Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 31.12.2023

VASTAAVAA

(miljoonaa euroa)

31.12.2023

31.12.2022

1 Kulta ja kultasaamiset

649 110

592 898

2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

499 583

523 240

2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF)

229 003

228 488

2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset, valuuttamääräiset lainat ja muut valuuttamääräiset saamiset

270 581

294 752

3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

13 876

20 417

4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

20 097

14 224

4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

20 097

14 224

4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset

0

0

5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille

410 290

1 324 347

5.1 Perusrahoitusoperaatiot

14 085

2 406

5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot

396 196

1 321 422

5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot

0

0

5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot

0

0

5.5 Maksuvalmiusluotot

10

519

5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot

0

0

6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta

28 707

31 035

7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta

4 898 966

5 102 068

7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit

4 694 345

4 937 179

7.2 Muut arvopaperit

204 621

164 888

8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

20 917

21 589

9 Muut saamiset

393 943

321 222

Vastaavaa yhteensä

6 935 489

7 951 039

VASTATTAVAA

(miljoonaa euroa)

31.12.2023

31.12.2022

1 Liikkeessä olevat setelit

1 567 711

1 572 033

2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

3 508 865

3 998 940

2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset)

174 019

218 933

2.2 Talletusmahdollisuus

3 334 822

3 778 787

2.3 Määräaikaistalletukset

0

0

2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot

0

0

2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset

24

1 219

3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

58 873

78 335

4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset

0

0

5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville

303 864

564 582

5.1 Julkisyhteisöt

212 791

436 541

5.2 Muut

91 073

128 041

6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

281 940

540 725

7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle

16 382

11 683

8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

4 474

4 753

8.1 Talletukset ja muut velat

4 474

4 753

8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat

0

0

9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä

177 116

181 121

10 Muut velat

260 877

290 578

11 Arvonmuutostilit

635 144

588 053

12 Pääoma ja rahastot

120 242

120 237

Vastattavaa yhteensä

6 935 489

7 951 039

Huom. Tase perustuu alustaviin tarkastamattomiin tietoihin. Eurojärjestelmän kaikkien kansallisten keskuspankkien tilinpäätökset valmistuvat toukokuun 2024 loppuun mennessä. Eurojärjestelmän lopullinen konsolidoitu vuositase julkaistaan sen jälkeen.
Pyöristysten vuoksi väli- ja loppusummat eivät välttämättä täsmää.

© Euroopan keskuspankki 2024

Postiosoite 60640 Frankfurt am Main, Germany
Puh. +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu

Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi on sallittu opetuskäyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähde mainitaan.

HTML ISBN 978-92-899-6657-3, ISSN 2443-5066, doi:10.2866/281171, QB-BT-24-001-FI-Q