Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
За най-актуална информация вижте английската версия на тази страница.

Всички обяснителни статии

13 септември 2023 г.

Защо ЕЦБ предоставя консултации по законодателни актове?

8 септември 2023 г.

Как се избират членовете на Изпълнителния съвет?

21 април 2023 г.

Какво представляват оповестяванията във връзка с климата?

29 ноември 2022 г. 

Как се получават печалбите и загубите на ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната?

7 ноември 2022 г.

Защо изменението на климата е важно за ЕЦБ?

27 октомври 2022 г.

Какво представляват изискванията за минимални резерви?

21 октомври 2022 г.

Какво представлява лихвеният процент по депозитното улеснение?

5 октомври 2022 г.

Цифровото евро и значението на централнобанковите пари

1 октомври 2022 г.

Как намаляваме въглеродния отпечатък на наличностите си от корпоративни облигации?

23 септември 2022 г.

Повишихме лихвените проценти. Какво означава това за Вас?

28 юли 2022 г.

Какво представлява ориентирът за паричната политика?

28 юли 2022 г.

Отрицателният лихвен процент на ЕЦБ

18 май 2022 г.

Какво представляват линиите за валутен суап?

16 ноември 2021 г.

Защо сега инфлацията е толкова висока?

20 октомври 2021 г.

Защо е важна статистиката?

25 август 2021 г.

Защо са важни стабилните цени?

25 август 2021 г.

Как функционира програмата на ЕЦБ за закупуване на активи?

25 август 2021 г.

Пет неща, които трябва да знаете за ЕЦБ

25 август 2021 г.

„Изземва“ ли ЕЦБ спестявания?

25 август 2021 г.

Какво представлява паричната политика?

28 юли 2021 г.

Какво представлява PEPP?

14 юли 2021 г.

Какво представлява биткойн?

30 март 2021 г.

Какво представляват целевите операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO)?

30 януари 2021 г.

С какво се занимава Европейската централна банка и какво означава то за Вас?

14 януари 2021 г.

Какво представляват рамките за допълнителни вземания по кредити?

20 ноември 2020 г.

Какво представлява AnaCredit?

12 август 2020 г.

Какво представляват салдата в TARGET2?

27 април 2020 г.

Какво се изисква от една държава, за да се присъедини към еврозоната?

1 февруари 2020 г.

Пет неща, които трябва да знаете за Договора от Маастрихт

1 февруари 2020 г.

Какво представляват незабавните плащания?

30 януари 2020 г.

Чия собственост е ЕЦБ?

13 декември 2019 г.

Какви са ползите от еврото?

13 декември 2019 г.

Еврозоната в сравнителен план

15 ноември 2019 г.

Какво е ANFA?

26 август 2019 г.

Какво означава кредитор от последна инстанция?

11 юли 2019 г.

Референтни лихвени проценти: какво представляват, защо са важни и защо се провежда реформа?

29 януари 2019 г.

Какво представлява периодът на изчакване?

13 септември 2018 г.

Какво представлява лихвеният процент по пределното кредитно улеснение?

13 септември 2018 г.

Какво представлява лихвеният процент по основните операции по рефинансиране?

18 юли 2018 г.

Какво представлява неизползваният икономически капацитет?

11 април 2018 г.

Какво е схема за гарантиране на депозитите?

10 април 2018 г.

Защо е важна киберустойчивостта?

28 декември 2017 г.

Какво представлява свръхликвидността и защо е важна?

18 октомври 2017 г.

Какво представляват структурните реформи?

27 юни 2017 г.

Как иновациите водят до растеж?

20 юни 2017 г.

Какво представляват парите?

24 май 2017 г.

Накратко за макропруденциалната политика

19 април 2017 г.

Как новите технологии могат да променят из основи финансовите пазари?

7 април 2017 г.

Какво е сеньораж?

16 февруари 2017 г.

Реализира ли ЕЦБ печалба?

12 януари 2017 г.

Защо е независима ЕЦБ?

8 декември 2016 г.

Какво представлява отдаването в заем на ценни книжа?

3 ноември 2016 г.

Какво представлява дисконтирането на обезпечения?

28 септември 2016 г.

Защо ЕЦБ извършва изследователска дейност?

12 септември 2016 г.

Какво представляват необслужваните кредити?

29 юни 2016 г.

Какво е TARGET2?

28 юни 2016 г.

Каква е ролята на обменните курсове?

25 май 2016 г.

Какво представляват лихвените проценти и каква е разликата между номиналните и реалните?

31 март 2016 г.

Какво представлява разширената програма за закупуване на активи?

10 юли 2015 г.

Какво е задължението за отчетност на ЕЦБ?

1 декември 2014 г.

Ротация на правата на глас в Управителния съвет