: Juli 2018

Monaco

Tema: François-Joseph Bosio

Beskrivning: Åtsidan upptas till vänster av en bröstbild av François-Joseph Bosio och i bakgrunden till höger en av hans skulpturer. Ovan omskriften ”MONACO” och nedtill ”FRANÇOIS-JOSEPH BOSIO” och därunder ”1768 – SCULPTEUR – 2018”. Till vänster och höger om den nedersta omskriften finns myntortsmärket och myntmästarmärket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 16 000 mynt

Utgivning: Juni 2018

Portugal

Tema: Nationaltryckeriet 250 år

Beskrivning: Åtsidan upptas av inskriften ”1768-2018 IMPRENSA NACIONAL DUZENTOS E CINQUENTA 250 ANOS PORTUGAL MMXVIII”, med bokstäver och siffror uppradade som böcker i ett bibliotek. Nedtill i det inre fältet återfinns till vänster formgivarens namn ”Eduardo Aires” och till höger myntmärket ”INCM”. Nationaltryckeriet ansvarar för publicering av Portugals officiella kungörelseorgan, som innefattar landets hela lagstiftning, samt böcker av kulturell betydelse. Det ansvarar även för annan kulturell verksamhet. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 520 000 mynt

Utgivning: Maj 2018

Belgien

Tema: Femtioårsdagen av händelseförloppen i Belgien i maj 1968

Beskrivning:Åtsidan upptas av studenter med en pamflett respektive en flagga i handen, vilket ska symbolisera studentdemonstrationerna i Belgien i samband med de samhälleliga och kulturella förändringarna i maj 1968. Händelserna för 50 år sedan fick stor nationell betydelse, formade belgisk politik och inverkade på senare statsreformer. Myntortsmärket för Utrecht (en merkuriistav) återfinns till vänster jämte det belgiska myntmästarmärket (Herzeles kommunvapen). Till vänster anges också årtalet ”2018” och landskoden ”BE”, liksom initialerna ”LL” för formgivaren Luc Luycx. I bakgrunden syns fasaden till ett symboliskt universitet. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 260 000 mynt

Utgivning: Maj/juni 2018

Frankrike

Tema: Simone Veil

Beskrivning: Åtsidan upptas av ett porträtt av Simone Veil, en ikon i kampen för kvinnors rättigheter. Simone Veil, född Jacob, avled i juni 2017, 89 år gammal. Efter att ha överlevt deportation till Auschwitz blev hon senare en av de viktigaste aktörerna i uppbyggnaden av det europeiska samarbetet. Under åren 1979–1982 var hon Europaparlamentets första valda talman. Hon kämpade för avkriminaliseringen av abort och den lag som röstades igenom 1975 bär hennes namn. År 2008 blev hon invald i Franska akademien. På hennes krage visas deportationsnumret. I bakgrunden syns Europaparlamentet och vidare hennes namn och viktiga årtal i hennes liv samt landskoden ”RF”, präglingsåret ”2018” och myntmärkena. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 15 miljoner mynt

Utgivning: Maj/juni 2018

Vatikanstaten

Tema: Europaåret för kulturarv – Laokoongruppen

Beskrivning: Åtsidan upptas av skulpturgruppen Laokoon och hans söner, även kallad Laokoongruppen, som är ett grundläggande skulpturverk i världskonsten och det allra första förvärvet till Vatikanmuseernas samlingar. Nedtill syns en inskrift med det utgivande landets namn ”Città del VATICANO”. Ovanför skulpturgruppen återfinns omskriften ”ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE” i en halvcirkel från vänster till höger. Präglingsåret ”2018” och myntmärket ”R” finns placerade längst upp till höger. Nedan till höger anges formgivarens namn ”D. LONGO”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 101 000 mynt

Utgivning: Maj 2018

San Marino

Tema: 500-årsdagen av Tintorettos födelse

Beskrivning: Åtsidans inre fält upptas av ett utsnitt ur Tintorettos målning ”Besökelsen” (Jungfru Marias besök hos Elisabet) samt årtalen ”1518–2018”. Omskriften ovan lyder ”SAN MARINO” och nedan ”TINTORETTO”. Till vänster återfinns formgivarens Luciana de Simonis initialer ”LDS” samt ovan dessa myntortsmärket ”R” för Rom. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 60 500 mynt

