European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Vai ECB gūst peļņu?

16.02.2017.

Vai jūsu izpratnē Eiropas Centrālā banka ir banka, kuras mērķis ir gūt peļņu? Protams, mēs publicējam finanšu pārskatus, kuros visiem pieejamā veidā atspoguļota mūsu peļņa. Taču patiesībā mēs strādājam, lai sasniegtu pavisam citu mērķi – saglabātu cenu stabilitāti euro zonā. Reizēm kā mūsu darbības blakusefekts rodas peļņa. Un, tā kā esam publiskā sektora institūcija, šī peļņa var sniegt labumu arī jums.

Kā tas darbojas?

Līdzīgi kā citas centrālās bankas, ECB gūst peļņu no vairākiem avotiem. Tie ietver procentu ienākumus no banknošu emisijas, ko dēvē arī par naudas emisijas ienākumiem, un procentu ienākumus no ārvalstu valūtas rezervēm, ieguldījumiem un obligācijām, kas iegādātas aktīvu iegādes programmas ietvaros.

Daļu no šiem ienākumiem ECB izmanto sava darba veikšanai, proti, darbībām, kuras tā veic, lai nodrošinātu cenu stabilitāti euro zonā. Piemēram, tā sedz biroju telpu uzturēšanas izmaksas un maksā atalgojumu darbiniekiem. Par darbu saistībā ar ECB lomu banku uzraudzībā, maksā pašas komercbankas.

Kas notiek, ja nauda paliek pāri?

Daļa naudas līdzekļu var tikt uzkrāta jebkādu turpmāko zaudējumu segšanai. Taču pēc tam atlikusī ECB peļņa tiek sadalīta starp euro zonas valstu nacionālajām centrālajām bankām, kas ir ECB akcionāres.

Daļu šīs naudas centrālās bankas var uzkrāt vai izmantot savā darbā, taču peļņa parasti tiek nodota valsts valdības rīcībā, tādējādi sniedzot ieguldījumu tās budžetā. Tādā veidā labumu gūst euro zonas nodokļu maksātāji.

Vai ECB gūst peļņu? Does the ECB make a profit?

Kas notiek, ja ECB ir zaudējumi?

Kopš ECB dibināšanas tā neto izteiksmē gandrīz katru gadu guvusi peļņu. Taču, protams, ir arī iespējams, ka centrālā banka cieš zaudējumus. Ja ECB ciestu zaudējumus, tā vispirms izmantotu iepriekšējos gados uzkrātos līdzekļus. Ja ar tiem nepietiktu, ECB varētu lūgt euro zonas valstu centrālās bankas segt atlikušos zaudējumus no ienākumiem, ko tās guvušas saistībā ar monetārās politikas operācijām. Visi atlikušie zaudējumi tiktu ieskaitīti ECB bilancē un kompensēti no nākamajos gados saņemtajiem tīrajiem ienākumiem.

Lasīt vairāk
SK. ARĪ

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām