Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Clár comhardaithe comhdhlúite an Eurochórais amhail an 31 Nollaig 2021

Sócmhainní

(EUR milliúin)

Dliteanais

(EUR milliúin)

D’fheadfadh nach ionann suim na nIomlán/bhforiomlán agus an uimhir cheart de bharr a slánaithe.

© An Banc Ceannais Eorpach, 2022

Seoladh poist 60640 Frankfurt am Main, An Ghearmáin
Guthán +49 69 1344 0
Suíomh Gréasáin www.ecb.europa.eu

Gach ceart ar chosaint. Ceadaítear atáirgeadh ar mhaithe le hoideachas agus le cúiseanna nach mbaineann le tráchtáil a fhad is go dtugtar aitheantas don fhoinse.

HTML ISBN 978-92-899-5037-4, doi:10.2866/413478, QB-BT-22-001-GA-Q