Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 31.12.2020

Vastaavaa

(miljoonina euroina)

Vastattavaa

(miljoonina euroina)

Pyöristysten vuoksi väli- ja loppusummat eivät välttämättä täsmää.

© Euroopan keskuspankki 2021

Postiosoite 60640 Frankfurt am Main, Germany
Puhelin +49 69 1344 0

Internet www.ecb.europa.eu

Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi on sallittu opetuskäyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähde mainitaan.

HTML ISBN 978-92-899-4682-7, ISSN 2443-5066, doi:10.2866/569000, QB-BT-21-001-FI-Q

Annexes
18 June 2021