European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Tuottaako EKP voittoa?

16.2.2017

Euroopan keskuspankki ei ole klassinen voittoa tavoitteleva yritys, eikä sen päätehtävä eli hintojen pitäminen vakaina euroalueella vaikuta erityisen tuottoisalta. EKP:n julkisesta tilinpäätöksestä kuitenkin näkyy, että se tuottaa yleensä voittoa. Voittoja syntyy päätehtävän sivutuotteena, ja koska EKP on julkinen laitos, sen voitot ovat yhteistä omaisuutta.

Tuloja ja menoja

Kaikilla keskuspankeilla on erilaisia tulonlähteitä. EKP rahoittaa toimintaansa esimerkiksi setelien liikkeeseenlaskusta saatavalla seignioragetulolla sekä korkotuloilla, joita kertyy valuuttavarannoista, sijoituksista ja omaisuuserien osto-ohjelmassa hankituista joukkolainoista.

Toiminnan tavoitteena on pitää hinnat vakaina euroalueella. Toimitiloista ja henkilöstöstä aiheutuu menoja, joita tuloilla katetaan. Valvottavat pankit maksavat itse EKP:n pankkivalvontaan liittyvien tehtävien kustannukset.

Entä jos rahaa jää yli?

Osa rahoista laitetaan sivuun pahan päivän varalle kattamaan mahdollisia tulevia tappioita. Loput jaetaan euroalueen maiden kansallisille keskuspankeille, jotka ovat EKP:n osakkaita.

Kansalliset keskuspankit voivat laittaa osan rahoista säästöön tai rahoittaa niillä omaa toimintaansa, mutta yleensä voitot ohjautuvat valtion budjettiin. Valtio käyttää varat veronmaksajien hyväksi.

 Does the ECB make a profit?

Entä jos EKP:n tulos on tappiollinen?

Toistaiseksi EKP:n tulos on ollut voitollinen lähes joka vuosi, mutta keskuspankkitoimintakin voi olla tappiollista. EKP:n tappiot katetaan ensisijaisesti aiempina vuosina sivuun laitetuilla rahoilla. Jos ne eivät riitä, EKP voi joutua pyytämään osakkaitaan eli euroalueen maiden kansallisia keskuspankkeja kattamaan tappion rahapoliittisista operaatioista saaduilla tuloilla. Tappioita voidaan kuitenkin myös kirjata EKP:n taseeseen ja kattaa myöhempien voitollisten vuosien nettotuloilla.

Lue lisää