Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 31. prosinci 2020

Aktiva

(mil. EUR)

Pasiva

(mil. EUR)

V důsledku zaokrouhlování nemusí součty/mezisoučty souhlasit.

© Evropská centrální banka, 2021

Poštovní adresa 60640 Frankfurt am Main, Německo
Telefon +49 69 1344 0

Internetové stránky www.ecb.europa.eu

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce pro vzdělávací a nekomerční účely je povolena za předpokladu, že je uveden zdroj.

HTML ISBN 978-92-899-4678-0, ISSN 2443-5082, doi: 10.2866/184116, QB-BT-21-001-CS-Q

Annexes
18 June 2021