Utgivning: April 2018

Finland

Tema: Finlands nationallandskap: Koli nationalpark

Beskrivning: Åtsidan upptas av utsikten från berget Koli över ett av Finlands nationallandskap. Präglingsåret ”2018” anges längst ned i det inre fältet. Till vänster respektive till höger om landskapsutsikten återfinns ”FI” – förkortningen för det utgivande landet – och myntmärket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: April 2018

Litauen

Tema: Litauens sång- och dansfestival (upptagen på Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv)

Beskrivning: Åtsidan upptas av urklippsfigurer i form av stiliserade människor och fåglar, typiska för denna litauiska folkkonstart, som ska symbolisera folkdanser och folksånger. Namnet på det utgivande landet ”LIETUVA” anges längst ned i det inre fältet, medan präglingsåret ”2018” återfinns uppe till vänster och det litauiska myntverkets myntmärke uppe till höger. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: April 2018

Slovenien

Tema: Sloveniens firande av världsdagen för bin

Beskrivning: Åtsidans inre fält upptas av en honungskaka i form av det östra halvklotet av en jordglob. Omskriften ovan till vänster lyder ”SVETOVNI DAN ČEBEL” och nedan till höger ”SLOVENIJA 2018”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: April 2018

Italien

Tema: 60-årsjubileet av det italienska hälsoministeriets inrättande

Beskrivning: Åtsidans inre fält upptas till vänster av en allegorisk framställning av Hälsan i form av ett kvinnoansikte och till höger av några symboler för ministeriets verksamhetsområden: miljö, forskning, födoämnen och medicin. Till vänster om kvinnoansiktet syns akronymen ”RI”, som står för Repubblica Italiana och ovanför det myntortsmärket ”R” för Rom. Längst ned till vänster i det inre fältet återfinns formgivaren Silvia Petrassis monogram. Omskriften ovan lyder ”MINISTERO DELLA SALUTE” följt av årtalen ”1958–2018”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 3 miljoner mynt

Utgivning: Mars 2018

Spanien

Tema: Kung Filip VI:s 50-årsdag

Beskrivning: På åtsidan återges kung Filip VI:s heraldiska vapen. Välvt på vänster sida står ordet ”ESPAÑA” och under det står utgivningsåret, ”2018”. Välvt på nedre högra sidan står texten ”50 ANIVERSARIO DE S.M. FELIPE VI”. Myntortsmärket återfinns uppe till höger. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 400 000 mynt

Utgivning: Februari 2018

Spanien

Tema: Unescos världskulturarv och världsnaturarv – Santiago

Beskrivning: Unesco förklarade staden Santiago de Compostela som världskulturarv 1985 med hänvisning till att stadens skönhet och välbevarade monument tydligt reflekterar stadens andliga och kulturella betydelse under medeltiden på grund av dess koppling till pilgrimsleden ”Camino de Santiago”.
Camino de Santiago (Jakobsleden) är ett omfattande nätverk av historiska pilgrimsleder över hela Europa som sammanstrålar vid aposteln Jakobs grav i Santiago de Compostela i nordvästra Spanien.
Åtsidan föreställer den skulptur av Santiago (Jakob) som står centralt placerad under en valvrelief ovanför ”Puerta Santa” i katedralen i Santiago de Compostela. Välvt på vänster sida står ordet ”ESPAÑA”, nere till vänster står utgivningsåret, ”2018” och under detta står myntortsmärket.
I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 300 000 mynt

Utgivning: Februari 2018

Andorra

Tema: 25-årsjubileet av Andorras konstitution

Beskrivning: På åtsidan syns monumentet över Andorras män och kvinnor som upprättade konstitutionen. Monumentet står på torget vid Andorras parlament. Monumentet återger silhuetterna av en man och en kvinna och är till åminnelse av det andorranska folkets vilja, som uttrycktes i den folkomröstning som hölls den 14 mars 1993, att göra Andorra till en konstitutionell stat, som är demokratisk och social i enlighet med artikel 1 i konstitutionen. Till höger om monumentet finns en karta över Andorra med den latinska texten ”VIRTVS VNITA FORTIOR” (ung. ”tillsammans är vi starka”), som är Furstendömets Andorras valspråk. Hela motivet omgärdas av inskrifterna ”25è ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ 1993-2018” (25-årsjubileet av konstitutionen 1993–2018) samt landets namn – ”ANDORRA”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 75 000 mynt

Utgivning: Januari 2018

Litauen

Tema: Estland, Lettland och Litauen gav gemensamt ut ett minnesmynt under 2018 för att högtidlighålla upprättandet av staterna Estland och Lettland och återupprättandet av staten Litauen.

Beskrivning: De tre baltiska staterna symboliseras av en fläta. De är sammanflätade genom sin historia: en gemensam dåtid, nutid och framtid. Hundraårsdagen symboliseras av talet 100 i stiliserad form och de tre staternas riksvapen. Till vänster anges det utgivande landet, ”LIETUVA” och myntortsmärket, och till höger sida anges utgivningsåret, ”2018” och formgivarens initialer ”JP”. Utformningen valdes genom omröstning i alla de tre baltiska länderna. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: Januari 2018

Lettland

Tema: Estland, Lettland och Litauen gav gemensamt ut ett minnesmynt under 2018 för att högtidlighålla upprättandet av staterna Estland och Lettland och återupprättandet av staten Litauen.

Beskrivning: De tre baltiska staterna symboliseras av en fläta. De är sammanflätade genom sin historia: en gemensam dåtid, nutid och framtid. Hundraårsdagen symboliseras av talet 100 i stiliserad form och de tre staternas riksvapen. Till vänster anges det utgivande landet, ”LATVIJA” och till höger sida anges utgivningsåret, ”2018”. Utformningen valdes genom omröstning i alla de tre baltiska länderna. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 512 000 mynt

Utgivning: Januari 2018

Estland

Tema: Estland, Lettland och Litauen gav gemensamt ut ett minnesmynt under 2018 för att högtidlighålla upprättandet av staterna Estland och Lettland och återupprättandet av staten Litauen.

Beskrivning: De tre baltiska staterna symboliseras av en fläta. De är sammanflätade genom sin historia: en gemensam dåtid, nutid och framtid. Hundraårsdagen symboliseras av talet 100 i stiliserad form och de tre staternas riksvapen. Till vänster anges det utgivande landet, ”EESTI” och till höger sida anges utgivningsåret, ”2018”. Utformningen valdes genom omröstning i alla de tre baltiska länderna. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: Januari 2018

Estland

Tema: Hundraårsminnet av Estlands självständighet

Beskrivning: På åtsidan syns samtidigt numren 18 och 100 som symboliserar den tid då Estland blev ett självständigt land och återspeglar de senaste hundra åren. Nere till höger återfinns texten ”SADA AASTAT EESTI VABARIIKI” och bredvid det landets namn ”EESTI” och utgivningsåret ”2018”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: Januari 2018

Tyskland

Tema: Myntet ges ut till minne av att det är 100 år sedan den store tyske statsmannen och förbundskanslern Helmut Schmidt (1918–2015) föddes.

Beskrivning: Utformningen visar Helmut Schmidt i karakteristisk posering när han samtalar med sin samtalspartner. I en halvcirkel överst till höger finns inskriptionen ”HELMUT SCHMIDT” och till höger årtalen ”1918–2015”. Myntmärket för respektive myntningsort är inpräglat under åren. Till vänster återfinns det utfärdande landets kod ”D” och därunder präglingsåret ”2018”. Längst ner finns formgivarens initialer. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 30 miljoner mynt

Utgivning: Januari 2018

Frankrike

Tema: Den franska blåklinten (Bleuet de France)

