Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont mérlege, 2023. december 31.

Eszközök

(millió EUR)

2023.
dec. 31.

2022.
dec. 31.

1. Aranykészletek és aranykövetelések

649 110

592 898

2. Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések devizában

499 583

523 240

2.1 Az IMF-fel szembeni követelések

229 003

228 488

2.2 Bankokkal szembeni egyenlegek, értékpapír-befektetések, külső hitelek és egyéb külső eszközök

270 581

294 752

3. Euroövezeti rezidensekkel szembeni követelések devizában

13 876

20 417

4. Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban

20 097

14 224

4.1 Bankokkal szembeni egyenlegek, értékpapír-befektetések, hitelek

20 097

14 224

4.2 Az ERM II hitelkonstrukciójából származó követelések

0

0

5. Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek nyújtott hitelek euróban

410 290

1 324 347

5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek

14 085

2 406

5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek

396 196

1 321 422

5.3 Finomhangoló penziós műveletek

0

0

5.4 Strukturális penziós műveletek

0

0

5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás

10

519

5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek

0

0

6. Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban

28 707

31 035

7. Euroövezeti rezidensek értékpapírjai euróban

4 898 966

5 102 068

7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok

4 694 345

4 937 179

7.2 Egyéb értékpapír

204 621

164 888

8. Államháztartás adóssága euróban

20 917

21 589

9. Egyéb eszközök

393 943

321 222

Eszközök összesen

6 935 489

7 951 039

Források

(millió EUR)

2023.
dec. 31.

2022.
dec. 31.

1. Forgalomban lévő bankjegyek

1 567 711

1 572 033

2. Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban

3 508 865

3 998 940

2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert)

174 019

218 933

2.2 Betéti rendelkezésre állás

3 334 822

3 778 787

2.3 Lekötött betétek

0

0

2.4 Finomhangoló penziós műveletek

0

0

2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek

24

1 219

3. Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban

58 873

78 335

4. Kibocsátott adósságpapírok

0

0

5. Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban

303 864

564 582

5.1 Államháztartás

212 791

436 541

5.2 Egyéb kötelezettségek

91 073

128 041

6. Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban

281 940

540 725

7. Euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek devizában

16 382

11 683

8. Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek devizában

4 474

4 753

8.1 Betétek, egyenlegek, egyéb kötelezettségek

4 474

4 753

8.2 Az ERM II hitelkonstrukciójából származó kötelezettségek

0

0

9. Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése

177 116

181 121

10. Egyéb kötelezettségek

260 877

290 578

11. Átértékelési számlák

635 144

588 053

12. Saját tőke

120 242

120 237

Források összesen

6 935 489

7 951 039

Megjegyzés: előzetes, könyvvizsgálat előtti adatok alapján. Mivel valamennyi eurorendszerbeli nemzeti központi bank éves beszámolójának véglegesítése 2024. május végére zajlik le, az eurorendszer véglegesített összevont éves mérlegét ezt követően publikáljuk.
A kerekítés miatt az összegek/részösszegek nem feltétlenül egyeznek meg a tagok összegével.

© Európai Központi Bank 2024

Postacím: 60640 Frankfurt am Main, Németország
Telefon: +49 69 1344 0
Honlap: www.ecb.europa.eu

Minden jog fenntartva. A kiadvány sokszorosítása oktatási és nem kereskedelmi célból, a forrás feltüntetésével engedélyezett.

HTML ISBN 978-92-899-6643-6, ISSN 2443-5104, doi:10.2866/591537, QB-BT-24-001-HU-Q