Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

Situațiile financiare ale BCE pentru exercițiul financiar 2021

17 februarie 2022

  • Profitul BCE s-a cifrat la 0,2 miliarde EUR (față de1,6 miliarde EUR în 2020) după transferul în valoare de 0,6 miliarde EUR în contul provizionului pentru riscuri financiare
  • Profitul este distribuit băncilor centrale naționale din zona euro
  • Veniturile nete din dobânzi aferente titlurilor de valoare deținute în scopuri de politică monetară: 1,0 miliarde EUR (față de 1,3 miliarde EUR în 2020)
  • Bilanțul contabil al BCE s-a majorat la 680 de miliarde EUR (față de 569 de miliarde EUR în 2020)

Situațiile financiare auditate ale Băncii Centrale Europene (BCE) pentru anul 2021 indică faptul că profitul aferent exercițiului financiar a fost de 192 de milioane EUR (față de 1 643 de milioane EUR în 2020). Scăderea cu 1 452 de milioane EUR comparativ cu anul precedent a fost, în principal, rezultatul reducerii veniturilor din activele externe de rezervă și titlurile de valoare deținute în scopuri de politică monetară, precum și al unui transfer în contul provizionului pentru riscuri financiare. Consiliul guvernatorilor a decis să transfere suma de 610 milioane EUR în contul provizionului pentru riscuri financiare ca răspuns la expunerea mai mare la riscuri generată, în principal, de continuarea achizițiilor de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară.

Veniturile nete din dobânzi au însumat 1 566 de milioane EUR în anul 2021 (față de 2 017 milioane EUR în 2020). Veniturile nete din dobânzi la activele externe de rezervă au scăzut la 197 de milioane EUR (față de 474 de milioane EUR în anul 2020), pe seama veniturilor mai mici din dobânzi generate de portofoliul în dolari SUA. Veniturile nete din dobânzi rezultate din titlurile de valoare deținute în scopuri de politică monetară au coborât la 1 006 milioane EUR (față de 1 337 de milioane EUR în 2020), în principal pe seama veniturilor negative din dobânzi aferente programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP).

Reducerile valorii au însumat 133 de milioane EUR (față de 26 de milioane EUR în 2020), fiind generate, în principal, de pierderile din preț nerealizate la o serie de titluri de valoare deținute în portofoliul în dolari SUA și în cel de fonduri proprii.

Se efectuează teste de depreciere pentru titlurile deținute de BCE în portofoliile sale de politică monetară, care sunt evaluate la cost amortizat (supus deprecierii). Pe baza rezultatelor acestor teste, nu au fost înregistrate pierderi din depreciere în cazul acestor portofolii.

Cheltuielile totale de personal s-au majorat la 674 de milioane EUR (față de 646 de milioane EUR în 2020), ca urmare a costurilor mai ridicate legate de beneficiile post-angajare, generate de evaluarea actuarială anuală, și a creșterii numărului mediu de angajați. Alte cheltuieli administrative s-au majorat la 564 de milioane EUR (față de 553 de milioane EUR în anul 2020), în principal pe seama creșterii cheltuielilor de întreținere.

Veniturile din taxe de supraveghere, care provin din taxele percepute în vederea recuperării cheltuielilor suportate de BCE în îndeplinirea atribuțiilor sale de supraveghere, s-au ridicat la 578 de milioane EUR (față de 535 de milioane EUR în 2020). Creșterea înregistrată de acestea în anul 2021 s-a datorat dezvoltării în continuare a sistemelor informatice dedicate supravegherii bancare și cheltuielilor de personal mai ridicate.

Profitul BCE este distribuit băncilor centrale naționale (BCN) din zona euro. Consiliul guvernatorilor a decis să efectueze o distribuire provizorie a profitului, în valoare de 150 de milioane EUR, la data de 31 ianuarie 2022. În ședința de ieri, Consiliul guvernatorilor a decis să distribuie profitul rămas, în valoare de 42 de milioane EUR, la 18 februarie 2022.

Volumul total al bilanțului BCE s-a majorat cu 111 miliarde EUR, până la 680 de miliarde EUR (față de 569 de miliarde EUR în 2020). Această creștere s-a datorat cu precădere titlurilor de valoare achiziționate în cadrul PEPP și al programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP).

La sfârșitul anului 2021, bilanțul consolidat al Eurosistemului, care cuprinde active și pasive ale BCN din zona euro și ale BCE față de terți, s-a situat la 8 566 de miliarde EUR (față de 6 978 de miliarde EUR în 2020). Majorarea înregistrată comparativ cu exercițiul precedent s-a datorat, în principal, titlurilor de valoare achiziționate în cadrul PEPP și al APP și creșterii volumului de operațiuni de refinanțare ale Eurosistemului ca urmare a celei de-a treia serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III).

Titlurile de valoare ale Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară s-au majorat cu 1 019 miliarde EUR, până la 4 713 miliarde EUR (față de 3 694 de miliarde EUR în anul 2020). Deținerile în cadrul APP au crescut cu 214 miliarde EUR, până la 3 123 de miliarde EUR, iar cele în cadrul PEPP s-au majorat cu 827 de miliarde EUR, până la 1 581 de miliarde EUR.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este William Lelieveldt, tel.: +496913447316.

Notă:

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media