Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Mis on emissioonitulu?

7. aprill 2017

Emissioonitulu on seotud kõigile tuttavate pangatähtedega. Kas olete kunagi mõelnud, kust pangatähed tulevad? Europangatähed töötatakse välja EKPs, need toodetakse trükikojas ja hoiustatakse seejärel iga riigi keskpanga varahoidlas. Tarbija saab pangatähed oma pangast, kes ostab pangatähed keskpangalt, tasudes nende nimiväärtuse. Selleks peab pank tavaliselt kas keskpangalt raha laenama või tasuma mõne oma varaga. Keskpank teenib raha laenamise eest intressi või saab tulu talle üle antud varadelt. Seda nimetatakse emissioonituluks.

Rahaliidus reisib ka raha

Kuna europangatähed liiguvad vabalt üle riigipiiride, võib eri keskpankades igal ajahetkel registreeritud ringluses olevate pangatähtede arv olla väga erinev. Mõnes pangas võib see arv olla isegi null või negatiivne. Näiteks kui Saksa turistid võtavad Hispaaniasse päikesereisile sõites kaasa Saksamaa keskpanga emiteeritud europangatähed, jõuavad need lõpuks hoiule Hispaania keskpanka. Et pangatähtede emiteerimine põhineb täielikult nõudlusel, siis peab Hispaania keskpank seega nüüd vähem pangatähti ringlusse laskma, kuna saab ära kasutada üle Püreneede saabunud pangatähed. Seetõttu jaotavad euroala keskpangad omavahel tulu, mis pangatähtede emiteerimiselt teenitakse.

Milline on EKP roll?

Ehkki EKP ise pangatähti ei emiteeri, on kokku lepitud, et 8% kõikide euroalal ringluses olevate pangatähtede väärtusest loetakse emiteerituks Euroopa Keskpanga poolt. Riikide keskpangad lasevad pangatähed EKP nimel ringlusse ja EKP teenib 8%-lt emissioonitulu riikide keskpankade vastu olevate nõuete kaudu.

Emissioonitulu on alates 2008. aastast koos euroala intressimäärade alanemisega üha vähenenud. Praegu moodustavad EKP kasumist lõviosa muudest tuluallikatest, näiteks varaostukava raames teenitud tulu. Siit saab lugeda, mida EKP oma kasumiga teeb.

Muud seonduvad teemad