Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 31. prosinci 2022

Aktiva

(mil. EUR)

Závazky

(mil. EUR)

V důsledku zaokrouhlování nemusí součty/mezisoučty souhlasit.

© Evropská centrální banka, 2023

Poštovní adresa 60640 Frankfurt am Main, Německo
Telefon +49 69 1344 0
Internetové stránky www.ecb.europa.eu

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce pro vzdělávací a nekomerční účely je povolena za předpokladu, že je uveden zdroj.

HTML ISBN 978-92-899-5926-1, ISSN 2443-5082, doi:10.2866/219852, QB-BT-23-001-CS-Q