Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

Situațiile financiare ale BCE pentru exercițiul financiar 2022

23 februarie 2023

  • Profitul BCE a fost zero în anul 2022 (față de 0,2 miliarde EUR în 2021), după eliberarea sumei de 1,6 miliarde EUR din provizionul pentru riscuri financiare
  • Nu se vor efectua distribuiri de profit către băncile centrale naționale din zona euro

Situațiile financiare auditate ale Băncii Centrale Europene (BCE) pentru anul 2022 indică faptul că profitul BCE a fost zero (față de 192 de milioane EUR în 2021) și, prin urmare, nu se vor efectua distribuiri de profit către băncile centrale naționale (BCN) din zona euro. Acest rezultat ia în considerare eliberarea sumei de 1 627 de milioane EUR din provizionul pentru riscuri financiare în vederea acoperirii pierderilor înregistrate în cursul exercițiului financiar. Pierderile s-au datorat, în principal, cheltuielilor privind dobânzile rezultate din datoria netă a BCE aferentă TARGET2 și reducerilor valorii titlurilor din portofoliul de fonduri proprii și din cel în dolari SUA. După eliberarea sumei, provizionul pentru riscuri financiare a scăzut la 6 566 de milioane EUR.

Veniturile nete din dobânzi au însumat 900 de milioane EUR în anul 2022 (față de 1 566 de milioane EUR în 2021). Principalul factor determinant al scăderii comparativ cu anul anterior a fost reprezentat de cheltuielile privind dobânzile rezultate din datoria netă a BCE aferentă TARGET2, care s-au cifrat la 2 075 de milioane EUR (față de veniturile din dobânzi în valoare de 22 de milioane EUR înregistrate în 2021). Veniturile din dobânzi corespunzătoare cotei BCE din totalul bancnotelor euro în circulație și cheltuielile privind dobânzile plătite BCN pentru remunerarea creanțelor acestora cu privire la rezervele valutare transferate la BCE s-au ridicat la 736 de milioane EUR și, respectiv, 201 milioane EUR (în anul 2021, ambele au înregistrat valoarea zero). Aceste variații au rezultat din majorările la niveluri peste 0% ale ratei dobânzii la operațiunile principale de refinanțare ale Eurosistemului începând cu data de 27 iulie 2022. Veniturile nete din dobânzi rezultate din titlurile de valoare deținute în scopuri de politică monetară au crescut la 1 534 de milioane EUR (față de 1 006 milioane EUR în 2021), în timp ce veniturile nete din dobânzi la activele externe de rezervă s-au majorat la 798 de milioane EUR (față de 197 de milioane EUR în 2021). Aceste creșteri s-au datorat cu precădere randamentelor mai ridicate din zona euro și, respectiv, din SUA.

Reducerile valorii au însumat 1 840 de milioane EUR (față de 133 de milioane EUR în 2021), fiind generate, în principal, de pierderile din preț nerealizate la o serie de titluri de valoare deținute în portofoliul de fonduri proprii și în cel în dolari SUA ca urmare a majorării randamentelor obligațiunilor.

S-au efectuat teste de depreciere pentru titlurile deținute de BCE în portofoliile sale de politică monetară, care sunt evaluate la cost amortizat (supus deprecierii). Conform rezultatelor acestor teste, nu au fost înregistrate pierderi din depreciere în cazul acestor portofolii.

Cheltuielile totale de personal s-au redus la 652 de milioane EUR (față de 674 de milioane EUR în 2021), îndeosebi ca urmare a câștigurilor din evaluări actuariale în legătură cu alte beneficii pe termen lung. Alte cheltuieli administrative s-au majorat la 572 de milioane EUR (față de 564 de milioane EUR în 2021), mai ales pe seama revenirii treptate a activității la niveluri normale după pandemie, precum și a dezvoltării și îmbunătățirii continue a sistemelor informatice dedicate supravegherii bancare.

Veniturile din taxe de supraveghere, care provin din taxele percepute pentru recuperarea cheltuielilor suportate de BCE în îndeplinirea atribuțiilor sale de supraveghere, s-au ridicat la 594 de milioane EUR (față de 578 de milioane EUR în 2021).

Volumul total al bilanțului BCE s-a majorat cu 19 miliarde EUR, până la 699 de miliarde EUR (față de 680 de miliarde EUR în 2021). Această creștere s-a datorat cu precădere titlurilor de valoare achiziționate în cadrul programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) și al programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP).

Capitalul vărsat total al BCE s-a majorat cu 0,6 miliarde EUR, până la 8,9 miliarde EUR, după achitarea de către BCN din zona euro a celei de-a doua tranșe din capitalul subscris majorat al acestora ca urmare a retragerii Bank of England din Sistemul European al Băncilor Centrale la data de 31 ianuarie 2020, asociată cu ieșirea Regatului Unit din UE.

Bilanțul contabil consolidat al Eurosistemului

La sfârșitul anului 2022, bilanțul contabil consolidat al Eurosistemului, care cuprinde active și pasive ale BCN din zona euro și ale BCE față de terți, s-a situat la 7 956 de miliarde EUR (față de 8 564 de miliarde EUR în 2021). Scăderea înregistrată comparativ cu exercițiul precedent s-a datorat, în principal, reducerii operațiunilor de creditare ale Eurosistemului ca urmare a rambursărilor anticipate și a ajungerii la scadență a sumelor împrumutate în cadrul celei de-a treia serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III), care a fost parțial anulată de majorarea deținerilor de titluri de valoare în scopuri de politică monetară în urma achizițiilor efectuate în cadrul APP și al PEPP.

Titlurile de valoare ale Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară s-au majorat cu 224 de miliarde EUR, până la 4 937 de miliarde EUR (față de 4 713 miliarde EUR în anul 2021). Deținerile în cadrul APP au crescut cu 130 de miliarde EUR, până la 3 254 de miliarde EUR, iar cele în cadrul PEPP s-au majorat cu 100 de miliarde EUR, până la 1 681 de miliarde EUR.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este William Lelieveldt, tel.: +496913447316.

Notă:

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media