Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud bilanss seisuga 31. detsember 2020

Varad

(mln eurodes)

Kohustused

(mln eurodes)

Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.

© Euroopa Keskpank, 2021

Postiaadress 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0

Veebileht www.ecb.europa.eu

Kõik õigused on kaitstud. Taasesitus õppe- ja mitteärilistel eesmärkidel on lubatud, kui viidatakse algallikale.

HTML ISBN 978-92-899-4681-0, ISSN 2443-5090, doi:10.2866/44891, QB-BT-21-001-ET-Q

Annexes
18 June 2021