Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n tilinpäätös vuodelta 2021

17.2.2022

  • EKP:n voitto oli 0,2 miljardia euroa (1,6 miljardia euroa vuonna 2020), kun riskivaraukseen oli siirretty 0,6 miljardia euroa.
  • Voitto jaetaan euroalueen maiden kansallisten keskuspankkien kesken.
  • Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävistä arvopapereista kertyi korkokatetta 1,0 miljardia euroa (1,3 miljardia euroa vuonna 2020).
  • EKP:n tase kasvoi 680 miljardiin euroon (569 miljardia euroa vuonna 2020).

Euroopan keskuspankin (EKP) tilintarkastetun tilinpäätöksen 2021 mukaan tilikauden voitto oli 192 miljoonaa euroa (1 643 miljoonaa euroa vuonna 2020). Voitto pieneni edellisvuodesta 1 452 miljoonaa euroa lähinnä valuuttavarannosta ja rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävistä arvopapereista kertyneiden tuottojen pienenemisen ja riskivaraukseen tehdyn siirron vuoksi. EKP:n neuvosto päätti siirtää taloudellisten riskien varalta tehtyyn varaukseen 610 miljoonaa euroa, sillä riskit ovat kasvaneet pääasiassa jatkuvien rahapoliittisten omaisuuseräostojen myötä.

Korkokate oli yhteensä 1 566 miljoonaa euroa vuonna 2021 (2 017 miljoonaa euroa vuonna 2020). Valuuttavarannosta kertynyt korkokate pieneni 197 miljoonaan euroon (474 miljoonaa euroa vuonna 2020), sillä Yhdysvaltain dollarin määräisestä sijoitussalkusta kertyneet korkotuotot supistuivat. Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävistä arvopapereista kertynyt korkokate pieneni 1 006 miljoonaan euroon (1 337 miljoonaa euroa vuonna 2020) pääasiassa siksi, että tuotto pandemiaan liittyvästä osto-ohjelmasta (PEPP) oli negatiivinen.

Arvonalennuksia tehtiin 133 miljoonan euron edestä (26 miljoonan euron edestä vuonna 2020) lähinnä siksi, että Yhdysvaltain dollarin määräisessä sijoitussalkussa ja omien varojen sijoitussalkussa olevien arvopaperien hinnanmuutoksista aiheutui realisoitumattomia tappioita.

EKP tekee arvonalentumistestit niille rahapolitiikan harjoittamista varten pitämilleen arvopapereille, jotka arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon (vähennettynä mahdollisella arvon alentumisella). Testitulosten perusteella näistä salkuista ei kirjattu arvonalentumistappioita.

EKP:n yhteenlasketut henkilöstökulut kasvoivat 674 miljoonaan euroon vuonna 2021 (646 miljoonaa euroa vuonna 2020), sillä työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuisuuksiin liittyvät kulut kasvoivat vuotuisen vakuutusmatemaattisen arvostuksen myötä ja EKP:n palkkalistoilla oli myös keskimäärin enemmän työntekijöitä. Muut hallinnolliset kulut kasvoivat 564 miljoonaan euroon (553 miljoonaa euroa vuonna 2020) pääasiassa kiinteistöjen huoltokulujen vuoksi.

EKP:n pankkivalvontakulut katetaan valvontamaksuilla, joita kertyi 578 miljoonaa euroa (535 miljoonaa euroa vuonna 2020). Valvonnan kustannuksia kasvattivat pankkivalvonnan tietojärjestelmien jatkuva kehittäminen ja henkilöstökulut.

EKP:n tilikauden voitto jaetaan euroalueen kansallisten keskuspankkien kesken. EKP:n neuvosto päätti jakaa ennakkovoitonjakona 150 miljoonaa euroa 31.1.2022. Eilisessä kokouksessaan se päätti lisäksi, että voitosta jäljellä olevat 42 miljoonaa euroa jaetaan 18.2.2022.

EKP:n taseen loppusumma oli 680 miljardia euroa (569 miljardia euroa vuonna 2020). Taseen kasvu 111 miljardilla eurolla johtui lähinnä PEPP-ohjelmassa ja omaisuuserien osto-ohjelmassa (APP) tehdyistä arvopaperiostoista.

Vuoden 2021 lopussa eurojärjestelmän konsolidoitu tase oli 8 566 miljardia euroa (6 978 miljardia euroa vuonna 2020). Konsolidoitu tase koostuu euroalueen kansallisten keskuspankkien ja EKP:n ulkoisista saamisista ja veloista. Tasetta kasvattivat edellisvuodesta lähinnä PEPP- ja APP-ohjelmissa tehdyt arvopaperiostot sekä eurojärjestelmän rahoitusoperaatioiden lisääntyminen kolmannen sarjan kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden (TLTRO III) myötä.

Eurojärjestelmän hallussa oli 4 713 miljardin euron edestä rahapoliittisista syistä hankittuja arvopapereita, mikä on 1 019 miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna (3 694 miljardia euroa). APP-ohjelmassa hankittuja arvopapereita oli 3 123 miljardin euron edestä (214 miljardia euroa edellisvuotista enemmän) ja PEPP-ohjelmassa hankittuja arvopapereita 1 581 miljardin euron edestä (827 miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna).

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa William Lelieveldt puhelinnumerossa +49 69 1344 7316.

Lisätietoja:

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle