Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oběžné pamětní mince 2 € – 2018

Uvedené popisy byly převzaty z Úředního věstníku Evropské unie, a mohou se proto mírně lišit od materiálů běžně publikovaných na těchto stránkách.

Andorra

Motiv: 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv

Popis: Na minci je vyobrazeno sedm schodišť (symbolizujících sedm farností, resp. administrativních částí Andorry) ve tvaru hor vedoucích k údolí, ve kterém je vyražené jméno vydávající země: „ANDORRA“ a rok vydání: „2018“. Schodiště jsou zároveň větvemi stromu symbolizujícího lidstvo, jehož je Andorra nedílnou součástí. Z větví stromu roste 30 listů, které představují 30 článků Všeobecné deklarace lidských práv. Návrh je lemován nápisem v katalánštině: „70 ANYS DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS“ (70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv), který zdůrazňuje tuto pamětihodnou událost. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 75 000 mincí

Datum emise: listopad 2018

Malta

Motiv: kulturní dědictví

Popis: Návrh vytvořený studentkou školy znázorňuje různá témata spojená s maltským kulturním dědictvím, jako například: odkaz na prehistorické chrámy, které jsou nejstaršími volně stojícími stavbami na světě, kupoli a věž kostela jakožto charakteristický prvek siluety maltských měst a vesnic a vyobrazení tradiční maltské lodě plující pod maltskou vlajkou. V horní části vnitřního kruhu mince se nachází název vydávající země „Malta“ a v dolní části je uveden rok „2018“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 320 000 mincí

Datum emise: listopad 2018

Finsko

Motiv: finská kultura saunování

Popis: Návrh zobrazuje finskou krajinu, uprostřed níž stojí typická finská sauna u jezera. Uprostřed spodní části je rok emise „2018“. Uprostřed mince vlevo je označení vydávající země „FI“ a uprostřed vpravo je mincovní značka. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: říjen 2018

Belgie

Motiv: 50. výročí vypuštění družice ESRO 2B

Popis: Návrh vyobrazuje ESRO 2B, první družici, kterou Evropská organizace pro výzkum vesmíru úspěšně vypustila v květnu 1968, jak obíhá okolo Země. Jakmile se ESRO 2B, nazývaná také IRIS (International Radiation Investigation Satellite), dostala na oběžnou dráhu, zaměřila se na sluneční rentgenové záření, vesmírnou radiaci a radiační pásy Země. Značka mincovny v Utrechtu (Merkurova hůlka) se spolu s belgickou značkou mincovny (znak obce Herzele) nachází ve spodní části mince, stejně jako kód země „BE“ a iniciály „LL“ odkazující na autora mince Luca Luycxe. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 260 000 mincí

Datum emise: říjen 2018

Vatikán

Motiv: 50. výročí úmrtí otce Pia

Popis: Na návrhu je zobrazen portrét pravého profilu otce Pia. V horní části je zleva doprava do půlkruhu umístěn název vydávající země „CITTÀ DEL VATICANO“. Dole je nápis „Padre Pio“ a na pravé straně značka mincovny „R“. Nalevo od portrétu je uveden rok „1968“ a napravo rok vydání „2018“. Vlevo dole figuruje jméno umělce „P.DANIELE“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 101 000 mincí

Datum emise: říjen 2018

Řecko

Motiv: Kostis Palamas – 75. výročí úmrtí

Popis: Na minci je vyobrazen portrét řeckého básníka Kostise Palamase (1859–1943). Podél vnitřního kruhu mince nalevo je (v řečtině) uveden nápis „ŘECKÁ REPUBLIKA“ a jméno „KOSTIS PALAMAS“. Kromě toho se na minci nachází palmeta (mincovní značka řecké mincovny) a rok vydání „2018“. Vpravo dole je zobrazen monogram umělce (George Stamatopoulos). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 750 000 mincí

