Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētā bilance 2021. gada 31. decembrī

Aktīvi

(milj. euro)

Pasīvi

(milj. euro)

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

© Eiropas Centrālā banka, 2022

Pasta adrese: 60640 Frankfurt am Main, Germany
Tālrunis: +49 69 1344 0
Interneta vietne: www.ecb.europa.eu

Visas tiesības rezervētas. Atļauta pārpublicēšana izglītības un nekomerciālos nolūkos, norādot avotu.

HTML ISBN 978-92-899-4993-4, ISSN 2443-5120, doi:10.2866/202845, QB-BT-22-001-LV-Q