Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirana bilanca Eurosustava na dan 31. prosinca 2023.

Imovina

(mil. EUR)

31. prosinca
2023.

31. prosinca
2022.

1. Zlato i potraživanja u zlatu

649.110

592.898

2. Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti

499.583

523.240

2.1. Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)

229.003

228.488

2.2. Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina

270.581

294.752

3. Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti

13.876

20.417

4. Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima

20.097

14.224

4.1. Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti

20.097

14.224

4.2. Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II

0

0

5. Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima

410.290

1.324.347

5.1. Glavne operacije refinanciranja

14.085

2.406

5.2. Operacije dugoročnijeg refinanciranja

396.196

1.321.422

5.3. Obratne operacije fine prilagodbe

0

0

5.4. Obratne strukturne operacije

0

0

5.5. Mogućnost posudbe na kraju dana

10

519

5.6. Krediti vezani uz poziv na uplatu marže

0

0

6. Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima

28.707

31.035

7. Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima

4.898.966

5.102.068

7.1. Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike

4.694.345

4.937.179

7.2. Ostali vrijednosni papiri

204.621

164.888

8. Dug opće države nominiran u eurima

20.917

21.589

9. Ostala imovina

393.943

321.222

Ukupno imovina

6.935.489

7.951.039

Obveze

(mil. EUR)

31. prosinca
2023.

31. prosinca
2022.

1. Novčanice u optjecaju

1.567.711

1.572.033

2. Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima

3.508.865

3.998.940

2.1. Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva)

174.019

218.933

2.2. Novčani depozit

3.334.822

3.778.787

2.3. Oročeni depoziti

0

0

2.4. Obratne operacije fine prilagodbe

0

0

2.5. Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže

24

1.219

3. Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima

58.873

78.335

4. Izdani dužnički certifikati

0

0

5. Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima

303.864

564.582

5.1. Opća država

212.791

436.541

5.2. Ostale obveze

91.073

128.041

6. Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima

281.940

540.725

7. Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti

16.382

11.683

8. Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti

4.474

4.753

8.1. Depoziti, salda i ostale obveze

4.474

4.753

8.2. Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II

0

0

9. Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF

177.116

181.121

10. Ostale obveze

260.877

290.578

11. Računi revalorizacije

635.144

588.053

12. Kapital i pričuve

120.242

120.237

Ukupno obveze

6.935.489

7.951.039

Napomene: Temelji se na privremenim nerevidiranim podatcima. Godišnji financijski izvještaji svih nacionalnih središnjih banaka Eurosustava bit će dovršeni do kraja svibnja 2024. a konačna će konsolidirana godišnja bilanca Eurosustava biti objavljena nakon toga.
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.

© Europska središnja banka, 2024.

Poštanska adresa 60640 Frankfurt na Majni, Njemačka
Telefonski broj +49 69 1344 0
Mrežne stranice www.ecb.europa.eu

Sva prava pridržana. Dopušta se reprodukcija u obrazovne i nekomercijalne svrhe uz navođenje izvora.

HTML ISBN 978-92-899-6640-5, ISSN 2443-5198, doi:10.2866/497, QB-BT-24-001-HR-Q