Datum emise: říjen 2018

Řecko

Motiv: 70. výročí spojení Dodekan s Řeckem

Popis: Na minci je uprostřed vyobrazena růže představující znak ostrova Rhodos. Inspirací pro něj byla jedna z nejtypičtějších mincí Dodekan vyražená ve starověkém městě Rhodos. Od středu mince vycházejí směrem k jejímu kraji stylizované vlny. Podél vnitřního kruhu mince jsou (v řečtině) uvedeny nápisy „1948–2018 SPOJENÍ DODEKAN S ŘECKEM“ a „ŘECKÁ REPUBLIKA“. Na levé straně je rovněž zobrazena palmeta (mincovní značka řecké mincovny) a vpravo je monogram umělce (George Stamatopoulos). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 750 000 mincí

Datum emise: říjen 2018

Lotyšsko

Motiv: Zemgale

Popis: Na návrhu je znak regionu Zemgale. Nahoře se nachází jméno vydávajícího státu „LATVIJA“ a dole nápis „ZEMGALE“. Na pravé straně je uveden rok vydání „2018“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 512 000 mincí

Datum emise: září 2018

Lucembursko

Motiv: 175. výročí úmrtí velkovévody Viléma I.

Popis: V pravé části návrhu je podobizna Jeho královské Výsosti velkovévody Jindřicha hledícího doleva a v levé části návrhu je podobizna Jeho královské Výsosti velkovévody Viléma I. Mezi oběma podobiznami jsou vertikálně uvedeny roky „1772–1843“ a jméno „Guillaume Ier“. Ve spodní části návrhu je nápis „LUXEMBOURG“ a letopočet „2018“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: září 2018

San Marino

Motiv: 420. výročí narození Giana Lorenza Berniniho

Popis: Ve středu mince je zobrazen detail Berniniho díla „Busta Costanzy Bonarelliové“ a roky „1598–2018“. Levý okraj je vyplněn nápisem „SAN MARINO“. Na pravé straně je vyryto umělcovo jméno „BERNINI“, písmeno „R“ označující římskou mincovnu a iniciály autorky Annalisy Masiniové „A.M.“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 60 500 mincí

Datum emise: září 2018

Malta

Motiv: památka světového dědictví UNESCO – chrámy Mnajdra

Popis: Návrh zobrazuje maltské prehistorické chrámy Mnajdra, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Chrámy Mnajdra jsou prehistorický komplex, který tvoří tři chrámy lemující oválné nádvoří. Nachází se na jižním pobřeží Malty, přibližně 500 metrů od chrámů Hagar Qim. Chrámy Mnajdra jsou známé především pro své astronomické uspořádání, přičemž jižní chrám byl zřejmě postaven tak, aby zaznamenával východ slunce při rovnodennosti a slunovratu. Nejstarší části tohoto komplexu pocházejí přibližně z let 3600–3200 př. n. l. V pravé horní části návrhu jsou pod sebou nápisy „MNAJDRA“, „TEMPLES“ a letopočty „3600–2500 BC“ („3600–2500 př. n. l.“). Vlevo dole je název vydávající země „MALTA“ a pod ním je uveden rok emise „2018“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 320 000 mincí

Datum emise: červenec 2018

Portugalsko

Motiv: 250 let botanické zahrady Ajuda („Jardim Botânico da Ajuda“)

Popis: Návrh zobrazuje velmi starý strom z rodu dračinec (Dracaena), který se nachází v botanické zahradě Ajuda a je jejím symbolem. Botanická zahrada funguje jako oddělení technické podpory zemědělské fakulty (Instituto Superior de Agronomia) Lisabonské univerzity. Zahrada slouží vzdělávání a výzkumu, ale je rovněž přístupná veřejnosti. Jedná se o první botanickou zahradu v Portugalsku, která vznikla za účelem ochrany, studia a shromažďování co možná největšího počtu druhů rostlin z celého světa. V horní části mince se v půlkruhu zleva doprava nachází nápis „250 ANOS JARDIM BOTÂNICO DA AJUDA“. V dolní části se v půlkruhu zleva doprava nachází nápis „PORTUGAL 2018“. Pod obrazem stromu se na levé straně nacházejí iniciály umělce „J. FAZENDA“ a na pravé straně značka mincovny „INCM“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 520 000 mincí

