Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
  • STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

Rapporti finanzjarji tal-BĊE għall-2022

23 ta' Frar 2023

  • Profitt tal-BĊE ta’ żero fl-2022 (2021: €0.2 biljun) wara rilaxx ta’ €1.6 biljun mill-provvediment għar-riskji finanzjarji
  • Ebda distribuzzjoni tal-profitt lill-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro

Ir-rapporti finanzjarji awditjati tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għall-2022 juru li l-profitt tal-BĊE kien żero (2021: €192 miljun) u b’hekk mhu se ssir ebda distribuzzjoni tal-profitt lill-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro (BĊN). Dan ir-riżultat iqis rilaxx ta’ €1,627 miljun mill-provvediment għal riskji finanzjarji biex jiġi kopert it-telf imġarrab matul is-sena. Dan it-telf irriżulta l-aktar mill-ispiża tal-imgħax li tirriżulta mill-obbligazzjonijiet netti tat-TARGET2 tal-BĊE u t-tnaqqis fil-valur tat-titoli fil-fondi proprji u fil-portafolli tad-dollaru Amerikan. Wara r-rilaxx, il-provvediment għar-riskji finanzjarji naqas għal €6,566 miljun.

Id-dħul nett mill-imgħax kien ta’ €900 miljun fl-2022 (2021: €1,566 miljun). L-ixprun ewlieni tat-tnaqqis meta mqabbel mas-sena ta’ qabel kienet l-ispiża tal-imgħax li tirriżulta mill-obbligazzjoni netta tat-TARGET2 tal-BĊE, li ammontat għal €2,075 miljun (2021: dħul ta’ €22 miljun mill-imgħax). Id-dħul mill-imgħax fuq is-sehem tal-BĊE mit-total tal-karti tal-flus tal-euro fiċ-ċirkolazzjoni u l-ispiża tal-imgħax imħallsa lill-BĊN bħala remunerazzjoni tal-klejms tagħhom fir-rigward tar-riżervi barranin trasferiti lill-BĊE ammontaw għal €736 miljun u €201 miljun rispettivament (2021: żero għat-tnejn). Dawn il-bidliet irriżultaw minn żidiet fir-rata tal-imgħax tal-operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema għal livelli ogħla minn 0 % mis-27 ta’ Lulju 2022. Id-dħul nett mill-imgħax minn titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja żdied għal €1,534 miljun (2021: EUR1,006 miljun), filwaqt li d-dħul nett mill-imgħax fuq l-assi ta’ riżerva barranin żdied għal €798 miljun (2021: €197 miljun). Dawn iż-żidiet irriżultaw l-aktar minn redditi ogħla fiż-żona tal-euro u fl-Istati Uniti rispettivament.

It-tnaqqis tal-valur kien ta’ €1,840 miljun (2021: €133 miljun), prinċipalment minħabba telf fil-prezzijiet mhux realizzat fuq titoli miżmuma fil-fondi proprji u fil-portafolli tad-dollaru Amerikan minħabba żieda fir-redditi tal-bonds.

Saru testijiet tal-indeboliment fuq it-tioli miżmuma mill-BĊE fil-portafolli tiegħu tal-politika monetarja, li jiġu valutati b'kost amortizzat (soġġetti għal indeboliment). Abbażi tar-riżultati ta' dawn it-testijiet, ma ġie reġistrat ebda telf minn indeboliment għal dawn il-portafolli.

L-ispejjeż totali tal-persunal naqsu għal €652 miljun (2021: €674 miljun), prinċipalment bħala riżultat ta’ qligħ attwarju ta’ valutazzjoni relatat ma’ benefiċċji oħra fit-tul. L-ispejjeż amministrattivi l-oħra żdiedu għal €572 miljun (2021: €564 miljun), prinċipalment minħabba ritorn gradwali għal-livelli normali ta’ attività wara l-pandemija u l-iżvilupp kontinwu u t-titjib tas-sistemi tal-IT relatati mas-superviżjoni bankarja.

Dħul mit-tariffi superviżorji, derivat minn tariffi mitluba biex jiġu rkuprati l-ispejjeż imġarrba mill-BĊE waqt il-qadi tal-kompiti superviżorji tiegħu, ammonta għal €594 miljun (2021: €578 miljun).

Id-daqs totali tal-Karta tal-Bilanċ tal-BĊE żdied bi €19-il biljun għal €699 biljun (2021: €680 biljun). Din iż-żieda kienet dovuta l-aktar għal titoli mixtrija taħt il-programm ta’ xiri għall-emerġenza pandemika (PEPP) u l-programm ta’ xiri ta’ assi (APP).

Il-kapital totali mħallas tal-BĊE żdied b’€0.6 biljun għal €8.9 biljun wara l-ħlas tat-tieni pagament mill-BĊN taż-żona tal-euro taż-żieda fis-sottoskrizzjonijiet tagħhom bħala riżultat tal-ħruġ tal-Bank of England mis-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali fil-31 ta’ Jannar 2020 b’rabta mal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE.

Karta tal-bilanċ konsolidata tal-Eurosistema

Fl-aħħar tal-2022 id-daqs tal-karta tal-bilanċ konsolidata tal-Eurosistema, li tinkludi assi u obbligazzjonijiet tal-BĊN taż-żona tal-euro u tal-BĊE fil-konfront ta’ terzi, kien ta’ €7,956 biljun (2021: €8,564 biljun). It-tnaqqis meta mqabbel mas-sena ta’ qabel kien dovut l-aktar għat-tnaqqis fl-operazzjonijiet ta’ self tal-Eurosistema bħala riżultat ta’ ħlasijiet lura bikrin u ta’ maturazzjoni ta’ ammonti mislufa fit-tielet serje ta’ operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal (TLTRO III), li kien parzjalment ikkumpensat minn investimenti ogħla f’titoli tal-politika monetarja bħala riżultat ta’ xiri taħt l-APP u l-PEPP.

L-investimenti tal-Eurosistema f’titoli miżmumin għall-għanijiet tal-politika monetarja telgħu b’€224 biljun għal €4,937 biljun (2021: €4,713 biljun). L-investimenti tal-APP żdiedu b’€130 biljun għal €3,254 biljun u l-investimenti tal-PEPP żdiedu b’€100 biljun għal €1,681 biljun.

Għal mistoqsijiet min-naħa tal-midja, jekk jogħġbok ikkuntattja lil William Lelieveldt, tel.: +496913447316.

Noti:

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja