Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo znamená „ražobné“?

7. apríla 2017

Za týmto exoticky znejúcim slovom sa skrýva veľmi jednoduchá vec: bankovky, ktoré máte v peňaženke. Položili ste si už niekedy otázku, odkiaľ pochádzajú? Eurové banky navrhuje ECB, tlačia sa v tlačiarňach a následne sa uschovávajú v trezore v centrálnej banke vašej krajiny. K vám sa dostávajú prostredníctvom vašej banky, ktorá za ne centrálnej banke platí ich nominálnu hodnotu. Vaša banka si na to spravidla berie pôžičku od centrálnej banky, prípadne jej zaplatí časťou svojich aktív. Centrálna banka za poskytnuté pôžičky získava úrok, resp. z nadobudnutých aktív získava výnos – a ten predstavuje príjem z ražobného.

V menovej únii peniaze cestujú

Vzhľadom na neobmedzený pohyb eurových bankoviek cez hranice jednotlivých krajín môže momentálny počet bankoviek v obehu evidovaný v každej národnej centrálnej banke výrazne kolísať. V prípade jednotlivej banky môže byť i nulový alebo dokonca záporný. Ak napríklad nemeckí turisti zamieria do južanských krajín a vezmú si eurové bankovky vydané Deutsche Bundesbank so sebou do Španielska, tieto bankovky nakoniec skončia v evidencii Banco de España. Keďže sa emisia bankoviek riadi výhradne dopytom, Banco de España tak vďaka prílevu bankoviek cez Pyreneje postačí vydať do obehu menej bankoviek. Z tohto dôvodu si centrálne banky v eurozóne príjmy z emisie bankoviek navzájom prerozdeľujú.

Akú úlohu pritom zohráva ECB?

I keď ECB bankovky fyzicky nevydáva, podľa dohody jej v rámci emisie prislúcha 8 % hodnoty všetkých bankoviek v obehu v eurozóne. Národné centrálne banky bankovky vydávajú do obehu v mene ECB, ktorá má na základe svojej pohľadávky voči národným centrálnym bankám nárok na príjem z ražobného vo výške 8 %.

Od roku 2008 príjem z ražobného klesá vzhľadom na všeobecný pokles úrokových mier v eurozóne. V súčasnosti tvoria prevažnú časť zisku ECB iné príjmové zdroje, napr. výnosy z programu nákupu aktív. Viac informácií o rozdelení zisku ECB.

Pôvod slova ražobné (seignorage)

V dávnejšej minulosti mal právo raziť mince „seigneur“ (pán) a odtiaľ toto slovo pochádza. Dnes mince razia národné vlády krajín eurozóny a bankovky vydávajú centrálne banky.