Datum emise: červenec 2018

Monako

Motiv: François Joseph Bosio

Popis: Na minci je vyobrazen François Bosio a v jeho pozadí je socha. V horní části mince je v půlkruhu nápis „MONACO“. Ve spodní části jsou, rovněž v půlkruzích, dva nápisy: „FRANÇOIS-JOSEPH BOSIO“ a pod ním „1768 – SCULPTEUR – 2018“. Po levé a pravé straně těchto dvou nápisů se nacházejí mincovní značka a značka mincmistra. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 16 000 mincí

Datum emise: červen 2018

Portugalsko

Motiv: 250 let státní tiskárny („Imprensa Nacional“)

Popis: Návrh zobrazuje nápis „1768–2018 IMPRENSA NACIONAL DUZENTOS E CINQUENTA 250 ANOS PORTUGAL MMXVIII“ s písmeny a čísly jako knihami v knihovně. Ve spodní části vnitřního kruhu je uvedeno jméno umělce „Eduardo Aires“ na levé straně a mincovní značka „INCM“ na pravé straně. Státní tiskárna je odpovědná za vydávání portugalského úředního věstníku obsahujícího veškeré dokumenty spojené s legislativní činností v zemi, za vydávání knih s nejvýznamnější kulturní hodnotou a za další kulturní aktivity. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 520 000 mincí

Datum emise: květen 2018

Belgie

Motiv: 50. výročí událostí z května 1968 v Belgii

Popis: Návrh zobrazuje studenty s pamfletem a vlajkou v rukou a připomíná studentské demonstrace, které se konaly v Belgii v květnu 1968 v souvislosti se sociokulturními změnami. K této významné národní události, která formovala belgickou politiku a ovlivnila následné vládní reformy, došlo před 50 lety. Značka mincovny v Utrechtu (Merkurova hůlka) se spolu s belgickou značkou mincmistra (znak obce Herzele) nachází na levé straně mince. Na levé straně se také nacházejí letopočet „2018“ a kód země „BE“, jakož i iniciály „LL“ autora mince Luca Luycxe. Auditorium v pozadí odkazuje na studentský kontext. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 260 000 mincí

Datum emise: květen/červen 2018

Francie

Motiv: Simone Veilová

Popis: Návrh zobrazuje portrét Simone Veilové, ikony v boji za práva žen. Simone Veilová, rozená Jacobová, zemřela v červnu 2017 ve věku 89 let. Přežila deportaci do Osvětimi a stala se jednou z nejdůležitějších postav v procesu budování Evropy. Od roku 1979 do roku 1982 byla prvním zvoleným předsedou Evropského parlamentu. Stala se symbolem boje proti penalizaci potratů a zákon odhlasovaný v roce 1975 nese její jméno. V roce 2008 byla zvolena do Francouzské akademie. Na jejím límci je uvedeno evidenční číslo, které obdržela při deportaci do Osvětimi. Na pozadí mince je znázorněn Evropský parlament, do něhož je vepsáno její jméno, klíčová data, označení země „RF“, rok vydání „2018“ a značka mincovny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 15 milionů mincí

Datum emise: květen/červen 2018

Vatikán

Motiv: Evropský rok kulturního dědictví – Láokoóntovo sousoší

Popis: Návrh zobrazuje sousoší Láokoón a jeho synové, nazývané také Láokoóntovo sousoší. Jde o jedno ze zásadních děl světového sochařství, jež tvoří základní součást sbírek vatikánských muzeí. V dolní části návrhu je uprostřed umístěno označení vydávající země „Città del VATICANO“. Zleva doprava je v půlkruhu nápis „ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE“. V pravé horní části je rok emise „2018“ a mincovní značka „R“. V pravé dolní části je jméno umělkyně „D. LONGO“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 101 000 mincí

Datum emise: květen 2018

San Marino

Motiv: 500. výročí narození Tintoretta

Popis: Ve středu mince je zobrazen detail Tintorettova obrazu „Navštívení“ (objetí Panny Marie s Alžbětou) a letopočty „1518–2018“. Po obvodu je nahoře nápis „SAN MARINO“, dole „Tintoretto“. Na levé straně jsou uvedeny iniciály autorky návrhu Luciany de Simoniové „LDS“ a písmeno „R“, značka římské mincovny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 60 500 mincí

