SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvad er møntningsgevinsten?

7. april 2017

Dette begreb handler om noget helt enkelt: pengesedlerne i din pung. Har du nogensinde tænkt over, hvor de kommer fra? Eurosedlerne udvikles af ECB, fremstilles på et trykkeri og opbevares derefter i centralbankernes boksanlæg. De når ud til dig via din bank, som betaler sedlernes pålydende værdi til centralbanken. For at kunne gøre dette er din bank normalt nødt til at låne penge af centralbanken eller betale ved at overdrage nogle af sine aktiver. Centralbanken forrenter de penge, den udlåner, eller får et afkast af de aktiver, den erhverver – og det kaldes møntningsgevinsten.

I en valutaunion rejser pengene rundt

Eurosedler kan bevæge sig frit på tværs af landegrænserne, og derfor kan der på et givet tidspunkt være en enorm forskel på mængden af eurosedler i omløb registreret i hver nationale centralbank. Tallet for en bank kan endda være nul eller negativt. Når tyske turister eksempelvis søger sydpå og tager eurosedler udstedt af Deutsche Bundesbank med sig til Spanien, så ender disse sedler til sidst i Banco de España. Da udstedelsen af eurosedler udelukkende er bestemt af efterspørgslen, vil det sige, at Banco de España kan nøjes med at sætte færre eurosedler i omløb, fordi den har gavn af de sedler, der krydser Pyrenæerne. Derfor udligner centralbankerne i euroområdet indtægterne på eurosedler mellem sig.

Hvad er ECB's rolle?

Selvom ECB ikke fysisk udsteder eurosedler, er det aftalt, at 8 pct. – målt i værdi – af alle eurosedler udstedt i euroområdet anses for at være udstedt af Den Europæiske Centralbank. De nationale centralbanker sætter eurosedlerne i omløb på vegne af ECB, og ECB får møntningsgevinsten af de 8 pct. gennem sit tilgodehavende hos de nationale centralbanker.

Møntningsgevinsten har været faldende siden 2008 i tråd med et fald i renterne i euroområdet. Størstedelen af ECB's overskud stammer i øjeblikket fra andre indtægtskilder som fx indtægterne fra programmet til opkøb af aktiver. Find ud af, hvad der sker med ECB's overskud.