Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

Situațiile financiare ale BCE pentru exercițiul financiar 2023

22 februarie 2024

  • BCE raportează o pierdere de 1,3 miliarde EUR (față de zero în 2022), după eliberarea sumei de 6,6 miliarde EUR din provizionul pentru riscuri financiare
  • Pierderea va fi reportată în bilanțul BCE, urmând a fi compensată de profiturile viitoare

Situațiile financiare auditate ale Băncii Centrale Europene (BCE) pentru anul 2023 indică o pierdere de 1 266 de miliarde EUR (față de zero în 2022), care va fi reportată în bilanțul BCE, urmând a fi compensată de profiturile viitoare. Pierderea include provizionul pentru riscuri financiare, în valoare de 6 620 de milioane EUR, eliberat integral, care a acoperit parțial pierderile înregistrate în cursul exercițiului financiar. Nu se vor efectua distribuiri de profit către băncile centrale naționale (BCN) din zona euro pentru anul 2023.

Pierderea, consemnată după o perioadă de aproape două decenii în care s-au înregistrat profituri substanțiale, arată rolul și măsurile necesare adoptate de Eurosistem în îndeplinirea mandatului său principal de menținere a stabilității prețurilor și nu are niciun impact asupra capacității acestuia de a pune în aplicare o politică monetară eficace. Majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE în vederea combaterii inflației în zona euro a condus la creșterea cheltuielilor privind dobânzile aferente angajamentelor BCE cărora li se aplică rate variabile ale dobânzilor. Cu toate acestea, veniturile din dobânzi aferente activelor BCE nu au crescut în aceeași măsură sau în același ritm, întrucât aceste active au în mare parte rate fixe ale dobânzilor și scadențe îndelungate. Este probabil ca BCE să înregistreze pierderi în următorii câțiva ani, dar ulterior se anticipează o revigorare a profiturilor susținute. Soliditatea financiară a BCE este evidențiată în continuare de capitalul și de conturile sale de reevaluare substanțiale, care însumau 46 de miliarde EUR la sfârșitul anului 2023. În orice caz, BCE poate să funcționeze cu eficacitate și să își îndeplinească mandatul principal de menținere a stabilității prețurilor, indiferent de pierderile potențiale.

În anul 2023, cheltuielile nete privind dobânzile ale BCE au totalizat 7 193 de milioane EUR (comparativ cu veniturile nete din dobânzi în valoare de 900 de milioane EUR înregistrate în 2022), în principal pe seama cheltuielilor privind dobânzile generate de datoria netă a BCE aferentă TARGET, în valoare de 14 236 de milioane EUR (față de 2 075 de milioane EUR în 2022). Cheltuielile mai mari s-au datorat majorării ratei dobânzii la operațiunile principale de refinanțare (OPR), rată utilizată pentru remunerarea acestui angajament, care a crescut, în medie, de la 0,6% în 2022 la 3,8% în 2023. Nivelul mai ridicat al acestei rate a determinat și majorări ale veniturilor din dobânzi corespunzătoare cotei BCE din totalul bancnotelor euro în circulație și ale cheltuielilor privind dobânzile plătite BCN pentru remunerarea creanțelor acestora cu privire la rezervele valutare transferate la BCE, care s-au cifrat la 4 817 milioane EUR și, respectiv, 1 335 de milioane EUR (față de 736 de milioane EUR și, respectiv, 201 milioane EUR în anul 2022). Veniturile nete din dobânzi generate de titlurile de valoare deținute în scopuri de politică monetară au urcat la 3 467 de milioane EUR (față de 1 534 de milioane EUR în 2022), în timp ce veniturile nete din dobânzi la activele externe de rezervă s-au majorat la 2 382 de milioane EUR (față de 798 de milioane EUR în 2022). Aceste creșteri s-au datorat cu precădere randamentelor medii mai mari înregistrate în 2023 în zona euro și SUA.

Reducerile valorii au însumat 38 de milioane EUR (față de 1 840 de milioane EUR în 2022), fiind determinate în principal de pierderile nerealizate din preț la o serie de titluri de valoare deținute în portofoliul în dolari SUA și în cel de fonduri proprii.

S-au efectuat teste de depreciere pentru titlurile deținute de BCE în portofoliile sale de politică monetară, care sunt evaluate la cost amortizat (supus deprecierii). Conform rezultatelor acestor teste, nu au fost înregistrate pierderi din depreciere în cazul acestor portofolii ale BCE.

Cheltuielile totale de personal s-au majorat la 676 de milioane EUR (față de 652 de milioane EUR în 2022), ca urmare a creșterii numărului mediu de angajați în 2023, cu precădere în domeniul supravegherii bancare, precum și a ajustărilor salariale. Alte cheltuieli administrative s-au ridicat la 596 de milioane EUR (față de 572 de milioane EUR în 2022), mai ales ca urmare a reluării complete a activității după pandemie, în special în domeniul supravegherii bancare, și a impactului inflației.

Veniturile din taxe de supraveghere, care provin din taxele percepute pentru recuperarea cheltuielilor suportate de BCE în îndeplinirea atribuțiilor sale de supraveghere, s-au ridicat la 654 de milioane EUR (față de 594 de milioane EUR în 2022).

Volumul total al bilanțului BCE s-a redus cu 24 de miliarde EUR, până la 674 de miliarde EUR (față de 699 de miliarde EUR în 2022). Această scădere s-a datorat cu precădere diminuării progresive a deținerilor în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP), după ce principalul aferent titlurilor ajunse la scadență din cadrul acestui portofoliu a fost doar parțial reinvestit în perioada martie-iunie 2023, iar aceste reinvestiri au fost sistate complet începând cu luna iulie 2023.

Bilanțul contabil consolidat al Eurosistemului

La sfârșitul anului 2023, bilanțul contabil consolidat al Eurosistemului, care cuprinde active și pasive ale BCN din zona euro și ale BCE față de terți, s-a situat la 6 935 de miliarde EUR (față de 7 951 de miliarde EUR în 2022). Scăderea înregistrată comparativ cu exercițiul precedent s-a datorat, în principal, reducerii operațiunilor de creditare ale Eurosistemului la 410 miliarde EUR (față de 1 324 de miliarde EUR în 2022), în mare măsură ca urmare a ajungerii la scadență și a rambursărilor anticipate ale sumelor împrumutate în cadrul celei de-a treia serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III). În plus, titlurile de valoare deținute în scopuri de politică monetară ale Eurosistemului s-au redus cu 243 de miliarde EUR, până la 4 694 de miliarde EUR (față de 4 937 de miliarde EUR în anul 2022), în principal ca urmare a răscumpărărilor. Deținerile în cadrul APP au scăzut cu 228 de miliarde EUR, până la 3 026 de miliarde EUR, iar cele în cadrul programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) s-au diminuat cu 15 miliarde EUR, până la 1 666 de miliarde EUR.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este William Lelieveldt, tel.: +496913447316.

Notă:

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media