Datum emise: duben 2018

Finsko

Motiv: krajina finského národního parku Koli

Popis: Návrh spočívá v kresbě zobrazující pohled na krajinu finského národního parku Koli. V dolní části návrhu je uprostřed umístěn rok vydání „2018“. Na levé straně uprostřed je uvedeno označení vydávající země „FI“ a na pravé straně uprostřed je mincovní značka. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: duben 2018

Litva

Motiv: litevská slavnost písní a tanců (zapsaná na reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO)

Popis: Návrh zobrazuje stylizované postavy lidí a ptáků a připomíná tak jeden z litevských lidových uměleckých žánrů – vystřihovánky z papíru. Návrh symbolizuje lidové tance a písně. V dolní části návrhu je uprostřed umístěno označení vydávající země „LIETUVA“. Na levé straně je rok vydání „2018“ a na pravé straně je značka litevské mincovny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: duben 2018

Slovinsko

Motiv: slovinská iniciativa „Světový den včel“

Popis: Uprostřed vnitřního kruhu mince je zobrazena včelí plástev ve tvaru východní polokoule Země. V kruhu okolo ní je vlevo nahoře nápis „SVETOVNI DAN ČEBEL“ a vpravo dole nápis „SLOVENIJA 2018“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: duben 2018

Itálie

Motiv: šedesáté výročí zřízení italského ministerstva zdravotnictví

Popis: Na minci je vyobrazena alegorie zdraví s několika symboly činností ministerstva, kterými jsou: životní prostředí, výzkum, výživa a lékařství. V levé části se nachází logo „RI“, zkratka Italské republiky, nahoře pak mincovní značka římské mincovny „R“, pod podobiznou ženy jsou iniciály autorky Silvie Petrassiové. Zleva doprava je v polokruhu nápis „MINISTERO DELLA SALUTE“ a datum „1958–2018“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 3 miliony mincí

Datum emise: březen 2018

Španělsko

Motiv: výročí 50. narozenin krále FILIPA VI.

Popis: Návrh zobrazuje znak krále Filipa VI. Na levé straně je do půlkruhu vepsáno slovo „ESPAÑA“ a v dolní části je uveden rok vydání 2018. Vpravo dole je v půlkruhu ztvárněn nápis „50 ANIVERSARIO DE S.M. FELIPE VI“. Značka mincovny je v pravém horním rohu. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 400 000 mincí

Datum emise: únor 2018

Španělsko

Motiv: památky světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – Santiago

Popis: Město Santiago de Compostela bylo v roce 1985 prohlášeno světovým kulturním dědictvím UNESCO. Vděčí za to své kráse, velkolepé celistvosti a hlubokému duchovnímu a kulturnímu významu, který mělo ve středověku a který prostupuje až do současnosti v podobě poutní cesty Camino de Santiago.
Camino de Santiago (Svatojakubská cesta) je rozsáhlá historická síť starých poutních cest vedoucích přes celou Evropu k hrobce sv. Jakuba v Santiagu de Compostela na severozápadě Španělska.
Na návrhu je vyobrazena socha sv. Jakuba jako ústřední postavy na plátně katedrály Puerta Santa v Santiagu de Compostela. Na levé straně je v půlkruhu slovo „ESPAÑA“, vlevo dole je rok vydání „2018“ a pod ním mincovní značka.
V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 300 000 mincí

Datum emise: únor 2018

Andorra

Motiv: 25. výročí andorrské ústavy

Popis: Na návrhu je vyobrazen „Památník andorrských mužů a žen, kteří se zasadili o Ústavu“, jenž stojí na náměstí Consell General (andorrského parlamentu). Památník zobrazuje siluetu muže a ženy a připomíná přání andorrských občanů, vyjádřené v referendu konaném 14. března 1993, stát se demokratickým a sociálním ústavním státem, jak je stanoveno v článku 1 Ústavy. Napravo od památníku je mapa Andorry s latinským nápisem „VIRTVS VNITA FORTIOR“ (v jednotě je síla), jenž je státním mottem Andorrského knížectví. Okolo motivu je nápis „25è ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ 1993-2018“ (25. výročí Ústavy 1993–2018) a název země „ANDORRA“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 75 000 mincí

Datum emise: leden 2018

Litva

Motiv: Estonsko, Lotyšsko a Litva v roce 2018 společně vydaly pamětní eurominci s jednotným motivem na oslavu založení estonského státu a lotyšského státu a obnovení litevského státu.

