Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är seigniorage?

7 april 2017

Detta främmande ord rör egentligen något i din omedelbara närhet, nämligen sedlarna i din ficka. Har du funderat på var de kommer ifrån? Eurosedlarna utvecklas av ECB, tillverkas på olika sedeltryckerier och förvaras därefter i kassavalvet vid ditt lands centralbank. De sätts i omlopp via bankerna, som betalar centralbanken ett belopp motsvarande sedlarnas värde. För detta ändamål behöver bankerna vanligtvis låna pengar från centralbanken eller betala med egna tillgångar. Centralbanken erhåller ränta på de pengar som lånas ut eller får avkastning på de tillgångar den förvärvar – och detta kallas seigniorage.

I en valutaunion vandrar pengar

När pengar rör sig fritt över gränserna kan antalet sedlar i omlopp som är registrerade vid varje nationell centralbank variera kraftigt vid en viss tidpunkt. Siffran kan till och med vara noll eller negativ för en bank. När exempelvis en tysk turist reser till Spanien och tar med sig eurosedlar som getts ut av den tyska centralbanken kommer dessa sedlar slutligen att lösas in vid den spanska centralbanken. Sedelutgivningen drivs helt och hållet av efterfrågan, vilket betyder att den spanska centralbanken nu behöver sätta färre sedlar i omlopp eftersom den gynnas av dessa sedlar som kommit in i landet utifrån. Av det skälet utjämnas det belopp som intjänats på sedelutgivningen mellan centralbankerna i euroområdet.

Vilken roll har ECB?

Även om ECB inte fysiskt ger ut några sedlar har man kommit överens om att av alla sedlar som är i omlopp i euroområdet, ska 8 % – värdemässigt – betraktas som utgivna av Europeiska centralbanken. De nationella centralbankerna sätter sedlarna i omlopp för ECB:s räkning och ECB:s seigniorage uppgår till 8 %, genom dess fordran gentemot de nationella centralbankerna.

Intäkterna från seigniorage har dock minskat sedan 2008, som följd av sjunkande räntor i euroområdet. Övriga inkomstkällor utgör för närvarande lejonparten av ECB:s vinster, exempelvis avkastningen från programmet för köp av tillgångar. Se här vad som händer med ECB:s vinster.

Varifrån kommer ordet seigniorage?

Förr i tiden var det en "seigneur" eller länsherre som hade rätten att prägla mynt – härav namnet. I euroområdet idag är det de nationella regeringarna som präglar mynten och centralbankerna som ger ut sedlar.