Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Financijski izvještaji ESB‑a za 2021.

17. veljače 2022.

  • Dobit ESB‑a iznosila je 0.2 mlrd. EUR (2020.: 1,6 mlrd. EUR) nakon izdvajanja 0,6 mlrd. EUR za rezervacije za financijske rizike.
  • Dobit je raspodijeljena nacionalnim središnjim bankama europodručja.
  • Neto kamatni prihodi od vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike iznosili su 1,0 mlrd. EUR (2020.: 1,3 mlrd. EUR).
  • Bilanca ESB‑a povećala se na 680 mlrd. EUR (2020.: 569 mlrd. EUR).

Revidirani financijski izvještaji Europske središnje banke (ESB) za 2021. pokazuju da je dobit za godinu iznosila 192 mil. EUR (2020.: 1.643 mil. EUR). U odnosu na prethodnu godinu dobit se smanjila za 1.452 mil. EUR uglavnom zbog manjih prihoda od deviznih pričuva i od vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike te zbog izdvajanja za rezervacije za financijske rizike. Upravno vijeće odlučilo je izdvojiti 610 mil. EUR za rezervacije za financijske rizike kao odgovor na veću izloženost riziku, prije svega zbog daljnjeg provođenja kupnji vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike.

Neto kamatni prihodi iznosili su ukupno 1.566 mil. EUR u 2021. (2020.: 2.017 mil. EUR). Neto kamatni prihodi od deviznih pričuva smanjili su se na 197 mil. EUR (2020.: 474 mil. EUR) zbog manjih kamatnih prihoda od portfelja u američkim dolarima. Neto kamatni prihodi od vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike smanjili su se na 1.006 mil. EUR (2020.: 1.337 mil. EUR), uglavnom zbog negativnih kamatnih prihoda od hitnog programa kupnje zbog pandemije (engl. pandemic emergency purchase programme, PEPP).

Umanjenja su iznosila 133 mil. EUR (2020.: 26 mil. EUR) i u prvom su se redu odnosila na nerealizirane gubitke od razlika u cijeni vrijednosnih papira koji se drže u portfelju u američkim dolarima i u portfelju vlastitih sredstava.

Provjere umanjenja vrijednosti provode se za vrijednosne papire koje ESB drži u portfeljima za potrebe monetarne politike, koji se vrednuju po amortiziranom trošku koji podliježe umanjenju. U skladu s rezultatima tih provjera za te portfelje nisu evidentirani gubitci od umanjenja vrijednosti.

Ukupni troškovi za zaposlenike povećali su se na 674 mil. EUR (2020.: 646 mil. EUR) zbog većih troškova povezanih s primanjima nakon prestanka zaposlenja koji proizlaze iz aktuarske procjene i većeg prosječnog broja zaposlenika. Ostali administrativni troškovi povećali su se na 564 mil. EUR (2020.: 553 mil. EUR), uglavnom zbog povećanja troškova za održavanje imovine.

Prihodi od naknada za nadzor ostvareni od naknada koje se ubiru kako bi se nadoknadili troškovi ESB‑a povezani s provedbom nadzornih zadaća iznosili su 578 mil. EUR (2020.: 535 mil. EUR). Povećanje u 2021. potaknuto je stalnim razvojem posebnih informacijskih sustava namijenjenih nadzoru banaka i višim troškovima za zaposlenike.

Dobit ESB‑a raspodjeljuje se nacionalnim središnjim bankama europodručja. Upravno vijeće odlučilo je 31. siječnja 2022. provesti privremenu raspodjelu dobiti u iznosu od 150 mil. EUR. Na jučerašnjem sastanku Upravno vijeće odlučilo je 18. veljače 2022. podijeliti ostatak dobiti u iznosu od 42 mil. EUR.

Ukupna bilanca ESB‑a povećala se za 111 mlrd. EUR na 680 mlrd. EUR (2020.: 569 mlrd. EUR). Povećanje je uglavnom prouzročeno kupnjom vrijednosnih papira u sklopu PEPP‑a i programa kupnje vrijednosnih papira (engl. asset purchase programme, APP).

Na kraju 2021. konsolidirana bilanca Eurosustava, koja obuhvaća imovinu nacionalnih središnjih banaka europodručja i ESB‑a te njihove obveze prema trećim stranama, iznosila je 8.566 mlrd. EUR (2020.: 6.978 mlrd. EUR). Povećanje bilance u odnosu na prethodnu godinu uglavnom je prouzročeno kupnjom vrijednosnih papira u sklopu PEPP‑a i APP‑a te povećanjem obujma operacija refinanciranja Eurosustava zbog treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO III).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike povećala su se za 1.019 mlrd. EUR na 4.713 mlrd. EUR (2020.: 3.694 mlrd. EUR). Držanja u sklopu APP‑a povećala su se za 214 mlrd. EUR na 3.123 mlrd. EUR a držanja u sklopu PEPP‑a povećala su se za 827 mlrd. EUR na 1.581 mlrd. EUR.

Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti Williamu Lelieveldtu, tel.: +496913447316.

Napomene:

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije