Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az EKB 2021. évi pénzügyi kimutatásai

2022. február 17.

  • Az EKB nyeresége 0,2 milliárd € volt (2020: 1.6 milliárd €), miután 0,6 milliárd € átvezetésre került a pénzügyi kockázati céltartalékba
  • A nyereség felosztásra került a nemzeti központi bankok között
  • A monetáris politikai célú értékpapír-állományból származó nettó kamatbevétel: 1,0 milliárd € (2020: 1,3 milliárd €)
  • Az EKB mérlegfőösszege 680 milliárd €-ra emelkedett (2020: 569 milliárd €)

Az Európai Központi Bank (EKB) könyvvizsgáló által ellenőrzött 2021. évi pénzügyi kimutatásai szerint a tárgyévi nyereség 192 millió € (2020: 1643 millió €). Az előző évhez viszonyított 1452 millió € csökkenés hátterében elsősorban a nemzetközi tartalékokon és a monetáris politikai célú értékpapír-állományon keletkezett kisebb jövedelem, valamint a pénzügyi kockázati céltartalékba való átvezetés áll. A Kormányzótanács úgy határozott, hogy 610 millió €-t átutal a pénzügyi kockázati céltartalékba, válaszul a nagyobb kockázati kitettségre, amely főként a monetáris politikai értékpapírok folytatólagos vásárlásából ered.

2021-ben a teljes nettó kamatbevétel 1566 millió €-t tett ki (2020: 2017 millió €). A nemzetközi tartalékon elért nettó kamatbevétel 197 millió euróra esett (2020: 474 millió €) az USA-dollár-portfólión elért kisebb kamatbevétel következtében. A monetáris politikai célú értékpapír-állományból származó nettó kamatbevétel 1006 millió €-ra csökkent (2020: 1337 millió €), főként azért, mert a pandémiás vészhelyzeti vásárlási programon (PEPP) negatív kamatbevétel keletkezett.

Az értékvesztési leírás 133 millió €-t tett ki (2020: 26 millió €), főként az USA-dollár-alapú értékpapírok és a saját vagyonalap-portfóliók nem realizált árfolyamveszteségéből adódóan.

Értékvesztési vizsgálatnak vetjük alá az EKB amortizált bekerülési értéken kimutatott, (értékvesztéssel módosított) monetáris politikai portfólióiban tartott értékpapírokat. A vizsgálat eredménye alapján a szóban forgó portfóliók esetében nem mutatható ki értékvesztés.

A személyi jellegű összköltségek 674 millió €-ra emelkedtek (2020: 646 millió €), amelynek oka az aktuáriusi értékelésből eredő, a munkaviszony megszűnése utáni juttatásokkal kapcsolatos magasabb költségek és a nagyobb átlagos alkalmazotti létszám. Az egyéb igazgatási költségek 564 millió €-ra emelkedtek (2020: 553 millió €) főként az ingatlan-karbantartási ráfordítások megemelkedése miatt.

A felügyeleti díjbevétel, amelyet az EKB bankfelügyeleti feladatainak ellátásával járó kiadásainak fedezésére számít fel, 578 millió €-t tett ki (2020: 535 millió €). A 2021-es emelkedés motorja a bankfelügyelethez kapcsolódó informatikai rendszerek folyamatos fejlesztése és a megemelkedett személyi jellegű ráfordítások.

Az EKB nyereségét felosztjuk az euroövezeti nemzeti központi bankok (NKB-k) között. A Kormányzótanács 2022. január 31-i hatállyal 150 millió € értékű évközi nyereségrészesedést fizet. Tegnapi ülésén pedig úgy határozott, hogy a fennmaradó 42 millió € nyereséget 2022. február 18-án felosztja.

Az EKB teljes mérlegfőösszege 111 milliárd €-val 680 milliárd €-ra bővült (2020: 569 milliárd €). A növekedés főként a PEPP és az eszközvásárlási program (APP) keretében vásárolt értékpapíroknak tudható be.

2021 végén az eurorendszer összevont mérlege, amely az euroövezeti NKB-k és az EKB harmadik felekkel szembeni követeléseit és kötelezettségeit tartalmazza, 8566 milliárd eurót tett ki (2020: 6978 milliárd €). Az előző évihez hasonlított növekedés főként a PEPP és az APP keretében vásárolt értékpapírok, valamint az eurorendszer célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteinek harmadik sorozata (TLTRO–III) miatt következett be.

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya 1019 milliárd €-val 4713 milliárd €-ra emelkedett (2020: 3694 milliárd €). Az APP-állományok 214 milliárd €-val 3123 milliárd €-ra, a PEPP-állományok pedig 827 milliárd €-val 1581 milliárd €-ra emelkedtek.

A média képviselői kérdéseikkel szíveskedjenek William Lelieveldthez fordulni a +496913447316 telefonszámon.

Megjegyzés:

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok