Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaná súvaha Eurosystému k 31. decembru 2021

Aktíva

(v mil. EUR)

Záväzky

(v mil. EUR)


Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.

© Európska centrálna banka 2022

Poštová adresa 60640 Frankfurt am Main, Nemecko
Telefón +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu

Všetky práva vyhradené. Šírenie na vzdelávacie a nekomerčné účely je povolené, ak je uvedený zdroj.

HTML ISBN 978-92-899-5012-1, ISSN 2443-5147, doi:10.2866/817, QB-BT-22-001-SK-Q