SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 31. december 2020

Aktiver

(mio. euro)

Passiver

(mio. euro)

På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.

© Den Europæiske Centralbank 2021

Postadresse 60640 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon +49 69 1344 0

Websted www.ecb.europa.eu

Alle rettigheder forbeholdt. Kopiering til uddannelsesformål eller i ikke-kommercielt øjemed er tilladt, såfremt kilden angives.

HTML ISBN 978-92-899-4654-4, ISSN 2443-4736, doi:10.2866/100652, QB-BS-21-001-DA-Q

Annexes
18 June 2021