Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Bilanțul contabil consolidat al Eurosistemului la 31 decembrie 2023

Active

(milioane EUR)

31 decembrie
2023

31 decembrie
2022

1 Aur și creanțe în aur

649 110

592 898

2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro

499 583

523 240

2.1 Creanțe asupra FMI

229 003

228 488

2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe

270 581

294 752

3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro

13 876

20 417

4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro

20 097

14 224

4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi

20 097

14 224

4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul mecanismului cursului de schimb II (MCS II)

0

0

5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară

410 290

1 324 347

5.1 Operațiuni principale de refinanțare

14 085

2 406

5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung

396 196

1 321 422

5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin

0

0

5.4 Operațiuni reversibile structurale

0

0

5.5 Facilitatea de creditare marginală

10

519

5.6 Credite legate de apeluri în marjă

0

0

6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro

28 707

31 035

7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro

4 898 966

5 102 068

7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

4 694 345

4 937 179

7.2 Alte titluri de valoare

204 621

164 888

8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice

20 917

21 589

9 Alte active

393 943

321 222

Total active

6 935 489

7 951 039

Pasive

(milioane EUR)

31 decembrie
2023

31 decembrie
2022

1 Bancnote în circulație

1 567 711

1 572 033

2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară

3 508 865

3 998 940

2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii)

174 019

218 933

2.2 Facilitatea de depozit

3 334 822

3 778 787

2.3 Depozite la termen

0

0

2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin

0

0

2.5 Depozite legate de apeluri în marjă

24

1 219

3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro

58 873

78 335

4 Certificate de creanță emise

0

0

5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro

303 864

564 582

5.1 Administrație publică

212 791

436 541

5.2 Alte pasive

91 073

128 041

6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro

281 940

540 725

7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro

16 382

11 683

8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro

4 474

4 753

8.1 Depozite, solduri și alte angajamente

4 474

4 753

8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II

0

0

9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI

177 116

181 121

10 Alte pasive

260 877

290 578

11 Conturi de reevaluare

635 144

588 053

12 Capital și rezerve

120 242

120 237

Total pasive

6 935 489

7 951 039

Notă: Pe baza datelor provizorii neauditate. Conturile anuale ale tuturor băncilor centrale naționale din Eurosistem vor fi finalizate până la sfârșitul lunii mai 2024, iar versiunea finală a bilanțului anual consolidat al Eurosistemului va fi publicată ulterior.
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile/subtotalurile să nu corespundă sumei componentelor.

© Banca Centrală Europeană 2024

Adresa poștală: 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon: +49 69 1344 0
Website: www.ecb.europa.eu

Toate drepturile rezervate. Reproducerea informațiilor în scopuri educative și necomerciale este permisă numai cu indicarea sursei.

HTML ISBN 978-92-899-6648-1, ISSN 2443-518X, doi:10.2866/084856, QB-BT-24-001-RO-Q