Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kas ir ienākumi no naudas emisijas?

07.04.2017.

Šis mazpazīstamais jēdziens saistīts ar kaut ko pavisam vienkāršu – ar banknotēm jūsu makā. Vai kādreiz esat aizdomājušies, no kurienes tās nākušas? Euro banknotes izstrādā ECB, izgatavo naudas spiestuvēs un uzglabā jūsu valsts centrālās bankas naudas glabātuvē. Pie jums banknotes nonāk ar jūsu bankas starpniecību, kas maksā centrālajai bankai banknošu nominālvērtību. Šim nolūkam bankai parasti jāaizņemas nauda no centrālās bankas, vai arī tā norēķinās, nododot daļu savu aktīvu. Centrālā banka pelna procentus par naudu, ko tā aizdod, vai arī gūst peļņu no saņemtajiem aktīviem – tos sauc pa ienākumiem no naudas emisijas.

Valūtas savienībā nauda ceļo

Tā kā euro banknotes brīvi pārvietojas pāri robežām, vienlaicīgi katrā nacionālajā centrālajā bankā reģistrēto apgrozībā esošo banknošu skaits var būtiski atšķirties. Kādai bankai šis skaitlis var būt nulle, vai pat negatīvs. Piemēram, kad vācu tūristi dodas ceļojumā uz Spāniju, līdzi ņemot Deutsche Bundesbank emitētas euro banknotes, šīs banknotes galu galā nonāk Banco de España. Banknošu emisija ir process, ko pilnībā nosaka pieprasījums. Tas nozīmē, ka Banco de España tagad jālaiž apgrozībā mazāk banknošu, jo tā var izmantot banknotes, kas ieplūst pāri Pirenejiem. Šā iemesla dēļ euro zonas centrālās bankas savā starpā izlīdzina peļņu no banknošu emisijas.

Kāda ir ECB loma?

Lai gan ECB fiziski neemitē banknotes, saskaņā ar vienošanos tiek uzskatīts, ka Eiropas Centrālā banka emitē 8% no euro zonā apgrozībā esošajām banknotēm (vērtības izteiksmē). Nacionālās centrālās bankas laiž banknotes apgrozībā ECB vārdā un ECB gūst ienākumus par 8% emitēto banknošu, pamatojoties uz prasībām pret nacionālajām centrālajām bankām.

Kopš 2008. gada, samazinoties euro zonas procentu likmēm, ienākumi no naudas emisijas ir sarukuši. Šobrīd lielāko daļu ECB peļņas veido citi ienākumu avoti, piemēram, ienākumi no aktīvu iegādes programmas. Šeit pieejama informācija par to, kas notiek ar ECB peļņu.