Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Annual consolidated balance sheet of the Eurosystem

22 February 2024
23 February 2023
Last updated on 22 June 2023
17 February 2022
Last updated on 21 June 2022
18 February 2021
Last updated on 18 June 2021
Annexes
20 February 2020
Annexes
21 February 2019
Annexes
28 June 2019
22 February 2018
16 February 2017
18 February 2016
19 February 2015
7 April 2014
24 April 2013
25 April 2012
2 May 2011
19 April 2010
21 April 2009
21 April 2008
23 April 2007
25 April 2006
26 April 2005
27 April 2004
29 April 2003
23 April 2002
2 May 2001
12 April 2000