Popis: Tři uvedené pobaltské státy jsou symbolicky ztvárněny jako zapletený cop. Spojuje je jejich historie: společná minulost, současnost a budoucnost. Na minci je rovněž vyobrazena stylizovaná číslice představující 100. výročí a heraldické symboly všech tří států. Na levé straně je název vydávající země „LIETUVA“ a značka mincovny a napravo je rok vydání „2018“ a značka autora návrhu „JP“. Návrh byl vybrán na základě veřejného hlasování ve všech třech pobaltských zemích. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: leden 2018

Lotyšsko

Motiv: Estonsko, Lotyšsko a Litva v roce 2018 společně vydaly pamětní eurominci s jednotným motivem na oslavu založení estonského státu a lotyšského státu a obnovení litevského státu.

Popis: Tři uvedené pobaltské státy jsou symbolicky ztvárněny jako zapletený cop. Spojuje je jejich historie: společná minulost, současnost a budoucnost. Na minci je rovněž vyobrazena stylizovaná číslice představující 100. výročí a heraldické symboly všech tří států. Na levé straně je název vydávající země „LATVIJA“ a napravo je rok vydání „2018“. Návrh byl vybrán na základě veřejného hlasování ve všech třech pobaltských zemích. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 512 000 mincí

Datum emise: leden 2018

Estonsko

Motiv: Estonsko, Lotyšsko a Litva v roce 2018 společně vydaly pamětní eurominci s jednotným motivem na oslavu založení estonského státu a lotyšského státu a obnovení litevského státu.

Popis: Tři uvedené pobaltské státy jsou symbolicky ztvárněny jako zapletený cop. Spojuje je jejich historie: společná minulost, současnost a budoucnost. Na minci je rovněž vyobrazena stylizovaná číslice představující 100. výročí a heraldické symboly všech tří států. Na levé straně je název vydávající země „EESTI“ a napravo je rok vydání „2018“. Návrh byl vybrán na základě veřejného hlasování ve všech třech pobaltských zemích. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: leden 2018

Estonsko

Motiv: sté výročí nezávislosti Estonska

Popis: Na návrhu jsou vyobrazena čísla 18 a 100 symbolizující dobu, kdy se Estonsko stalo nezávislou zemí, a zároveň představují uplynulých sto let. Vpravo dole se nachází nápis „SADA AASTAT EESTI VABARIIKI“ a vedle něj název země „EESTI“ (Estonsko) a rok vydání „2018“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: leden 2018

Německo

Motiv: 100. výročí narození velkého německého státníka a kancléře Helmuta Schmidta (1918–2015)

Popis: Na návrhu je vyobrazen Helmut Schmidt v charakteristické póze při rozhovoru s lidmi. V pravé horní části v půlkruhu je nápis „HELMUT SCHMIDT“ a po pravé straně portrétu letopočty „1918–2015“. Mincovní značka příslušné mincovny se nachází pod letopočty. Na levé straně je kód vydávajícího státu „D“ a pod ním rok vydání „2018“. Ve spodní části jsou uvedené iniciály autora návrhu. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 30 milionů mincí

Datum emise: leden 2018

Francie

Motiv: pamětní chrpa (Bleuet de France)