Beskrivning: Bleuet de France (den franska blåklinten) har sedan 100 år varit hågkomstens och solidaritetens blomma i Frankrike. Den tillkom som ett uttryck för viljan att hjälpa de soldater som lemlästades under första världskriget 1914–1918. Den blev snabbt en symbol för Frankrikes erkänsla för sina soldaters uppoffringar i försvaret av sitt land och dess ideal.
Bleuet de France används fortsatt i dag på traditionellt sätt för att ge moraliskt och ekonomiskt stöd till veteraner och krigsoffer från tidigare och nuvarande krig och till terrorismens offer.
Den ingår också som en del i förmedlingen av ideal och värderingar såsom respekt, fred och tolerans till ungdomar. Den är ett hågkomsttecken som hedrar de som har kämpat och dem som fortfarande kämpar för vår frihet.
På åtsidan återfinns blomman i mitten. Omskriften ovantill lyder ”Le Bleuet de France, fleur de mémoire et de solidarité”, och nedan ”1918–2018”. Vidare anges utgivningslandets landskod ”RF” (République Française).
I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 15 miljoner mynt

Utgivning: Januari 2018

Italien

Tema: Den italienska författningens 70-årsjubileum

Beskrivning: Enrico De Nicola, den tillfälliga statschefen, undertecknar lagen om kungörandet av Republiken Italiens författning den 27 december 1947. På hans högra sida återfinns regeringschefen Alcide De Gasperi, på hans vänstra sida, Umberto Terracini, ordförande för den italienska konstituerande församlingen. Ovanför återfinns inskriften ”COSTITUZIONE” och Republiken Italiens monogram ”RI”.Under bröstbilden, inskriften ”CON SICURA COSCIENZA”, ”R”, myntortsmärket för Rom och datumen ”1948 • 2018”, respektive årtalet för ikraftträdandet av Republiken Italiens författning och årtalet för myntets utgivning. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 4 miljoner mynt

Utgivning: Januari 2018

Slovakien

Tema: 25-årsdagen av inrättandet av Republiken Slovakien

Beskrivning: Motivet symboliserar Slovakiens inträde i Europeiska unionen och euroområdet genom att visa en stiliserad portal som bildar ett valv både över en karta av Slovakien och över en eurosymbol omgiven av Europeiska unionens stjärnor, varav vissa täcks av kartan. Slovakiens statsvapen visas till vänster om motivet. Det utgivande landets namn ”SLOVENSKÁ REPUBLIKA” formar en halvcirkel i den nedre halvan av myntet. Datumet för landets grundande ”1.1.1993” och utgivningsåret ”2018” återfinns ovanför varandra, nedan till höger på kartan. Mellan kartan och datum återfinns myntortsmärket för Kremnica (Mincovňa Kremnica), bestående av bokstäverna ”MK” placerade mellan två stämplar, och de stiliserade bokstäverna ”PK”, formgivarens initialer, (Pavel Károly). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: Januari 2018

Luxemburg

Tema: 150:e årsdagen av den luxemburgska författningen

Beskrivning: Ovan till vänster syns en bröstbild av storhertig Henri i trekvartsprofil blickande åt höger. Till höger om bröstbilden årtalen ”1868–2018” samt ”150 ANS”. Nedan inskriften ”CONSTITUTION DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG” och en uppslagen volyms toppsnitt. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: Januari 2018

Tyskland

Tema: Berlin (i serien Bundesländer [delstater])

Beskrivning: I åtsidans inre fält återfinns slottet Charlottenburgs huvudbyggnad, sedd från borggården. I det inre fältet återfinns nedtill delstatsnamnet ”BERLIN” och allra längst ned myntortsmärket för något av de tyska myntverken (”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J”). Landskoden för Tyskland ”D” och präglingsåret ”2018” finns till höger respektive vänster om slottskupolen. Nedtill till vänster på statysockeln syns gravörmärket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 30 miljoner mynt

Utgivning: Januari 2018

Österrike

Tema: Republiken Österrikes 100-årsjubileum

Beskrivning: På åtsidan syns till höger huvudet på Pallas Athena-statyn intill den i grekisk stil uppförda parlamentsbyggnaden i Wien. Visdomens gudinna symboliserar den österrikiska parlamentarismen och personifierar kunskap, förnuft och strategisk talang. Till vänster återfinns präglingsårtalet ”2018” och därunder inskriften ”100 JAHRE” (100 år). Nedtill, något till höger, omskriften ”REPUBLIK ÖSTERREICH” (Republiken Österrike). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 18 100 000 mynt

Utgivning: December 2017