Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduotasis balansas 2023 m. gruodžio 31 d.

Turtas

(mln. eurų)

2023 m.
gruodžio 31 d.

2022 m.
gruodžio 31 d.

1 Auksas ir gautinas auksas

649 110

592 898

2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta

499 583

523 240

2.1 Iš TVF gautinos lėšos

229 003

228 488

2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas

270 581

294 752

3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta

13 876

20 417

4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais

20 097

14 224

4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos

20 097

14 224

4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II

0

0

5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais

410 290

1 324 347

5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos

14 085

2 406

5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos

396 196

1 321 422

5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos

0

0

5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos

0

0

5.5 Ribinio skolinimosi galimybė

10

519

5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole

0

0

6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais

28 707

31 035

7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais

4 898 966

5 102 068

7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai

4 694 345

4 937 179

7.2 Kiti vertybiniai popieriai

204 621

164 888

8 Valdžios skola eurais

20 917

21 589

9 Kitas turtas

393 943

321 222

Visas turtas

6 935 489

7 951 039

Įsipareigojimai

(mln. eurų)

2023 m.
gruodžio 31 d.

2022 m.
gruodžio 31 d.

1 Banknotai apyvartoje

1 567 711

1 572 033

2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

3 508 865

3 998 940

2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą)

174 019

218 933

2.2 Indėlių galimybė

3 334 822

3 778 787

2.3 Terminuotieji indėliai

0

0

2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos

0

0

2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole

24

1 219

3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

58 873

78 335

4 Išleisti skolos sertifikatai

0

0

5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais

303 864

564 582

5.1 Valdžiai

212 791

436 541

5.2 Kiti įsipareigojimai

91 073

128 041

6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais

281 940

540 725

7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

16 382

11 683

8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta

4 474

4 753

8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai

4 474

4 753

8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II

0

0

9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo

177 116

181 121

10 Kiti įsipareigojimai

260 877

290 578

11 Perkainojimo sąskaitos

635 144

588 053

12 Kapitalas ir rezervai

120 242

120 237

Visi įsipareigojimai

6 935 489

7 951 039

Pastabos: pagal negalutinius neaudituotus duomenis. Visų Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų metinės ataskaitos bus patvirtintos iki 2024 m. gegužės pabaigos. Tada bus paskelbtas ir galutinis Eurosistemos konsoliduotasis metinis balansas.
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.

© Europos Centrinis Bankas, 2024

Pašto adresas 60640 Frankfurtas prie Maino, Vokietija
Telefonas +49 69 1344 0
Interneto svetainė www.ecb.europa.eu

Visos teisės saugomos. Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis.

HTML ISBN 978-92-899-6649-8, ISSN 2443-5112, doi:10.2866/53540, QB-BT-24-001-LT-Q