Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az EKB 2022. évi pénzügyi kimutatásai

2023. február 23.

  • Az EKB nyeresége 2022-ben nulla volt (2021: 0,2 milliárd €), miután 1,6 milliárd € felszabadításra került a pénzügyi kockázati céltartalékból
  • Nem lesz nyereségfelosztás az euroövezeti nemzeti központi bankok részére

Az Európai Központi Bank (EKB) 2022. évi könyvvizsgált pénzügyi kimutatásai szerint az EKB nyeresége nulla volt (2021: 192 millió €), ezért nem lesz nyereségfelosztás az euroövezeti nemzeti központi bankok (NKB-k) között. Az eredményben figyelembe vesszük, hogy az év során felmerült veszteségek fedezésére 1627 millió € felszabadításra került a pénzügyi kockázatokra képzett céltartalékból. A veszteség forrása elsősorban az EKB TARGET2-kötelezettségállományából eredő kamatráfordítás, valamint a saját vagyonalap és az USA-dollár portfóliók értékpapír-állományainak értékvesztési leírása. A felszabadítás nyomán a pénzügyi kockázatokra képzett céltartalék 6566 millió €-ra esett vissza.

2022-ben a teljes nettó kamatbevétel 900 millió €-t tett ki (2021: 1566 millió €). Az előző évhez viszonyított bevétel leesésének fő oka az EKB TARGET2-kötelezettségállományából eredő kamatráfordítás, amely 2075 millió €-t tett ki (2021: 22 millió € kamatbevétel). Az EKB-nak a forgalomban lévő bankjegyekből való részesedésén keletkező kamatbevétel és a nemzeti központi bankoknak (NKB-k) az EKB-nak átadott nemzetközi tartalék utáni követelései után fizetett kamatráfordítás 736 millió €, illetve 201 millió € volt (2021: mindkettő nulla). A változások oka, hogy az eurorendszer irányadó refinanszírozási műveleteinek kamatlába 2022. július 27-től 0% fölötti szintekre emelkedett. A monetáris politikai célú értékpapír-állományból származó nettó kamatbevétel 1534 millió €-ra emelkedett (2021: 1006 millió €), míg a nemzetközi tartalékon elért nettó kamatbevétel 798 millió €-ra nőtt (2021: 197 millió €). A bevételek emelkedése főként a magasabb euroövezeti és egyesült államokbeli hozamokból ered.

Az értékvesztési leírások 1840 millió €-t tettek ki (2021: 133 millió €), aminek elsődleges forrása a magasabb kötvényhozamok miatt a saját vagyonalapban és USA-dollár portfólióban tartott értékpapírok nem realizált árfolyamvesztesége.

Értékvesztési vizsgálatoknak vetettük alá az EKB amortizált bekerülési értéken kimutatott, (értékvesztéssel módosított) monetáris politikai portfólióiban tartott értékpapír-állományt. A vizsgálatok eredménye alapján a szóban forgó portfóliók esetében nem mutatható ki értékvesztés.

Az összes személyi jellegű költség 652 millió €-ra csökkent (2021: 674 millió €), elsősorban az egyéb hosszú távú juttatásokhoz kapcsolódó aktuáriusi értékelési nyereség miatt. Az egyéb igazgatási költségek 572 millió €-ra emelkedtek (2021: 564 millió €) elsősorban annak köszönhetően, hogy a pandémia után a gazdaság fokozatosan visszatér a normális szintre, és folyamatban van a bankfelügyelettel kapcsolatos informatikai rendszerek fejlesztése és jobbá tétele.

A felügyeleti díjbevétel, amelyet az EKB a bankfelügyeleti feladatainak ellátásával járó kiadásainak visszatérítésére számít fel, 594 millió €-t tett ki (2021: 578 millió €).

Az EKB teljes mérlegfőösszege 19 milliárd €-val 699 milliárd €-ra bővült (2021: 680 milliárd €). A növekedés főként a pandémiás vészhelyzeti vásárlási program (PEPP) és az eszközvásárlási program (APP) keretében vásárolt értékpapír-állományoknak tudható be.

Az EKB összes befizetett tőkéje 0,6 milliárd €-val 8,9 milliárd €-ra emelkedett azután, hogy az euroövezeti NKB-k befizették megemelkedett jegyzésük második részletét, ahogy a Bank of England – az Egyesült Királyság Európai Unióból való kiválása nyomán – 2020. január 31-én kilépett a Központi Bankok Európai Rendszeréből.

Az eurorendszer összevont mérlege

2022 végén az eurorendszer összevont mérlege, amely az euroövezeti NKB-k és az EKB harmadik felekkel szembeni követeléseit és kötelezettségeit tartalmazza, 7956 milliárd €-t tett ki (2021: 8564 milliárd €). Az adat az előző évhez képest főként azért csökkent, mert a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatában (TLTRO-III) felvett összegek előtörlesztése és lejárata miatt visszaestek az eurorendszer hitelezési műveletei, amit részben ellensúlyozott az APP és a PEPP alatti vásárlások eredményeként megnövekedett monetáris politikai célú értékpapír-állomány.

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya 224 milliárd €-val 4937 milliárd €-ra emelkedett (2021: 4713 milliárd €). Az APP-állományok 130 milliárd €-val 3254 milliárd €-ra, a PEPP-állományok pedig 100 milliárd €-val 1681 milliárd €-ra emelkedtek.

A média képviselői kérdéseikkel szíveskedjenek William Lelieveldthez fordulni a +496913447316 telefonszámon.

Megjegyzések:

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok