Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво е сеньораж?

7 април 2017 г.

Тази екзотична дума е свързана с нещо съвсем просто – банкнотите във Вашия портфейл. Запитвали ли сте се някога откъде идват те? Евробанкнотите се разработват от ЕЦБ, произвеждат се в печатница, а след това се съхраняват в трезора на националната централна банка във Вашата държава. Те достигат до Вас посредством Вашата банка, която заплаща на централната банка тяхната номинална стойност. За тази цел банката обикновено взема назаем средства от централната банка или заплаща, като ѝ предава част от своите активи. Централната банка получава лихви по заетите от нея средства или доход от получените активи. Това се нарича емисионен доход или сеньораж.

Във валутния съюз парите са в движение

Тъй като евробанкнотите преминават свободно през границите, във всеки един момент броят на банкнотите в обращение, отчетени от отделните национални централни банки, може да варира значително. За някои банки тази стойност може да бъде дори нула или отрицателна. Например, когато германски туристи, търсещи южноевропейско приключение, отнесат в Испания банкноти, емитирани от Deutsche Bundesbank, тези банкноти в крайна сметка постъпват в Banco de España. Тъй като емитирането на банкноти е процес, управляван изцяло от търсенето, това означава, че Banco de España ще трябва да пусне по-малко банкноти в обращение, защото при нея се озовават банкнотите, които прекосяват Пиренеите. По този начин централните банки от еврозоната преразпределят помежду си стойността, спечелена от емитираните банкноти.

Каква роля изпълнява ЕЦБ?

Въпреки че ЕЦБ физически не емитира банкноти, е постигнато съгласие, че 8% в стойностно изражение от всички банкноти в обращение в еврозоната се считат за емитирани от Европейската централна банка. Националните централни банки пускат банкнотите в обращение от името на ЕЦБ, а тя печели емисионен доход за 8% от тях посредством своите вземания от националните централни банки.

Емисионният доход намалява от 2008 г. в резултат на понижаването на лихвените проценти в еврозоната. Други са източниците на приходи, които в момента допринасят в най-голяма степен за печалбата на ЕЦБ, например приходите по програмата за закупуване на активи. Тук можете да научите какво се случва с печалбата на ЕЦБ.

Произход на думата „сеньораж“

В далечното минало „seigneur“ – владетелят – единствен е имал право да отсича монети и оттук произлиза и терминът. Днес в еврозоната националните правителства отсичат монети, а националните централни банки емитират банкноти.