Popis: Chrpa je ve Francii již sto let květem paměti a solidarity. Je vyjádřením ochoty poskytnout pomoc vojákům zmrzačeným za první světové války. Tato malá květina se rychle stala symbolem všeho francouzského lidu vděčného za oběť, kterou francouzští vojáci přinesli při obraně své země a svých ideálů.
Francouzská pamětní chrpa dodnes dostává své tradici morální a finanční podpory válečným veteránům a obětem dřívějších i probíhajících válek, jakož i obětem terorismu.
Chrpa i pro nejmladší generaci ztělesňuje hodnoty, jakými jsou respekt, mír a tolerance. Jejím prostřednictvím se vzdává úcta ženám a mužům, kteří bojovali a stále bojují za naši svobodu.
Chrpa se v návrhu nachází ve střední části. Lemuje ji nápis „Le Bleuet de France, fleur de mémoire et de solidarité“ (Chrpa Francie, květ paměti a solidarity). Na návrhu jsou rovněž uvedeny letopočty „1918–2018“, zkratka Francouzské republiky „RF“ (République Française) a mincovní značky.
V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 15 milionů mincí

Datum emise: leden 2018

Itálie

Motiv: 70. výročí vstupu italské ústavy v platnost

Popis: Enrico De Nicola, prozatímní hlava státu, podepisuje vyhlášení Ústavy Italské republiky dne 27. prosince 1947. Po jeho pravici stojí předseda vlády Alcide De Gasperi, po jeho levici Umberto Terracini, předseda Ústavodárného shromáždění Itálie. Nad nimi se nachází nápis „COSTITUZIONE“ a monogram Italské republiky „RI“, v dolní části je nápis „CON SICURA COSCIENZA“, značka římské mincovny „R“ a letopočty „1948 • 2018“, z nichž první označuje vstup italské ústavy v platnost a druhý rok vydání mince. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 4 miliony mincí

Datum emise: leden 2018

Slovensko

Motiv: 25. výročí vzniku Slovenské republiky

Popis: Návrh symbolizuje vstup Slovenska do Evropské unie a eurozóny. Je na něm vyobrazena stylizovaná brána, která se klene přes mapu Slovenska, a symbol eura, kolem něhož jsou hvězdy Evropské unie, z nichž některé zakrývá mapa. V levé části návrhu se nachází znak Slovenska. V levé spodní části ve tvaru půlkruhu je název vydávající země „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Datum vzniku státu „1.1.1993“ a rok vydání mince „2018“ jsou nad sebou pod pravou stranou mapy. Mezi mapou a datem se nacházejí mincovní značka kremnické mincovny (Mincovňa Kremnica), kterou tvoří písmena „MK“ umístěná mezi dvěma razidly, a stylizovaná písmena „PK“, což jsou iniciály autora návrhu Pavla Károlyho. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: leden 2018

Lucembursko

Motiv: 150. výročí lucemburské ústavy

Popis: Na levé straně návrhu je vyobrazena podobizna Jeho královské Výsosti velkovévody Jindřicha hledícího doprava. Na pravé straně návrhu jsou letopočty „1868–2018“ a také text „150 ans“ (150 let). Pod podobiznou velkovévody se nachází text „Constitution du Grand-Duché de Luxembourg“ (Ústava Lucemburského velkovévodství) a boční pohled na otevřenou knihu. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: leden 2018

Německo

Motiv: Berlín (série „Spolkové země“)

Popis: Návrh zobrazuje hlavní budovu paláce Charlottenburg ze strany, kde se nachází hlavní nádvoří. Ve vnitřní části je rovněž uveden název „BERLIN“ a dole značka příslušné mincovny („A“, „D“, „F“, „G“ nebo „J“), na pravé straně nahoře je kód vydávající země „D“, na levé straně nahoře je rok „2018“ a na levé straně dole se nachází značka rytce. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 30 milionů mincí

Datum emise: leden 2018

Rakousko

Motiv: 100 let Rakouské republiky

Popis: Návrh zobrazuje sošku Pallas Athény před budovou rakouského parlamentu ve Vídni v historizujícím starořeckém slohu. Bohyně moudrosti je symbolem rakouského parlamentarismu a ztělesňuje vědění, zdravý rozum a strategické nadání. Na levé straně je letopočet „2018“ a pod ním nápis „100 JAHRE“ (100 LET). Dole na pravé straně je v půlkruhu nápis „REPUBLIK ÖSTERREICH“ (RAKOUSKÁ REPUBLIKA). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 18 100 100 mincí

Datum emise: prosinec 2017