Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaná súvaha Eurosystému k 31. decembru 2019

Aktíva

(v mil. EUR)

Pasíva

(v mil. EUR)

Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhlením.

© Európska centrálna banka 2020

Poštová adresa 60640 Frankfurt am Main, Nemecko
Telefón +49 69 1344 0

Internetová stránka www.ecb.europa.eu

Všetky práva vyhradené. Šírenie na vzdelávacie a nekomerčné účely je povolené, ak je uvedený zdroj.

HTML ISBN 978-92-899-4185-3, ISSN 2443-5147, doi:10.2866/61079, QB-BT-20-001-SK-Q

Annexes
22 June 2020