European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Giver ECB overskud?

16. februar 2017

Når du tænker på Den Europæiske Centralbank, tænker du så på en bank, der drives for at tjene penge? Vi offentliggør selvfølgelig vores årsregnskaber, så alle kan se overskuddet. Men faktisk arbejder vi hen imod et ganske andet mål – nemlig at holde priserne stabile i euroområdet. Som en positiv bivirkning giver vores bestræbelser nogle gange overskud – og fordi vi er en offentlig institution, kan dette overskud komme dig til gode.

Hvordan fungerer det?

Ligesom andre centralbanker har ECB indtægter fra forskellige kilder. De spænder fra renteindtægter i forbindelse med udstedelse af eurosedler, hvilket også kaldes "møntningsgevinst", til renteindtægter fra valutareserver, investeringer og obligationer opkøbt under opkøbsprogrammet.

ECB bruger nogle af indtægterne på at udføre sit arbejde, dvs. de aktiviteter, som skal udføres for at sikre prisstabilitet i euroområdet. Det omfatter driften af vores lokaler og løn til vores ansatte. Arbejdet i forbindelse med ECB's rolle i banktilsynet betaler bankerne selv for.

Hvad sker der, hvis der er penge til overs?

Nogle af pengene kan blive sat til side for at dække eventuelle fremtidige tab. Men det resterende overskud går derefter til de nationale centralbanker i euroområdet, fordi de er indehavere af kapitalandele i ECB.

Centralbankerne kan lægge nogle af pengene til side eller bruge nogle af dem i deres arbejde, men overskuddet går normalt til staten og bidrager dermed til statsbudgettet. Det er til gavn for skatteyderne i euroområdet.

Giver ECB overskud? Does the ECB make a profit?

Hvad sker der, hvis ECB lider tab?

Næsten hvert år siden oprettelsen af ECB har der været et nettooverskud, men banken kan naturligvis også risikere at lide tab. Hvis ECB skulle lide tab, vil den i første omgang benytte de penge, der er sat til side fra det foregående år. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan ECB bede de nationale centralbanker i euroområdet om at dække det resterende tab med indtægten fra deres pengepolitiske operationer. Eventuelle yderligere tab kan medtages på balancen og udlignes af eventuelle nettoindtægter i de efterfølgende år.

Læs mere