Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowany bilans Eurosystemu na dzień 31 grudnia 2020

Aktywa

(mln EUR)

Pasywa

(mln EUR)

Sumy główne i cząstkowe mogą się nie sumować z powodu zaokrągleń.

© Europejski Bank Centralny 2021

Adres do korespondencji 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0

Internet www.ecb.europa.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zezwala się na wykorzystanie do celów edukacyjnych i niekomercyjnych pod warunkiem podania źródła.

HTML ISBN 978-92-899-4691-9, ISSN 2443-5139, doi:10.2866/821466, QB-BT-21-001-PL-Q

Annexes
18 June 2021