Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde balans van het Eurosysteem per 31 december 2019

Activa

(EUR miljoen)

Passiva

(EUR miljoen)

Als gevolg van afronding kunnen (sub)totaalbedragen verschillen van de som van de afzonderlijke bedragen.

© Europese Centrale Bank, 2020

Postadres: 60640 Frankfurt am Main, Duitsland
Telefoon: +49 69 1344 0

Website: www.ecb.europa.eu

Alle rechten voorbehouden. Reproductie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits de bron wordt vermeld.

HTML ISBN 978-92-899-4096-2, ISSN 2443-4795, doi:10.2866/806105, QB-BS-20-001-NL-Q

Annexes
22 June 2020