Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowany bilans Eurosystemu na dzień 31 grudnia 2022

Aktywa

(mln EUR)

Pasywa

(mln EUR)

Sumy główne i cząstkowe mogą się nie sumować z powodu zaokrągleń.

© Europejski Bank Centralny 2023

Adres do korespondencji 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zezwala się na wykorzystanie do celów edukacyjnych i niekomercyjnych pod warunkiem podania źródła.

HTML ISBN 978-92-899-5925-4, ISSN 2443-5139, DOI 10.2866/750330, QB-BT-23-001-PL-Q