Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Karta tal-bilanċ konsolidata tal-Eurosistema fil-31 ta’ Diċembru 2023

Assi

(EUR miljuni)

31 ta’ Diċembru
2023

31 ta’ Diċembru
2022

1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb

649,110

592,898

2 Klejms kontra persuni mhux residenti fiż-żona tal-euro denominati f’muniti barranin

499,583

523,240

2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI

229,003

228,488

2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra

270,581

294,752

3 Klejms kontra residenti taż-żona tal-euro denominati f’muniti barranin

13,876

20,417

4 Klejms kontra persuni mhux residenti fiż-żona tal-euro denominati f’euro

20,097

14,224

4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self

20,097

14,224

4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II

0

0

5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro

410,290

1,324,347

5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament

14,085

2,406

5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal

396,196

1,321,422

5.3 Operazzjonijiet riversjati ta’ rfinar

0

0

5.4 Operazzjonijiet strutturali riversjati

0

0

5.5 Faċilità tas-self marġinali

10

519

5.6 Krediti relatati ma’ appelli għall-marġni

0

0

6 Klejms oħra kontra istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro

28,707

31,035

7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro

4,898,966

5,102,068

7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja

4,694,345

4,937,179

7.2 Titoli oħra

204,621

164,888

8 Dejn ġenerali tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro

20,917

21,589

9 Assi oħra

393,943

321,222

Assi totali

6,935,489

7,951,039

Obbligazzjonijiet

(EUR miljuni)

31 ta’ Diċembru
2023

31 ta’ Diċembru
2022

1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni

1,567,711

1,572,033

2 Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati ma’ operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro

3,508,865

3,998,940

2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi)

174,019

218,933

2.2 Faċilità tad-depożitu

3,334,822

3,778,787

2.3 Depożiti fissi

0

0

2.4 Operazzjonijiet riversjati ta’ rfinar

0

0

2.5 Depożiti relatati ma’ appelli għall-marġni

24

1,219

3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro

58,873

78,335

4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn

0

0

5 Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro

303,864

564,582

5.1 Amministrazzjoni pubblika

212,791

436,541

5.2 Obbligazzjonijiet oħra

91,073

128,041

6 Obbligazzjonijiet lejn residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro

281,940

540,725

7 Obbligazzjonijiet lejn residenti taż-żona tal-euro denominati f’muniti barranin

16,382

11,683

8 Obbligazzjonijiet lejn residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’muniti barranin

4,474

4,753

8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra

4,474

4,753

8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II

0

0

9 Kontroparti tad-drittijiet ta' ġbir speċjali allokati mill-FMI

177,116

181,121

10 Obbligazzjonijiet oħra

260,877

290,578

11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni

635,144

588,053

12 Kapital u riżervi

120,242

120,237

Obbligazzjonijiet totali

6,935,489

7,951,039

Noti: Skont data proviżorja mhux awditjata. Il-kontijiet annwali tal-banek ċentrali nazzjonali kollha tal-Eurosistema se jiġu finalizzati sal-aħħar ta’ Mejju 2024, u l-karta tal-bilanċ annwali konsolidata finali tal-Eurosistema se tiġi ppubblikata wara din id-data.
It-totali/subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib sa ċifra sħiħa.

© Bank Ċentrali Ewropew, 2024

Indirizz postali 60640 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
Telefown +49 69 1344 0
Sit web www.ecb.europa.eu

Id-drittijiet kollha huma riżervati. Ir-riproduzzjoni għal għanijiet edukattivi u mhux kummerċjali hija permessa sakemm jissemma s-sors.

HTML ISBN 978-92-899-6651-1, ISSN 2443-5163, doi:10.2866/415, QB-BT-24-001-MT-Q